Systémový vysokozdvižný a vychystávací vozík typu K od společnosti Linde Material Handling se skladovou navigací při práci ve vysokoregálovém skladu
Vysokoregálovým skladem s dokonalou přesností

Skladová navigace Linde

Sklad s úzkými uličkami a velkými výškami zdvihu nabízí vysokou skladovací hustotu. Ale tento ekonomický způsob skladování má také svoji cenu: Klade vysoké požadavky na řidiče i na vozíky. Vzhledem k vysokému počtu dostupných skladových míst existuje pro řidiče mnoho možných cílových souřadnic. Nosit všechna tato skladová místa v hlavě a k příslušnému skladovému místu co nejrychleji přijet, to je obrovská výzva. Proto neustále dochází k uskladnění palet na nesprávná místa.

Aby podniky těmto chybám předcházely a maximalizovaly produktivitu ve skladu, hledají způsoby, jak předem rozpoznat zdroje chyb a vždy ukázat řidičům tu nejefektivnější trasu mezi dvěma body ve vysokoregálovém skladu. Při tom pomáhá skladová navigace Linde, která ve skladech s velmi úzkými uličkami zároveň významně zvyšuje produktivitu.

Systémový vysokozdvižný a vychystávací vozík typu K od společnosti Linde Material Handling vychystává zboží ve vysokoregálovém skladu za pomoci skladové navigace


Navigační systém pro sklad zboží

Skladová navigace Linde komunikuje se systémem správy skladu zákazníka prostřednictvím sítě WLAN, přijímá přepravní příkazy a plynule je zpracovává. Jakmile řidič vjede do správné uličky, skladová navigace jej dovede k cíli, který je zadaný v softwarové aplikaci pro správu skladu.

Displej ve vozíku ukazuje řidiči vlastní polohu v uličce a také polohu zboží, které se má přepravit jako další v pořadí. Řidič potvrdí splněný příkaz a přes WiFi předá informaci do systému správy skladu, který ihned odešle další příkaz. Pokud řidič použil volitelný pohybový cyklus vidlice pro přesun kompletní palety, vozík potvrdí provedení příkazu automaticky.

Vozík určuje svoji polohu v příslušné regálové uličce prostřednictvím RFID tagů nebo čárových kódů, které jsou zapuštěné v podlaze podél regálových uliček nebo umístěné na regálech. S jejich pomocí skladová navigace vypočte nejrychlejší a nejefektivnější trasu k dalšímu zboží a optimálně sladí jízdní a zdvihací pohyby vozíku.

RFID tagy se ve skladové navigaci od společnosti Linde Material Handling používají v podlaze.
Skladová navigace od společnosti Linde Material Handling používá na regálech čárové kódy.
RFID tagy se ve skladové navigaci od společnosti Linde Material Handling používají v podlaze.
RFID tagy do podlahy
Skladová navigace od společnosti Linde Material Handling používá na regálech čárové kódy.
Čárové kódy na regálech

V regálové uličce řidič aktivuje jen jízdní páku. Pak už vozík směřuje k cílovému místu sám. Při manipulaci s celými paletami skladová navigace automaticky uvede vidlice do optimální polohy a řidič pak může aktivovat volitelný pohybový cyklus vidlice pro uskladnění, nebo vyskladnění, aby přesunul další paletu. Při vychystávání se kabina nasměruje tak, aby řidič mohl ergonomicky uchopit zboží. Tento poloautomatický proces usnadňuje řidiči práci a zvyšuje manipulační výkon, protože se minimalizují chyby polohování.

Řidič může provádět ruční opravy ve vertikálním i horizontálním směru, aniž by se tím zrušil naprogramovaný přepravní příkaz. To umožňuje například dodatečné polohování palet, které nebyly uložené správně. Poté se pokračuje v původním jízdním příkazu.

Stanovením optimální trasy (modrá) prostřednictvím skladové navigace od společnosti Linde Material Handling je možné ušetřit až 25 % času.

Rychleji k cíli

Skladová navigace Linde přináší časové úspory až 25 procent a ukazuje řidiči nejrychlejší možnou cestu k cíli (modrá).

Přehled výhod navigačního systému

  • Vyloučení nesprávných uskladnění a vyskladnění
  • Stejně vysoký manipulační výkon všech zaměstnanců
  • Přesné najíždění ke skladovým místům
  • Možnost zvýšení produktivity až o 25 procent
  • Usnadnění práce díky volitelným automatickým pohybovým cyklům vidlice
  • Rychlé zaučení nových zaměstnanců

Kdykoli k použití

Skladovou navigaci Linde je možné přizpůsobit každému skladu. A to díky rozhraní ve vozíku, jehož prostřednictvím lze navázat spojení s datovým terminálem nebo systémem pro správu skladu v příslušném podniku. Celý systém je možné naprogramovat pro různé výšky hal, různé délky pracovních uliček a různé výšky regálů. Při změnách struktury skladu lze tyto parametry přizpůsobit i dodatečně.

Skladovou navigaci Linde je možné používat samostatně nebo v kombinaci s bezpečnostním asistenčním systémem do uliček (GSA) od společnosti Linde. Bezpečnostní asistenční systém do uliček pomáhá předcházet poškození skladového zařízení, protože vozík i software se přesně přizpůsobí skladu.

Skladová navigace od společnosti Linde Material Handling při použití ve vysokoregálovém skladu