Správce vozového parku používá software connect: na počítači
Přehledně všechny údaje

Správa vozového parku pomocí systému connect:desk

Software systému connect: vám nabízí přehledný přístup ke všem údajům o vozovém parku. Slouží k administrativě údajů o vozících a řidičích a umožňuje jednoduché vytvoření sestav.

connect:desk – software pro správu vozového parku

Od administrativy vozíků a řidičů přes plánování využití vozového parku, sledování a analýzu údajů o vozících až po plánování údržby – connect:desk je srdcem celé správy vozového parku. Obsluha softwaru je velmi intuitivní. Je vhodná pro zkušené správce vozových parků i občasné uživatele, kteří potřebují jen jednotlivé funkce.

Vydané verze softwaru:

connect:desk 1.6.12, 1.6.17, 1.7.7, 1.7.12

connect:composer 1.3.2, 1.3.3

Vhodná infrastruktura

Ať už se jedná o Bluetooth, síť WLAN nebo mobilní telekomunikace GPRS, pro každou infrastrukturu a vozový park je k dispozici optimální přenosová technologie. Všechny tři varianty běží automaticky v pozadí, aniž by musel řidič nebo správce vozového parku nějakým způsobem aktivně zasahovat. Přenosy lze kombinovat i v rámci jednoho vozového parku.

Bluetooth

Když se vozík nachází v dosahu synchronizačního bodu SyncPoint, dochází k automatickému spojení a přenosu dat prostřednictvím Bluetooth.

Přehled vašich výhod

 • Nezasahuje do sítě WLAN
 • Úspornost: obvykle vestavěno ve výrobním závodu. V areálu firmy stačí pro přenos jen několik synchronizačních bodů SyncPoint.
 • Zabezpečení dat: Data neopouští společnost. Provozovatel tak má vždy plnou kontrolu.

Na vozíku

 • Dodatečná sada: Pro starší vozíky bez přenosu dat Bluetooth je k dispozici dodatečná sada Bluetooth. Objednat ji lze v celosvětovém skladu náhradních dílů v obci Kahl.

Infrastruktura na místě

 • Synchronizační body SyncPoint se v závodu nainstalují na výhodných místech, kolem kterých řidiči neustále projíždějí, například na nabíjecích stanicích, dopravních uzlech nebo parkovištích.

Síť WLAN

V rámci sítě WLAN se přenášejí data z vozíku přímo do databáze.

Přehled vašich výhod

 • Zabezpečení dat: Data neopouští společnost. Provozovatel tak má vždy plnou kontrolu.
 • Není nutná žádná nová infrastruktura, jelikož systém connect: využívá existující síť WLAN společnosti.
 • Aktuální data: Díky širokému pokrytí dochází ke včasnému přenosu dat, která jsou následně k dispozici v systému connect:desk téměř v reálném čase.
 • Ověřovací algoritmy a standardy IT: Ověřování prostřednictvím protokolů WPA2 (s heslem) nebo WPA2-Enterprise (certifikát) odpovídá standardům a je bezpečné.

Na vozíku

 • Vozík musí být vybaven boxem WLAN, který je dostupný i jako sada dodatečného vybavení.

Infrastruktura na místě

 • Odborníci na systém connect: vykonají na místě jednorázové uvedení do provozu.
 • Pro účely implementace přenosu přes síť WLAN je nezbytná spolupráce s IT oddělením společnosti.

Mobilní telekomunikace

Data jsou odesílána do databáze prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě GPRS.

Přehled vašich výhod

 • Není nutná žádná infrastruktura: Na rozdíl od Bluetooth nebo sítě WLAN není k přenosu dat potřeba v areálu závodu žádný hardware.
 • Uvnitř i venku: Vozíky mohou přenášet data ve vnitřních i venkovních prostorech. Stabilita připojení závisí na síti poskytovatele mobilních služeb.
 • Rychlá a snadná instalace: Také u starších vozíků lze datovou jednotku namontovat v několika krocích.

