Česká republika
Home

Bezpečný a efektivní provoz ve skladech

admin admin | 4.4.2017 10:34:42
Linde manipulační techniky

Společnost Linde Material Handling pozvala svoje zákazníky i všechny zájemce z řad odborné veřejnosti na svou pobočku v Ostravě na již tradiční Den pro bezpečnost a efektivitu. Návštěvníky zde čekal zajímavý program, jehož součástí byla mimo jiné i přednáška odborného garanta pro oblast manipulace s materiálem ze Státního úřadu inspekce práce na téma pohyb osob ve skladech, podnětná panelová diskuze nebo ukázky technologických inovací.

Den pro bezpečnost a efektivitu přilákal navzdory nevlídnému počasí přes sto zájemců o efektivní provozování skladu a manipulace. Organizátor akce, společnost Linde Material Handling (Linde MH), všem přítomným představila nejen zajímavá inovativní řešení skladových prostor a jejich vybavení, ale také spoustu možností, jak snižovat náklady na provoz skladu - ať již navyšováním kapacity skladu, snižováním počtu manipulačních vozíků nebo například zrychlením procesu manipulace. Velký zájem vzbudila zajímavá přednáška o možnostech prodloužení životnosti trakčních baterií, protože náklady na jejich výměnu tvoří nezanedbatelnou část celkových nákladů na provoz elektrických vozíků. Dále byla velmi oceňována přednáška o aktivních i pasivních systémech pro zvýšení bezpečnosti ve skladech.

Samostatný panel byl věnován otázce bezpečnosti ve skladových prostorech. V jeho rámci vystoupil Ing. Jiří Kysela, odborný garant pro oblast manipulace s materiálem a skladování a zdvihacích zařízení ze Státního úřadu inspekce práce, který promluvil na téma pohyb osob ve skladech. Poté přišla na řadu diskuze, do které se se svými dotazy či podněty z vlastních zkušeností zapojili i návštěvníci Dne pro bezpečnost a efektivitu. „Vždy nás velmi těší, když vidíme skutečný zájem našich návštěvníků o téma zajištění bezpečného provozu. Diskuze již tradičně přinesla spoustu inspirativních postřehů a podnětů k řešení, jak učinit práci ve skladech ještě méně rizikovou a napomoci tomu, aby se pracovníci skladů vraceli každý den v pořádku ke svým rodinám a blízkým," uvádí Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu v Linde MH, a závěrem dodává, „i proto jsme rádi, že jsme zde mohli předvést naše nejnovější technologické ,vychytávky‘, které právě bezpečnost provozu opět výraznou měrou posouvají o kus dál."

Manipulační technika Manipulační technika Manipulační technika
Vložit komentář
Kolik je jedna plus devět?


nahoruPRONÁJEM VOZÍKŮ IHNED