Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Přepravní systémy bez řidiče (AGV)

Automaticky na cestách
Přepravní systém bez řidiče od společnosti Linde Material Handling

Přepravní vozík bez řidiče je samohybný dopravní prostředek, který je řízený automaticky a ovládaný bez lidského zásahu. Používá se k přepravě materiálů pomocí aktivních nebo pasivních manipulačních zařízení, a to jak tažením, tak i přenášením.

Přepravní systémy bez řidiče (AGV) hrají v moderní intralogistice stále důležitější roli. Tento pojem označuje kompletní systém, který zahrnuje přepravní vozíky bez řidiče (AGV), primární řízení, jednotky pro datovou komunikaci a nabíjecí stanice. V rámci AGV mají přepravní vozíky bez řidiče (AGV) široké možnosti použití. Středem zájmu je úkol přepravit zboží z bodu A do bodu B bez zásahu člověka, a tím převzít přepravu bez přidané hodnoty.

Při každodenní práci ve skladu nabízejí AGV řadu výhod: Zbavují pracovníky opakujících se přepravních úkolů, zajišťují optimalizované konstantní procesy a tím snižují chybovost a nehodovost ve skladu. Autonomní vozíky řady MATIC od společnosti Linde Material Handling představují AGV pro téměř všechny požadavky zákazníků. Součástí této nabídky je odpovídající vozík.

Správná navigace: Jak vozíky AGV fungují

Jako součást přepravních systémů bez řidiče se musí samohybné vozíky v konkrétním skladovém prostředí pohybovat rychle a bezpečně. K tomuto účelu jsou k dispozici dvě navigační technologie.

  • Řízená navigace V této variantě se vozíky AGV orientují pomocí optických pomůcek nebo magnetických stop. Senzory autonomních logistických vozíků navigují k požadovanému cíli pomocí tohoto vedení po stopě. Tento typ vedení po stopě vyžaduje plánování dopředu. Podniky musí předem pečlivě promyslet, jak by měla probíhat jejich optimální síť tras. Následná úprava vymezených tras je často spojena s vysokými náklady.
  • Geonavigace Při GEOnavigaci (nazývané také obrysová navigace) se vozíky AGV řídí pomocí laserového navigačního systému. Další infrastruktura, jako jsou svodidla nebo světelné odrazky, není nutná. Vozíky AGV skenují své okolí ve všech směrech pomocí laserových senzorů. Geonavigace je velmi flexibilní a lze ji bez většího úsilí přizpůsobit novým trasám a prostředím. Mapování prostředí se provádí během uvádění do provozu pomocí vozíků AGV. Tato metoda umožňuje přidávat další oblasti a jezdit po nich bez jakékoliv větší námahy. Inteligentní řídicí software podle potřeby koordinuje trasy a rychlosti jízdy více geonavigovaných vozíků. Také společnost Linde spoléhá u svých autonomních vozíků MATIC na geonavigaci.

Od malých až po velké: Tyto vozíky se používají v rámci systému AGV

Téměř každý typ manipulačního vozíku známého z ručního provozu, lze použít i jako AGV. Patří mezi ně autonomní tahače, vysokozdvižné vozíky, vysokozdvižné vozíky s protizávažím, retraky a vozíky do úzkých uliček. Velmi efektivní jsou také automatizované plošinové vozíky, které mohou vyzvedávat a skládat přepravní jednotky přímo z překládací stanice nebo společně s podjezdnými přepravními stoly, a to zejména ve stísněných prostorech.

Řada MATIC od společnosti Linde zahrnuje následující vozíky AGV:

P-MATIC

Autonomní elektrický tahač Linde P-MATIC se standardní plošinou přesouvá břemena o hmotnosti až 5 000 kilogramů a je ideální například pro zásobování výrobních hal v průmyslových závodech. Přednostně se používá pro dodávky do výroby, odvoz odpadu a pro tažení větších nákladních souprav.