Na vozíku

 • U téměř všech nových vozíků lze objednat továrně namontovaný online box.
 • U starších vozíků jsou pro mnoho výrobních řad dostupné sady dodatečného vybavení, které lze namontovat v několika krocích.

Infrastruktura na místě

 • K přenosu dat není nutná žádná dodatečná infrastruktura jako synchronizační body SyncPoint nebo přístupové body sítě WLAN.

Sestavy a analýzy

Transparentnost pomocí systému connect:desk

Na základě kompletních dat týkajících se vozového parku je možné pomocí softwaru connect:desk získat více než 15 interaktivních sestav o vozovém parku, jednotlivých oblastech, vozících nebo řidičích. Data jsou zobrazena v přehledných grafech a tabulkách. Díky tomu správci vozových parků přesně vědí, kdy, jak a kým byl který vozík používán.

K dispozici jsou čtyři kategorie sestav:

 • Kniha protokolů: Seznam všech zaznamenaných událostí pro jednotlivé vozíky
 • Použití: Přehled použití a vytížení všech vozíků
 • Servis: Souhrn termínů pro servis a údržbu všech vozíků
 • Koordinace: Přehled použití a vytížení všech vozíků

Přehled nejdůležitějších sestav

Deník obsazenosti softwaru pro správu vozového parku od společnosti Linde

Deník obsazenosti

Zde vidíte, kdo a kdy používal který vozík. Kromě toho se zde pro jednotlivé vozíky shromažďují časy přihlášení a odhlášení řidičů. Vždy lze jednoznačně přiřadit speciální události nebo nehody.

bildschirm-shocks

Nárazy

Pomocí těchto hodnot můžete zjistit, kdy řidič zapříčinil náraz vozíku – například srážkou nebo zajetím do výmolu. Díky tomu stoupá pocit zodpovědnosti řidiče.

bildschirm-fahrzeugeinsatz

Použití vozíku

Zde najdete podrobné informace o způsobu použití vozíku. Jak dlouho je řidič přihlášen? Jakou část této doby zabírá jízda a jakou zdvihání?

bildschirm-wartungsbericht

Zpráva o údržbě

Získáte přehled o všech nevyřízených termínech pro servis i údržbu vozíků z vašeho vozového parku. To usnadňuje plánování termínů. Kromě toho můžete tímto způsobem seskupit termíny údržby a snížit tak své náklady.

bildschirm-auslastung

Vytížení

Tato sestava vám pomůže s optimalizací vozového parku. Vidíte zde, jak dlouho jsou vozíky používány, případně zda vůbec nejsou používány. Vyhodnocení je možné jak pro celý vozový park, tak pro jednotlivé vozíky.

bildschirm-fahrzeugverteilung

Rozdělení vozíků

Zde souhrnně vidíte, jak je váš vozový park složen – rozděleno podle výrobců, typů vozíků a dalších kritérií.

Connect Software with the Operating hours forecast

Operating hours forecast

Expected fleet operating hours are calculated on the basis of real vehicle usage data. You can determine whether the system should predict the number of operating hours up to a specific time or the time at which a specific number of operating hours is reached.

Connect Software with the Availability

Availability

This diagram shows whether vehicles are being used, have been parked or are being serviced or repaired. The bars indicate how much potential operational capacity individual vehicles and the entire fleet still have.

Správa vozového parku

Vozový park budoucnosti pracuje propojeně, účinněji a bezpečněji. Digitální systém správy vozového parku connect: od společnosti Linde k tomu poskytuje potřebná řešení.

Přehled

connect: Funkce

Jednotlivé funkční moduly systému connect: můžete zkombinovat do jednoho systému, který bude optimálně splňovat vaše požadavky.

Funkce

connect: Hardware

Hardwarové součásti systému connect: propojují vozový park, databáze a software.

Hardware