Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Standardizované balíčky řešení od společnosti Linde pro automatizaci

„Ready to Automate“ pro materiálový tok
Automatizované vysokozdvižné vozíky od společnosti Linde Material Handling při práci ve skladu

Automatizace může přispět k výrazně efektivnějším materiálovým tokům, ale údajně složitá implementace a vysoké náklady mnoha společnostem stále brání, aby tento rozhodující krok učinily. Automatizace však nemusí být pokaždé komplexní velkoprojekt. Společnost Linde Material Handling vyvinula v podobě standardizovaných balíčků řešení přístup typu Plug and Play, který umožňují jednoduchou, rychlou a spolehlivou automatizaci jednotlivých, neustále se opakujících procesních kroků.

Nabídka se zakládá na automatizovaných vozících řady MATIC a navíc obsahuje i odpovídající software a uvedení do provozu přímo na místě. Tímto způsobem lze bez problémů integrovat dílčí procesy do stávajících materiálových toků. Jako přední dodavatel má společnost Linde k dispozici jak portfolio vozíků, tak i know-how v oblasti materiálových toků, aby bylo možné přizpůsobit balíčky řešení všem hlavním způsobům použití. Balíčky obsahují jeden až tři vozíky, aby byla manipulace se zbožím optimálně pokryta.

Automatizovaný vysokozdvižný vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling

Jednoduše hospodárné

V rámci standardizovaných balíčků řešení kombinuje společnost Linde vozíky řady MATIC s osvědčenými softwarovými řešeními a know-how v oblasti automatizace.

Víc než jen vozíky

Hlavní část balíčků pro různá použití tvoří automatizované vozíky řady MATIC od společnosti Linde. Zbavují pracovníky opakovaných přepravních a skladovacích úkolů, zvyšují produktivitu i manipulační výkon a snižují chybovost a nehodovost ve skladu. Všechny vozíky MATIC mají k dispozici inteligentní navigační a bezpečnostní technologie, ale vždy umožňují i ruční použití. Správný hardware je však pouze prvním krokem na cestě k efektivním automatizovaným procesům, a proto naše řešení spojují do kompletní nabídky vozíky, řídicí software, poradenství, projektování i uvedení do provozu.

Možnost plánování a nízká cena

Ve srovnání s individuálními automatizačními řešeními nabízí přístup společnosti Linde dvě zásadní výhody. Zaprvé jsou díky standardizované funkci a modulární konstrukci výrazně efektivnější z hlediska nákladů. Zadruhé umožňují rychlou instalaci, protože spolehlivost a výkon kombinace hardwaru a softwaru již byly důkladně otestovány. Souhra těchto dvou faktorů zajišťuje vysoký nárůst efektivity i rychlou návratnost investic (ROI). Společnosti ze všech odvětví profitují z úspory nákladů, vyšší produktivity a větší bezpečnosti, aniž by musely investovat do nákladné speciální automatizace.

Standardizované balíčky jsou dostupné pro následující použití

Vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling při použití ve skladu

Přeprava a zvedání

 • Autonomní vozík: Vysokozdvižný vozík L-MATIC
 • Funkce: Přepraví náklady do hmotnosti 1 200 kg a nabízí až osm stanic pro nakládku a vykládku. Optimální pro zásobování standardní dopravní techniky
 • Škálovatelnost: K dispozici jako malý, střední nebo velký balíček s jedním, dvěma nebo třemi vozíky
 • Integrace do materiálového toku: Geonavigace nevyžadující infrastrukturu zajišťuje flexibilní možnosti použití samostatného vozíku i vozíku, který je součástí automatizovaného vozového parku
 • Osvědčený postup: Ideální automatizační řešení pro výrobní závody, poskytovatele logistických služeb nebo výrobce papíru a spotřebního zboží

Automatizovaný vysokozdvižný vozík L-MATIC AC od společnosti Linde Material Handling

Přeprava a zvedání pomocí konzolových vidlic

 • Autonomní vozík: Protizávažový vysokozdvižný vozík L-MATIC AC
 • Funkce: Konzolové vidlice umožňují naložení a přepravu uzavřených přepravních jednotek. Ideální pro předávací stanice, pod které nelze zajet
 • Upřednostňované použití: Vykládka a nakládka pásových dopravníků
 • Škálovatelnost: K dispozici jako malý, střední nebo velký balíček s jedním, dvěma nebo třemi vozíky
 • Integrace do materiálového toku: Geonavigace nevyžadující infrastrukturu zajišťuje flexibilní možnosti použití samostatného vozíku i vozíku, který je součástí automatizovaného vozového parku
 • Osvědčený postup: Ideální automatizační řešení pro výrobní závody, poskytovatele logistických služeb nebo výrobce papíru a spotřebního zboží

Přeprava

 • Autonomní vozík: Tahač P-MATIC
 • Funkce: Vysoká tažná síla (až 5 000 kg) a vysoká maximální rychlost (7,2 km/h) zaručují maximální manipulační výkon ve výrobě
 • Upřednostňované použití: Přeprava těžkého zboží na výrobní linky, tažení těžkých nákladních vláčků
 • Škálovatelnost: K dispozici jako malý, střední nebo velký balíček s jedním, dvěma nebo třemi vozíky
 • Integrace do materiálového toku: Geonavigace nevyžadující infrastrukturu zajišťuje flexibilní možnosti použití samostatného vozíku i vozíku, který je součástí automatizovaného vozového parku.
 • Osvědčený postup: Ideální automatizační řešení do výroby

Přehled výhod

Možnost plánování

Spolehlivost a bezpečnost standardizovaných balíčků řešení pro pevně stanovené manipulační úkoly jsou mnohokrát vyzkoušené. Díky tomu je lze implementovat rychleji než individuální automatizační koncepce.

Efektivita nákladů

Balíčky řešení od společnosti Linde umožňují rychlou a cenově výhodnou instalaci. Nízké náklady na implementaci zajišťují společně s vysokým nárůstem efektivity rychlou návratnost investic (ROI).

Škálovatelnost

Všechny balíčky jsou podle potřeby dostupné s jedním, dvěma nebo třemi vozíky. Díky standardizaci v podobě hotového modulu je lze navíc připojit i k jiným automatizačním řešením.

Výkon

Vozíky MATIC od společnosti Linde lze integrovat do nepřetržitého provozu skladové logistiky. Díky inteligentní technologii řízení dokonale vzájemně přizpůsobují své trasy a rychlosti.

Dostupnost

Díky standardizované kombinaci průmyslově vyráběných základních vozíků a osvědčené automatizační technologie lze balíčky řešení od společnosti Linde dodat kdykoli – rychle a bez problémů.

Plánování automatizace: minimální náklady, maximální efekt

Odborníci společnosti Linde vám pomohou ve skladu vytvořit ideální podmínky pro automatizaci procesů. Není nutné vyvíjet příliš velké úsilí: je třeba jen jasně stanovit přepravní trasy a stanice pro nakládku a vykládku, na kterých budou mít vozíky dostatek místa pro nakládání i vykládání standardizovaných přepravních jednotek. Důležité je také dostatečné pokrytí sítí WLAN a přístup k síti VPN pro účely vzdálené údržby. Při každém z těchto kroků jsou vám od začátku k dispozici naši odborníci, kteří rádi poskytnou dobrou radu nebo praktickou pomoc.