Zjistit více

L-MATIC

Autonomní vysokozdvižný vozík L-MATIC od společnosti Linde je ideální pro uskladňování a vychystávání v malých výškách a pro úsekovou přepravu. Je optimalizovaný pro manipulaci s paletami a drátěnými bednami. Přitom přepravuje náklady o hmotnosti až 1 200 kg a dokáže zvedat a ukládat palety ve výšce až 1,60 m.

Zjistit více

L-MATIC HD

Automatizovaný vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC HD se dokonale hodí pro vychystávání a ukládání středně těžkých nákladů. V závislosti na modelu mohou vozíky přepravovat náklad o hmotnosti až 2 tuny. Podle hmotnosti a geometrie nákladu lze dosáhnout výšky regálu až 3,20 m.

Zjistit více

L-MATIC AC

Autonomní vysokozdvižný vozík L-MATIC AC od společnosti Linde je vybaven samonosnou vidlicí. Přenáší náklady o hmotnosti až 1 200 kg a dosahuje výšky regálu 1,60 m. Zjednodušuje přepravu uzavřených přepravních jednotek, například při příčné přepravě europalet, a je vhodný zejména pro přebírání zboží na překládacích stanicích, které nejsou přístupné zespodu.

Zjistit více

K-MATIC

Kdykoli je třeba dostat se obzvlášť vysoko, je optimální volbou autonomní vysokozdvižný vozík pro velmi úzké uličky K-MATIC od společnosti Linde. Zvedá břemena o hmotnosti až 1 500 kg a při uskladňování a vyskladňování dosahuje výšky zdvihu až 14 metrů. K-MATIC bez problémů spolupracuje s prvky infrastruktury, jako jsou dopravníkové pásy nebo balicí stanice.

Zjistit více

R-MATIC

Autonomní retrak R-MATIC je určen pro ukládání a vyzvedávání zboží ve výškách až jedenácti metrů. Přitom zvládne zatížení až 1 600 kg. Díky široké škále možných sloupů je vhodný pro použití ve skladech, pro přepravu materiálu i pro zásobování pracovišť. Ve skladech se uplatní zejména jeho obratnost, díky které mohou být uličky užší, takže sklad má větší kapacitu.

Zjistit více

C-MATIC

Automatizovaný plošinový vozík Linde C-MATIC využívá své silné stránky při přepravě materiálů nízko nad zemí ve stísněných prostorech. Vyzvedává náklad společně s podjezdnými přepravními stoly a může ho na místě určení volně umístit v prostoru. Možná je i přeprava mezi statickými překládacími stanicemi nebo dopravními pásy. V závislosti na modelu přepravuje C-MATIC náklad o hmotnosti 600, 1 000 nebo 1 500 kg.

Zjistit více

C-MATIC HP

Autonomní mobilní přepravní robot Linde C-MATIC HP samostatně přemisťuje náklady na podjezdných přepravních stolech o hmotnosti až 1 000 kg na střední a dlouhé vzdálenosti bez trvale instalované infrastruktury. Díky laserové obrysové navigaci lze mobilní plošinový vozík velmi dobře používat i ve smíšeném provozu s jinými vozíky.

Zjistit více

Efektivita a bezpečnost: Proto se vyplatí přejít na AGV

Pro mnoho společností je velmi rozumné a nezbytné přejít ve vlastní intralogistice zcela nebo alespoň částečně na AGV. A to z následujících důvodů:

  • Menší počet zaměstnanců: Nasazením AGV lze automatizovat přepravní úkoly, které nepřidávají hodnotu. Tím se čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků a také se šetří náklady. U ručně řízených logistických vozíků připadá jen na potřebné zaměstnance přibližně 80 % z celkových nákladů.
  • Nepřetržité používání: Samohybné vozíky navíc nabízejí možnost nepřetržitého provozu. Za tímto účelem se v průběhu automatizace optimalizují materiálové toky, čímž se výrazně zvyšuje celkový manipulační výkon.
  • Nižší chybovost: AGV navíc zvyšují bezpečnost při přepravě zboží. Výsledkem je nižší chybovost a nehodovost ve skladu, a tím i klesající náklady způsobené poškozením zboží nebo infrastruktury budovy.

