Automatizované vozíky od společnosti Linde
Flexibilní automatizace pro intralogistiku

Automatizace

Autonomně působící vozíky nebo zařízení se v intralogistice používají již delší dobu. Rozvíjející se digitalizace obchodních procesů však automatizaci poskytuje novou dynamiku: Automatizované systémy lze bez problémů začlenit do IT procesů, čímž se zvyšuje efektivita. Komplexní systémy, jako jsou plně automatické regálové sklady nebo klasické způsoby využití dopravních systémů DTS bez řidiče, nicméně nepředstavují hospodárné řešení pro každé pracovní prostředí v logistice nebo výrobě. Požadavky jsou stále vyšší: Autonomní stroje se musí bez rizika nehody pohybovat také v prostředí pracujících osob a musí být schopné pomáhat jim při práci. Mají v reálném čase komunikovat s jinými zařízeními nebo infrastrukturou, aby zaručily hladké postupy. Kromě toho se v některých odvětvích mění výrobní a logistické procesy stejně dynamicky jako samotné výrobky a zboží.

Poradenství společnosti Linde přímo ve skladu

Inteligentní automatizace se společností Linde

Společnost Linde nabízí flexibilní a škálovatelná automatizační řešení na základě širokého výběru vozíků a navigační technologie, která nevyžaduje pevně instalovanou infrastrukturu. Lze je perfektně přizpůsobit specifickým požadavkům (také v rámci menších společností) a z hlediska nákladů tak efektivně zautomatizovat jednotlivé procesní kroky i komplexní toky materiálů.

Linde Robotics

Inteligentní integrované řešení

Vyspělá robotická technologie poskytuje provozovateli významné konkurenční výhody a zároveň zaručuje vysokou flexibilitu pracovních postupů. Vysoce vyspělé bezpečnostní systémy a všestranný software s možností rozhraní umožňují plně integrovaná řešení: Člověk a stroj mohou spolupracovat bezpečně a efektivně.

Proč robotika?

Tato nová generace autonomních pracovních zařízení provádí opakované manipulační procesy nezávisle a spolehlivě. Tím se zvyšuje produktivita a snižují náklady. Dochází k omezení škod na zboží a zařízeních a únavné a nepohodlné úkoly provádí za člověka robotizovaný vysokozdvižný vozík. Kromě toho se zvyšuje efektivita toků materiálů, protože jízdní příkazy a trasy jsou optimálně koordinovány a propojeny se souvisejícími procesy.

Úspory nákladů díky řadě Linde MATIC ve srovnání s vysokozdvižným vozíkem s obsluhou

Konkurenceschopné

Hospodárné řešení

Základem každého robotického řešení jsou mnohokrát vyzkoušené standardní vozíky ze sériové výroby společnosti Linde. V kombinaci s inovativní navigací, díky níž se robotické vozíky orientují bez zrcadel nebo vodicích kolejnic, nabízí společnost Linde prostřednictvím řady MATIC spolehlivé automatizační řešení, které pomáhá zákazníkům optimalizovat jejich vnitřní toky materiálů a výrazně snižovat náklady.

Ve srovnání s jinými systémy bez řidiče s DTS nebo standardními vozíky:

 • Nižší instalační náklady
 • Výrazně nižší provozní náklady

Cost comparison from Linde automated solutions in comparison to other automated solutions

Automatizace

Flexibilní

Bez infrastruktury

Navigační technologie nevyžaduje žádnou pevně instalovanou infrastrukturu jako vodicí kolejnice nebo zrcadla. Díky tomu lze modely řady MATIC snadno začlenit do existujících skladových nebo výrobních prostředí.

Rychlá instalace

Systém dokáže rozeznat struktury, jako jsou regály, stěny, zařízení a stroje. Tato data jsou převedena do dvourozměrné mapy, ve které jsou definovány trasy a akční body, jako jsou skladovací a předávací místa. Rychle a jednoduše lze zadat nové trasy nebo prostorové změny.

Škálovatelné řešení

Technologie vyvinutá společně se specialisty na robotiku, společností Balyo, disponuje všemi nezbytnými rozhraními, jež umožňují bezproblémové propojení automatizačních řešení v podobě jednotlivých vozíků MATIC nebo celého vozového parku s IT procesy a bezpečnostními procesy zákazníka.

Kompletní začlenění

Software Supervisor řídí robotický vozový park v reálném čase. Dohlíží na vedení tras a přiřazuje jízdní příkazy. Kromě toho tento software řídí interakci s roletovými vraty, balicími automaty, dopravníky a výrobními stroji. Celá aplikace může vzájemně komunikovat se systémy ERP (Enterprise Resource Planning) nebo WMS (Warehouse Management System).

Lokalizace v reálném čase

Robotické vysokozdvižné vozíky využívají k potvrzení své polohy v prostoru mapu. Za tímto účelem v reálném čase srovnávají referenční mapu se strukturami, které v danou chvíli zaznamená navigační laser.

Bezpečné a produktivní

To nejlepší z obou světů

Již základní vozíky řady MATIC od společnosti Linde jsou vybaveny množstvím bezpečnostních funkcí. Díky dodatečnému monitorování prostoru prostřednictvím kamer a laseru se robotické vysokozdvižné vozíky pohybují bezpečně a bez výrazných ztrát produktivity také při interakci s lidmi či v provozu s jinými vozíky.

Bezpečnostní řízení vozíků MATIC totiž reaguje dynamicky: pokud je zaznamenána nějaká překážka, zařízení sníží rychlost a zastaví pouze tehdy, když osoba nebo vozík zůstanou stát v pracovní trase. I v takovém případě se pracovní chod obnoví samostatně, když překážka opustí dosah laseru a kamery.

