Správce vozového parku používá software connect: na počítači
Přehledně všechny údaje

Správa vozového parku pomocí systému connect:desk

Software systému connect: vám nabízí přehledný přístup ke všem údajům o vozovém parku. Slouží k administrativě údajů o vozících a řidičích a umožňuje jednoduché vytvoření sestav.

connect:desk – software pro správu vozového parku

Od administrativy vozíků a řidičů přes plánování využití vozového parku, sledování a analýzu údajů o vozících až po plánování údržby – connect:desk je srdcem celé správy vozového parku. Obsluha softwaru je velmi intuitivní. Je vhodná pro zkušené správce vozových parků i občasné uživatele, kteří potřebují jen jednotlivé funkce.

Vydané verze softwaru:

connect:desk 1.6.12, 1.6.17, 1.7.7, 1.7.12

connect:composer 1.3.2, 1.3.3

Vhodná infrastruktura

Ať už se jedná o Bluetooth, síť WLAN nebo mobilní telekomunikace GPRS, pro každou infrastrukturu a vozový park je k dispozici optimální přenosová technologie. Všechny tři varianty běží automaticky v pozadí, aniž by musel řidič nebo správce vozového parku nějakým způsobem aktivně zasahovat. Přenosy lze kombinovat i v rámci jednoho vozového parku.

Bluetooth

Když se vozík nachází v dosahu synchronizačního bodu SyncPoint, dochází k automatickému spojení a přenosu dat prostřednictvím Bluetooth.

Přehled vašich výhod

 • Nezasahuje do sítě WLAN
 • Úspornost: obvykle vestavěno ve výrobním závodu. V areálu firmy stačí pro přenos jen několik synchronizačních bodů SyncPoint.
 • Zabezpečení dat: Data neopouští společnost. Provozovatel tak má vždy plnou kontrolu.

Na vozíku

 • Dodatečná sada: Pro starší vozíky bez přenosu dat Bluetooth je k dispozici dodatečná sada Bluetooth. Objednat ji lze v celosvětovém skladu náhradních dílů v obci Kahl.

Infrastruktura na místě

 • Synchronizační body SyncPoint se v závodu nainstalují na výhodných místech, kolem kterých řidiči neustále projíždějí, například na nabíjecích stanicích, dopravních uzlech nebo parkovištích.

Síť WLAN

V rámci sítě WLAN se přenášejí data z vozíku přímo do databáze.

Přehled vašich výhod

 • Zabezpečení dat: Data neopouští společnost. Provozovatel tak má vždy plnou kontrolu.
 • Není nutná žádná nová infrastruktura, jelikož systém connect: využívá existující síť WLAN společnosti.
 • Aktuální data: Díky širokému pokrytí dochází ke včasnému přenosu dat, která jsou následně k dispozici v systému connect:desk téměř v reálném čase.
 • Ověřovací algoritmy a standardy IT: Ověřování prostřednictvím protokolů WPA2 (s heslem) nebo WPA2-Enterprise (certifikát) odpovídá standardům a je bezpečné.

Na vozíku

 • Vozík musí být vybaven boxem WLAN, který je dostupný i jako sada dodatečného vybavení.

Infrastruktura na místě

 • Odborníci na systém connect: vykonají na místě jednorázové uvedení do provozu.
 • Pro účely implementace přenosu přes síť WLAN je nezbytná spolupráce s IT oddělením společnosti.

Mobilní telekomunikace

Data jsou odesílána do databáze prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě GPRS.

Přehled vašich výhod

 • Není nutná žádná infrastruktura: Na rozdíl od Bluetooth nebo sítě WLAN není k přenosu dat potřeba v areálu závodu žádný hardware.
 • Uvnitř i venku: Vozíky mohou přenášet data ve vnitřních i venkovních prostorech. Stabilita připojení závisí na síti poskytovatele mobilních služeb.
 • Rychlá a snadná instalace: Také u starších vozíků lze datovou jednotku namontovat v několika krocích.