Přepravní systém bez řidiče L-MATIC AC od společnosti Linde při práci ve výrobní hale

Kombinace je možná: Nasazení AGV ve smíšeném provozu

Smíšený provoz autonomních a ručně ovládaných přepravních vozíků je možný kdykoli. Vozíky AGV od společnosti Linde lze v případě potřeby ovládat ručně. Jde to z toho důvodu, že jsou založeny na ručních zařízeních, která byla následně automatizována. Pro smíšený provoz jsou autonomní manipulační vozíky, tahače a vysokozdvižné vozíky řady MATIC vybaveny inteligentní navigační a bezpečnostní technologií. Proto bez problémů spolupracují s lidmi a ručními vozíky i v těch nejužších prostorách. Laserové skenery vozíků AGV umožňují bezpečný proces a zabraňují kolizím.

Chytrá žihadla

Autonomní mobilní roboty (AMR) jsou v moderní logistice stále důležitější. Samohybné plošinové vozíky se používají pro automatizovanou nebo poloautomatizovanou přepravu zboží a výrazně tak zvyšují efektivitu ve skladech a logistických centrech.

Zjistit více

Plně propojené: Rozhraní AGV se systémy ERP a WMS

Alfou a omegou hladkého chodu automatizovaných materiálových toků je síťové propojení. Obzvláště důležité jsou dvě oblasti: Systémy ERP (Enterprise Resource Planning) umožňují komplexní plánování a koordinaci úkolů a zdrojů. Systémy WMS (Warehouse Management Systeme) zaznamenávají všechny vnitropodnikové pohyby zboží a zvyšují efektivitu v komplexním prostředí. Pro optimální automatizaci mohou AGV od společnosti Linde komunikovat se systémy ERP a WMS. Inteligentní řídicí funkce systémů a vozíků AGV umožňují také synchronizaci vozíků a automatických halových vrat. Možné je také napojení na světelnou signalizaci a požární poplachový systém.

Profesionální provedení: Jak se AGV integrují do stávajících systémů

K automatizaci jednotlivých procesních úseků nebo celých materiálových toků ve stávajících skladech je nutná podpora odborných pracovníků. Při vývoji a implementaci automatizačního řešení provází Linde své zákazníky prostřednictvím vlastního realizačního týmu. Specialisté ze společnosti Linde se starají o výběr a projektování vozíků, jejich začlenění do stávajících procesů a nakonec o provoz zařízení. Díky geonavigaci bez infrastruktury lze vozíky rychle a snadno integrovat do stávajícího procesu. Pokud se podmínky změní, je možné systém bez velkých nákladů přizpůsobit a upravit jeho rozsah.

Stojí za to: Náklady na AGV

Při zavádění AGV tvoří hlavní část nákladů pořízení vozíků a uvedení systému do provozu. Výše nákladů v jednotlivých případech závisí na různých faktorech. Především velikost vozového parku a složitost aplikace. Zkušenosti ukazují, že investice do AGV se velmi rychle vrátí. V neposlední řadě je to dáno tím, že díky automatizaci se optimalizují procesy a ušetří se značné náklady na zaměstnance.

FAQ – Často kladené dotazy týkající se AGV

Co rozumíme pod pojmem přepravní systém bez řidiče (AGV)?

V systému AGV jsou přepravní a skladovací úkoly přebírány autonomními logistickými vozíky. Vozíky AGV se přitom obvykle orientují pomocí kolejnic nebo magnetických pásek. Naproti tomu vozíky MATIC od společnosti Linde používají mnohem flexibilnější geonavigaci, při níž si vozíky AGV hledají cestu pomocí laserových senzorů. Vozíky AGV se používají pro přepravu materiálu, uskladňování a vychystávání v regálech, předávání materiálu na dopravní techniku a zásobování výrobních linek.

Proč si vybrat právě AGV?

Při každodenní práci nabízí AGV řadu výhod. Patří sem zejména maximalizace efektivity vnitropodnikových materiálových toků. Je to dáno tím, že s AGV se zvyšuje přehlednost a kontrolovatelnost vlastních materiálových toků. Kromě toho AGV snižují závislost na personálu, snižují riziko nehod a poškození při přepravě a zároveň zvyšují spolehlivost přepravních procesů. AGV navíc zlepšují přehlednost a kontrolovatelnost vlastních materiálových toků.

