Vysokozdvižný vozík VNA ve vysokoregálovém skladu
connect: Funkce

Požadavky na systém správy vozového parku jsou často velmi specifické: každý provoz nabízí pro manipulační vozíky z vozového parku jiné uplatnění. V souladu s tím lze jednotlivé funkční moduly systému connect: zkombinovat do jednoho systému, aby byly optimálně splněny jednotlivé požadavky.

connect:ac – kontrola přístupu

Pomocí systému connect:ac provozovatelé kontrolují přístup ke svému vozovému parku: Kdo právě řídí který vozík? Systém connect:as poskytuje základ pro plánované použití vozového parku.

connect_1_access-control_tn

access control – elektronický klíček

Pomocí systému connect:ac access control můžete kontrolovat přístup k vašemu vozovému parku. Funkce aplikace umožňuje odemknutí vozíku pomocí PIN kódu nebo identifikace RFID, přiřazení řidičů a vozíků i administrativu oprávnění (například řidičských průkazů nebo kontrol zraku).

 • Není již možné neoprávněné použití vozíků
 • Nastavitelný přístup podle osob, doby platnosti, řidičských oprávnění a vozidel
 • Neustále k dispozici důkaz o použití vozíku
 • Nastavení vozíku pro jednotlivé řidiče, například omezení rychlosti
 • Není již možná ztráta klíčků
 • Uvědomělejší zacházení řidičů s vozíky
 • Bezdotyková identifikace pomocí transpondéru RFID nebo zadáním PIN kódu na klávesnici
 • Dostupné také jako dodatečná výbava

Kontrola před provozem – kontrola před směnou pomocí aplikace

Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet nabízí bezpečnou a jednoduchou kontrolu vozíku před každým použitím. Nedostatky lze okamžitě zdokumentovat pomocí fotografie a zaslat správci vozového parku. Vozík lze nastartovat jen v případě, že byla kontrola provedena a vozík je provozuschopný.

 • Vysoká provozní bezpečnost – vozík lze nastartovat až po úspěšné kontrole před směnou
 • Zjednodušená kontrola před směnou pomocí aplikace s okamžitými naměřenými hodnotami
 • Pravidelné dotazy na stav vozíku
 • Digitalizace výsledků kontroly šetří papír
 • Automatická e-mailová sestava v reálném čase
 • Fotodokumentace poškození nebo jiných nesrovnalostí na vozíku
 • Správce vozového parku může prostřednictvím konfiguračního nástroje volně definovat otázky
 • Dokumentace všech definovaných otázek a odpovědí
 • Aplikace pro všechna mobilní zařízení se systémem Android s technologií NFC
 • Dostupné také jako dodatečná výbava

connect:dt – údaje o vozíku

Systém connect:dt dokumentuje použití vozíků z vozového parku: Byl určitý vozík využíván příliš nebo naopak často stál? Došlo k nehodám? Je vozík funkční?

connect_3_crash-detection_tn

crash detection – elektronické sledování poškození

Došlo k nehodě? Je určité místo v areálu závodu nerovné? Jezdí některý řidič nedbalým způsobem? Pomocí systému connect:dt crash detection se shromažďují čas a síla silných otřesů, které mohou vést k poškození vozíku.

 • Identifikace nebezpečných míst nebo poškozeného povrchu v areálu závodu
 • Jednotlivým řidičům lze přiřadit úmyslnou nesprávnou obsluhu nebo nezodpovědné řízení
 • Snížení škod v důsledku nesprávného používání
 • Snížení nákladů na opravy
 • Včasně zjištěná poškození vozíku
 • Nastavitelné automatické omezení rychlosti vozíku
 • Jednotlivě nastavitelné meze zaznamenání
 • Zjištění řidiče v případě nehod nebo poškození budov
 • Uvědomělejší zacházení řidičů s vozíky
 • Větší bezpečnost v areálu závodu
 • Dostupné také jako dodatečná výbava

connect_6_operating-hours_tn

operating hours – digitální deník jízd

Je některý vozík používán málokdy? Překročí brzy počet provozních hodin sjednaný s leasingovým partnerem? Pomocí systému connect:dt operating hours správce vozového parku pravidelně shromažďuje dobu použití vašich vozíků.