Na vozíku

 • U téměř všech nových vozíků lze objednat továrně namontovaný online box.
 • U starších vozíků jsou pro mnoho výrobních řad dostupné sady dodatečného vybavení, které lze namontovat v několika krocích.

Infrastruktura na místě

 • K přenosu dat není nutná žádná dodatečná infrastruktura jako synchronizační body SyncPoint nebo přístupové body sítě WLAN.

Sestavy a analýzy

Transparentnost pomocí systému connect:desk

Na základě kompletních dat týkajících se vozového parku je možné pomocí softwaru connect:desk získat více než 15 interaktivních sestav o vozovém parku, jednotlivých oblastech, vozících nebo řidičích. Data jsou zobrazena v přehledných grafech a tabulkách. Díky tomu správci vozových parků přesně vědí, kdy, jak a kým byl který vozík používán.

K dispozici jsou čtyři kategorie sestav:

 • Kniha protokolů: Seznam všech zaznamenaných událostí pro jednotlivé vozíky
 • Použití: Přehled použití a vytížení všech vozíků
 • Servis: Souhrn termínů pro servis a údržbu všech vozíků
 • Koordinace: Přehled použití a vytížení všech vozíků

Přehled nejdůležitějších sestav

Deník obsazenosti softwaru pro správu vozového parku od společnosti Linde

Deník obsazenosti

Zde vidíte, kdo a kdy používal který vozík. Kromě toho se zde pro jednotlivé vozíky shromažďují časy přihlášení a odhlášení řidičů. Vždy lze jednoznačně přiřadit speciální události nebo nehody.

bildschirm-shocks

Nárazy

Pomocí těchto hodnot můžete zjistit, kdy řidič zapříčinil náraz vozíku – například srážkou nebo zajetím do výmolu. Díky tomu stoupá pocit zodpovědnosti řidiče.

bildschirm-fahrzeugeinsatz

Použití vozíku

Zde najdete podrobné informace o způsobu použití vozíku. Jak dlouho je řidič přihlášen? Jakou část této doby zabírá jízda a jakou zdvihání?

bildschirm-wartungsbericht

Zpráva o údržbě

Získáte přehled o všech nevyřízených termínech pro servis i údržbu vozíků z vašeho vozového parku. To usnadňuje plánování termínů. Kromě toho můžete tímto způsobem seskupit termíny údržby a snížit tak své náklady.

bildschirm-auslastung

Vytížení

Tato sestava vám pomůže s optimalizací vozového parku. Vidíte zde, jak dlouho jsou vozíky používány, případně zda vůbec nejsou používány. Vyhodnocení je možné jak pro celý vozový park, tak pro jednotlivé vozíky.

bildschirm-fahrzeugverteilung

Rozdělení vozíků

Zde souhrnně vidíte, jak je váš vozový park složen – rozděleno podle výrobců, typů vozíků a dalších kritérií.

Connect Software a Očekávané provozní hodiny

Očekávané provozní hodiny

Očekávané provozní hodiny vozového parku se počítají na základě skutečných údajů o používání vozíků. Můžete určit, zda má systém předpovídat počet provozních hodin do určitého času nebo čas, kdy je dosaženo určitého počtu provozních hodin.

Connect Software a Dostupnost

Dostupnost

Tento diagram ukazuje, zda jsou vozíky používány, zaparkovány, či jsou servisovány nebo opravovány. Sloupce označují potenciální provozní kapacity jednotlivých vozidel a celé flotily.

Správa vozového parku

Vozový park budoucnosti pracuje propojeně, účinněji a bezpečněji. Digitální systém správy vozového parku connect: od společnosti Linde k tomu poskytuje potřebná řešení.

Přehled

connect: Funkce

Jednotlivé funkční moduly systému connect: můžete zkombinovat do jednoho systému, který bude optimálně splňovat vaše požadavky.

Funkce

connect: Hardware

Hardwarové součásti systému connect: propojují vozový park, databáze a software.

Hardware