Žádné kývání zvedacího sloupu: systém Dynamic Mast Control umožňuje bezpečnou a účinnou manipulaci s nákladem.
Bezpečná manipulace v největších výškách

Systém Dynamic Mast Control

Zabrání veškerému chvění zvedacího sloupu

Skladovací prostor je drahý. Proto vznikají stále vyšší skladové haly se stále vyššími regály. To však v sobě skrývá také rizika: V tomto prostředí se velmi často používají vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem, u nichž s přibývající výškou dochází pod zatížením k rozkmitání zvedacího sloupu – těžko se tak dá zabránit kolizím s regály a poškození nákladu a zařízení. Z těchto důvodů musí řidič čekat, než kmitání ustane. To stojí drahocenný čas. Tento problém řeší inovativní asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control (DMC) od společnosti Linde Material Handling: elektrický lineární pohon, který disponuje obzvláště rychlou odezvou, vyvažuje pohyby zvedacího sloupu pomocí cílených protipohybů. Systém zaručuje výrazně rychlejší a bezpečnější manipulační procesy ve velkých zdvihacích výškách.

Vysokozdvižný vozík s výsuvným sloupem s nákladem ve velké výšce

Míříme vysoko

Vysokozdvižné vozíky s výsuvným sloupem pracují ze zhruba 50 procent ve výšce nad 8 metrů a výjimkou nejsou ani výšky kolem 13 metrů. Společnost Linde nabízí díky systému Dynamic Mast Control vyšší produktivitu a bezpečnost.

Inovace pro účinné procesy nakládání

Rychlejší, bezpečnější, jemnější – sofistikovaná technologie řízení a pohonu od společnosti Linde zjednodušuje procesy nakládání ve velkých výškách. Řidič přitom nemusí nijak aktivně zasahovat. Místo toho pracuje elektronika v pozadí.

Rozhodující přitom je, že se dá elektrický lineární pohon vyvinutý společností Linde ovládat přesněji a citlivěji než hydraulický pohon, který se používá u běžných vysokozdvižných vozíků s výsuvným sloupem.

Výsledkem velice responzivní souhry elektrického lineárního pohonu a řízení je výrazně klidnější zvedací sloup, díky čemuž probíhá manipulace mnohem účinněji: jeden proces nakládání probíhá se systémem DMC zhruba o 17 sekund rychleji. Kromě toho se snižují také náklady vznikající v důsledku nehod.

  • Na nejvyšším bodě zvedacího sloupu jsou umístěné snímače zaznamenávající kmitání.
  • Ve stejnou dobu určí měřicí jednotky aktuální výšku zdvihu a hmotnost nákladu.
  • Centrální řídicí jednotka zpracuje veškerá data a zašle řídicí signály do elektrického lineárního pohonu.
  • Elektrický lineární pohon vyrovná dynamické chvění i prohnutí zvedacího sloupu pomocí cílených protipohybů.

Dynamic_Mast_Control_Video_de_tn
Dynamic_Mast_Control_Animation_tn
Dynamic_Mast_Control_Video_de_tn
Dynamic_Mast_Control_Animation_tn

Více manipulačního výkonu pomocí systému DMC

1. Bezpečnější: Všechny pohyby při nakládání probíhají klidně a stabilně. Tím se zvyšuje bezpečnost řidiče i nákladu.

2. Rychlejší: Řidič nemusí čekat, až se zvedací sloup přestane kývat. Místo toho vyloží rychleji náklad do regálu a stejně rychle ho opět naloží.

3. Jemnější: S kývajícím se zvedacím sloupem dochází často ke kolizi vysokozdvižného vozíku s regály nebo paletami. Systém DMC toto riziko minimalizuje – náklad končí přesně na požadovaném místě.