Jaký je rozdíl mezi AGV a autonomními mobilními roboty (AMR)?

AGV je kompletní systém pro automatizaci procesních sekvencí ve vnitropodnikovém toku materiálu. Skládá se mimo jiné z přepravních vozíků bez řidiče (AGV), naváděcího řízení, jednotek pro datovou komunikaci a nabíjecích stanic. Nasazené vozíky se pohybují po definovaných trasách a k orientaci používají volnou geonavigaci. Autonomní mobilní roboty (AMR) se zase více spoléhají na flexibilní navigaci, pro kterou není zapotřebí žádná další infrastruktura, přičemž se zde k řízení používají i QR kódy.

Jaké jsou typy AGV?

V systémech AGV se používají různé typy vozíků, včetně automatizovaných tahačů, vysokozdvižných vozíků, vysokozdvižných vozíků s protizávažím, retraků a vozíků pro úzké uličky. Pro přepravu na krátké a střední vzdálenosti ve stísněných podmínkách jsou dobrou volbou také automatizované plošinové vozíky. V závislosti na modelu nasazených vozíků mohou AGV plnit různé úkoly, včetně přepravy z podlahy na podlahu, z podlahy na regál nebo z dopravníku na dopravník.

Jaké bezpečnostní systémy se používají u AGV?

Vozíky AGV jsou vybavené řadou bezpečnostních řešení, která jim pomáhají zajistit bezrizikový tok materiálu. Mezi běžné standardy patří laserové skenery s různými bezpečnostními zónami a monitorovacími oblastmi, jakož i laserové clony pro detekci vznášejících se překážek. Vozíky jsou navíc vybavené tlačítkem nouzového zastavení.

Pro koho jsou AGV vhodné?

AGV jsou ideální pro společnosti, které již dosáhly vysokého stupně standardizace svých procesů materiálového toku. To se týká mimo jiné sjednocení přepravních jednotek a pravidelnosti, s jakou se musí určitý náklad přepravovat z bodu A do bodu B. V podstatě lze říci, že čím více standardizace, tím efektivnější automatizace. Zvláště hospodárné je použití AGV ve vícesměnném provozu.

Případové studie – Přepravní systémy bez řidiče v provozu

Poloplast: Zboží v neustálém pohybu

Když se zvýší poptávka, a tím i objem výroby, je to důvod k radosti. Jak ale zvládnout zvýšený tok zboží, aniž by byli zaměstnanci zatěžováni opakujícími se přepravními úkony? Ve společnosti Poloplast, která zpracovává plasty, je odpovědí automatizace od společnosti Linde.

Zjistit více

HOLTER: Dva výkonní pomocníci při plné zátěži

U rakouského specialisty na sanitární zboží, společnosti HOLTER, jezdí mezi skladem a expedicí dva vysokozdvižné vozíky L-MATIC. Jejich kolegové z masa a kostí se mezitím plně soustředí na svou skutečnou práci: vychystávání zakázek.

Zjistit více

Wolf: Přeprava zboží pomocí automatizovaného vozového parku

Každý rok vyvíjí marketingové oddělení společnosti Wolf GmbH, která sídlí v dolnobavorské obci Mainburg a nabízí systémy pro vytápěcí, větrací, klimatizační a solární techniku, společně s vedením firmy heslo, jež by mělo být inspirací pro zaměstnance. Heslo pro rok 2016 zní „Odvaha ke změnám“, což nemohlo být z hlediska pořízení prvního automatizovaného manipulačního vozíku v podniku přesnější.

Zjistit více

Yanmar Compact Equipment Europe: Ušito na míru

Úkol: během několika měsíců přeměnit bývalou výrobní halu na vysoce výkonné logistické středisko. Řešení: komplexní přístup, intenzivní výměna informací – a správný projektový partner. Typický příklad: nová logistika náhradních dílů specialisty na stavební stroje Yanmar Compact Equipment Europe v závodě Rothenburg nad Tauberem.

Zjistit více