 • Automatické zaznamenávání a přenos provozních hodin
 • Jednotlivě nastavitelný interval odečítání
 • Není potřeba zaznamenávat provozní hodiny ručně
 • Žádné narušení provozních postupů
 • Větší transparentnost
 • Zlepšené plánování použití a optimalizované vytížení vozového parku
 • Lepší možnost plánování intervalů údržby
 • Zamezení zbytečným výpadkům vozíků
 • Včasná identifikace nedostatků
 • Varování při překročení provozních hodin
 • Omezení nadměrného zatěžování vozíků
 • Možnost sestav pro jednotlivé vozíky
 • Přenos dat prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě, není nutná dodatečná infrastruktura
 • Dostupné také jako dodatečná výbava

connect_5_trouble_codes_tn

trouble codes – automatizovaný přenos chyb z vysokozdvižného vozíku

Musí dojít k výměně opotřebovaného dílu? Má být pro jistotu některý vozík vyřazen z provozu? Systém connect:dt trouble codes poskytuje kvalifikované informace o chybách na vozíku – také o těch, které okamžitě nesnižují výkon.

 • Včasné zjištění funkčních poruch nebo poškození
 • Umožňuje preventivní údržbu
 • Snížení výpadků vozíků
 • Zlepšená dostupnost vozíků
 • Optimalizované servisní procesy se zkrácenou dobou oprav
 • Transparentnost pokud jde o zdroje chyb
 • Možnost automatických informací servisní organizace
 • Automatizované e-mailové sestavy
 • Dostupné také jako dodatečná výbava

connect:an – analýza používání

Pomocí systému connect:an mohou správci vozových parků analyzovat a sledovat výkonnost vozových parků: Jak často vozík jezdí nebo zdvihá? Kolik energie spotřebovává?

connect_4_usage-analysis_tn

usage analyses – digitální analýza používání

Jak je při používání vozíku rozdělen poměr jízdy a zdvihání? Odpovídá použití výkonovému profilu vozíku? Systém connect:an usage analysis nabízí podrobnosti o tom, jak dobře jsou jednotlivé vozíky a celý vozový park vytíženy.

 • Přehled dostupnosti vozíků
 • Zobrazení skutečného výkonu vozového parku
 • Snadná identifikace nedostatečně vytížených vozíků
 • Umožňuje zviditelnit potenciál ke zlepšení v rámci vozového parku
 • Snižuje potřebu pořizování nových vozíků nebo použití náhradních vozíků
 • Transparentnost používání vozového parku
 • Umožňuje vyvodit závěry o chování jednotlivých řidičů
 • Možnost přenosu dat prostřednictvím různých komunikačních technologií

battery management – digitální údržba akumulátoru

Je o akumulátor dobře postaráno? Dochází často k předčasnému nebo naopak pozdnímu nabíjení akumulátorů? Systém connect:an battery management na základě získaných parametrů vyhodnotí stav akumulátoru a zjistí možnou nesprávnou obsluhu.

 • Zamezení poškozením a snížení výkonu v důsledku chybného nabíjení nebo údržby
 • Zvýšení dostupnosti vozíků
 • Vyloučení zbytečných nákladů na údržbu a pořizování nových akumulátorů
 • Transparentní souhrn parametrů akumulátorů
 • Oznámení při dosažení mezních hodnot
 • Jednoznačně měřitelná spotřeba energie
 • Nesprávnou obsluhu lze přiřadit k řidičům
 • Identifikace zřídka nebo nadměrně používaných akumulátorů
 • Zvýšení povědomí řidičů v oblasti správy energie

connect:tr – lokalizace

Systém connect:tr sleduje, kde se aktuálně nachází každý vozík. Jezdí v hale nebo venku? Blíží se k určité skladové oblasti? Správci vozových parků díky němu mohou řídit funkce vozíků nezávisle na jejich místě.

connect_7_zone-control_tn

zone control – neustálý přehled o vozovkách pro vysokozdvižné vozíky

Pohybuje se ve výrobě nebo skladových halách mnoho vozíků a osob? Kde se nacházejí vozíky? Systém connect:tr reguluje bezpečně a bez potřeby dodatečné infrastruktury vnitropodnikovou dopravu.

 • Individuální nastavení pro řidiče a vozíky
 • Umožňuje vjezd do určitých oblastí jen oprávněným vozíkům
 • Zlepšená bezpečnost dopravy v závodu
 • Zamezení nehodám a osobním zraněním
 • Jednoduché a úsporné řešení
 • Možnost automatizovaného omezení rychlosti podle zón
 • Jednoduše instalovatelná dodatečná výbava

connect: Přehled dostupnosti

Které funkce systému správy vozového parku connect: jsou dostupné pro které vozíky? Brožura dostupnosti systému connect: vám tyto informace objasní. Přehled pravidelně aktualizujeme a o změnách informujeme.

Zjistit více

Správa vozového parku

Vozový park budoucnosti pracuje propojeně, účinněji a bezpečněji. Digitální systém správy vozového parku connect: od společnosti Linde k tomu poskytuje potřebná řešení.

Přehled

connect: Hardware

Hardwarové součásti systému connect: propojují vozový park, databáze a software.

Hardware

connect: Software

Software systému connect: nabízí přehledný přístup ke všem údajům o vozovém parku.

Software