Robotické vozíky lze navíc kdykoli ovládat ručně. Pokud nějaká osoba začne obsluhovat ovládací jednotku, dojde k okamžitému zastavení automatického provozu, čímž lze například zařízení rychle přesunout v nouzové situaci z nebezpečného prostoru nebo je využít pro úkol, který není součástí automatizovaného pracovního cyklu.

Rozsáhlá bezpečnostní výbava pro kooperativní práce

 • 3D kamera pro zaznamenání překážek
 • Laser v přední i zadní části vozíku pro zaznamenání překážek a rozeznání nákladu
 • Vizuální a akustické výstražné systémy
 • Tlačítka nouzového zastavení na obou stranách

Řada Linde MATIC

Díky vysokozdvižným ručně vedeným vozíkům, nízkozdvižným paletovým vozíkům, tahačům, stohovacím protizávažovým vysokozdvižným vozíkům a vysoce funkčním vozíkům VNA pro velmi úzké uličky pokrývá autonomní řada MATIC 80 procent všech manipulačních úkolů ve výrobě a skladové logistice.

P-MATIC – Tahač

 • Využití v rámci logistického vláčku
 • Přeprava
 • Vychystávání souprav
 • Likvidace recyklovatelných materiálů
 • Dodávky na výrobní linky

Tahač P-MATIC od společnosti Linde Material Handling

L-MATIC – Vysokozdvižný ručně vedený vozík

 • Vyzvednutí a uskladnění v nízkých výškách
 • Skenování čárových kódů
 • Zásobování balicích strojů
 • Vychystávání
 • Zásobování dodávacích linek strojů

Vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling

L-MATIC AC – Protizávažový vysokozdvižný ručně vedený vozík

 • Vyzvednutí a uskladnění uzavřených palet
 • Manipulace s drátěnými bednami a přepravními kontejnery
 • Zásobování dopravníků

Vozík L-MATIC AC od společnosti Linde Material Handling

T-MATIC – Nízkozdvižný paletový vozík

 • Přeprava na dlouhé vzdálenosti
 • Dodávky do přípravných prostorů, např. do prostorů pro nakládku
 • Přeprava nadměrně dlouhých nákladů

Vozík T-MATIC od společnosti Linde Material Handling

K-MATIC – Vozík VNA pro velmi úzké uličky

 • Nakládání a vykládání ve velmi úzkých uličkách ve velkých výškách
 • Pracovní výšky až 12 metrů
 • Zásobování dopravníků

Pět výhod navigace od Linde Robotics

 1. Propojení v rámci sítě: Rozsah se pohybuje od nasazení bez systémového připojení až po rozsáhlou síť s provozními systémy, stroji a zařízeními.
 2. Bezpečnost: Rozsáhlá výbava jako skener a kamery zaručí provozní bezpečnost i při smíšeném provozu.
 3. Jednoduchost: Inovativní navigace s moderní technologií Light Detection and Ranging (LIDAR) nevyžaduje nákladnou infrastrukturu.
 4. Flexibilita: Trasy a referenční body lze během krátké doby přizpůsobit změněným provozním podmínkám.
 5. Transparentnost: Systém vytváří cenný datový materiál, díky němuž lze přesně optimalizovat produktivitu logistických postupů.

Navigace ve velmi úzkých uličkách

Sklad s velmi úzkými uličkami s vysokozdvižným vozíkem Linde

Automatizovaná navigace ve skladu s velmi úzkými uličkami

Úzké uličky, velké výšky zdvihu, obtížně viditelné skladovací plochy – sklad s velmi úzkými uličkami je pro společnost hospodárný, ale zároveň představuje vysoké nároky pro používané vozíky a jejich obsluhu. Navigace ve velmi úzkých uličkách od společnosti Linde výrazně zlepšuje produktivitu a bezpečnost a současně snižuje škody na zboží a skladových zařízeních. Systém je řízen prostřednictvím systému zákazníka Warehouse Management System (WMS).

Jak technologie funguje?

Všechna stavební opatření nutná pro tuto technologii lze zavést rychle: Ve velmi úzkých uličkách se v pravidelných vzdálenostech umístí značky RFID na podlahu nebo čárové kódy na regály. Zaznamenávací zařízení instalované ve vozíku čte při jízdě datové záznamy, podle nichž může řídicí systém stanovit polohu vozíku v uličce.

Centrální systém posílá prostřednictvím WiFi sítě cílové souřadnice polohy pro nakládání nebo vykládání do přijímače ve vozíku. Na cestě do požadovaného místa potom vozík za jízdy porovnává svou aktuální polohu s danými údaji a stanovuje nejlepší kombinaci trakce a zdvihu, aby dosáhl požadované polohy.

Systém čárových kódů VNA od společnosti Linde na regálu

Výhody navigace ve velmi úzkých uličkách

Efektivita

Vozík se k požadovanému místu v regálu pohybuje co nejrychlejší cestou s co nejnižší spotřebou energie. Výsledkem jsou úspory času až o 25 procent a významné zvýšení manipulačního výkonu.

Přesnost

Systém poskytuje řidiči podporu a na displeji mu ukazuje přesnou polohu palety s požadovaným zbožím. Řidič musí jen aktivovat funkci jízdy. Je tak vyloučeno uskladnění palety na špatném místě.

Bezpečnost

Asistent pro bezpečnost v uličkách, který se sériově instaluje s navigací do velmi úzkých uliček, rozezná díky čárovým kódům nebo štítkům RFID označené nerovnosti povrchu i překážky v regálech, na zemi či na stropě a na těchto místech cíleně omezí funkce vozíku, např. rychlost, výšku zdvihu nebo vysunutí vidlic.