Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Autonomní mobilní roboty (AMR) od společnosti Linde Material Handling

Chytrá žihadla
Autonomní mobilní roboty (AMR) od společnosti Linde Material Handling při použití

Autonomní mobilní roboty (AMR) jsou v moderní logistice stále důležitější. Samohybné plošinové vozíky se používají pro automatizovanou nebo poloautomatizovanou přepravu zboží a výrazně tak zvyšují efektivitu ve skladech a logistických centrech. Díky své malé výšce podjíždějí přepravní stojany a vozíky nebo zvedají palety z překládacích konstrukcí a samostatně je dopravují na určené místo. Samostatně rozpoznávají překážky na trase a vyhýbají se jim. Pro orientaci AMR používaly buď QR kódy umístěné na podlaze, nebo laserovou geonavigaci. Autonomní naváděné tahače C-MATIC a C-MATIC HP od společnosti Linde Material Handling představují kompaktní modely AMR pro automatizovaný tok materiálu.

Efektivní přeprava materiálu prostřednictvím autonomních mobilních robotů

Dnešní intralogistika se stále více vyznačuje standardizovanými procesními sekvencemi, při nichž je zboží opakovaně přepravováno na krátké a středně dlouhé vzdálenosti na přesně definované pozice. Autonomní mobilní roboty výrazně zvyšují efektivitu těchto procesů. Zbavují zaměstnance opakujících se přepravních úkonů, zkracují docházkové vzdálenosti (princip „zboží k osobě“), zvyšují manipulační výkon a snižují chybovost a nehodovost na minimum. Díky své kompaktnosti a obratnosti nezabírají více místa než přepravovaný náklad, takže mohou efektivně pracovat i ve stísněných prostorech. Lze je snadno integrovat do stávajících procesů a bezproblémově spolupracují s dalšími automatizovanými prvky ve skladu.

Stále v pohybu: Možnosti použití robotů AMR

V závislosti na modelu mohou autonomní mobilní roboty přepravovat náklad o hmotnosti až 1 500 kg. Náklad lze zvedat a pokládat volně v prostoru společně s podjezdnými přepravními stoly. Možná je i přeprava mezi statickými překládacími stanicemi nebo dopravními pásy. Díky moderní bezpečnostní technologii se roboty AMR mohou používat i v rušném prostředí skladu a v silně frekventovaných nakládacích zónách. Různé senzory neustále monitorují celé okolí vozíku, aby se zabránilo kolizím a zajistil bezpečný provoz. To znamená, že autonomní mobilní roboty mohou snadno spolupracovat s lidmi a jinými vozíky i v těch nejužších prostorách.

AMR C-MATIC HP od společnosti Linde při použití jako nosič nákladu

Přehled výhod řešení AMR

  • Nosnost až 1 500 kg
  • Kompaktní a obratné
  • Přeprava různých přepravních jednotek
  • Snadná integrace do stávajících procesů
  • Bezúdržbová lithium-iontová technologie
  • Možnost smíšeného provozu

Autonomní duopack: AMR od společnosti Linde Material Handling

Linde Material Handling nabízí modely C-MATIC a C-MATIC HP jako dva autonomní mobilní roboty s různým primárním využitím.

C-MATIC

C-MATIC se na svých trasách orientuje podle QR kódů, které byly dříve připevněny na podlaze. Je vhodný především pro plně automatizovaný provoz s krátkými nebo středně dlouhými přepravními vzdálenostmi. Vozík je velmi kompaktní a při vyzvedávání, přepravě a pokládání břemen potřebuje jen velmi málo místa, takže překládací stanice a skladovací místa mohou být umístěné velmi blízko u sebe. V závislosti na modelu C-MATIC zvládne náklad o hmotnosti 600, 1 000 nebo 1 500 kg. Používá se zejména v maloobchodě a logistice, kde lze přepravní jednotky v jednotlivých procesních krocích standardizovat.

Zjistit více

C-MATIC HP

Verze C-MATIC HP je optimálním řešením pro poloautomatické procesy ve smíšeném provozu. Vozík zde bez problémů pracuje vedle lidí, ručních vozíků a autonomních manipulačních vozíků ve stejném procesním řetězci. K vyhledávání tras používá C-MATIC HP laserovou geonavigaci. Přepravuje náklady o hmotnosti až 1 000 kilogramů, dokáže se volně orientovat v prostoru a samostatně se vyhýbat překážkám a jiným vozíkům. Další infrastruktura není nutná. Modely HP jsou vhodné zejména pro výrobní prostředí a poskytovatele služeb v oboru logistiky třetích stran, protože zde je často nutné automaticky i ručně přepravovat různé přepravní jednotky po stejných trasách.

Zjistit více

Bezpečné, robustní, efektivní: Vlastnosti modelů AMR od společnosti Linde

Autonomní mobilní roboty Linde jsou kompaktní a výkonná řešení vozíků, která lze použít k úplné nebo částečné automatizaci skladových procesů. Zde je přehled nejdůležitějších funkcí výrobku.

Bezpečnost

Díky robustní, všestranné kontaktní liště zaručuje C-MATIC nejvyšší možnou bezpečnost při otáčení na místě a při couvání. Pomocí laserových skenerů autonomní mobilní roboty neustále sledují své okolí, aby mohly rychle reagovat na překážky, jako jsou lidé a vozíky. Nezáleží na tom, zda se jedná o pohyblivé, či stojící překážky. Díky zpracování dat v reálném čase vozíky přizpůsobí svou rychlost aktuální situaci nebo zůstanou stát, dokud osoba a ostatní vozíky neopustí nebezpečnou zónu. Bezpečnost dále zvyšují snadno přístupná tlačítka nouzového zastavení po obou stranách vozíku.

Manipulace

C-MATIC naviguje pomocí QR kódů, které jsou umístěné na podlaze podél přepravních tras a jsou uložené jako orientační body na digitální mapě. Dostupné přepravní stoly jsou navíc vybavené QR kódy, pomocí kterých může C-MATIC identifikovat přepravované zboží a přiřadit je k příslušnému místu uskladnění a odstavení. C-MATIC HP se orientuje pomocí geonavigace, pro kterou není zapotřebí žádná další infrastruktura. To umožňuje rychlé přizpůsobení vozíku novým trasám a prostředím. Pokud se pracoviště změní, vozík jednoduše přemapuje své okolí. Modely HP navíc dokážou samostatně objíždět překážky.

Efektivita

U obou typů navigace software vypočítá optimální trasu pro každý přepravní příkaz. Tím je umožněno také správné umístění přepravní jednotky, např. pro správné položení materiálu na stroje. Díky inteligentnímu řízení vozového parku vozíky automaticky přijedou k samonabíjecí stanici, když je nízká úroveň nabití baterie.

Servis

Díky spolehlivé technologii a robustním komponentům mají autonomní mobilní roboty Linde vysokou dostupnost, což udržuje nízké servisní náklady po celou dobu jejich životního cyklu. Autonomní plošinové vozíky byly důsledně vyvíjeny na principu „Design to Service“. Servisní technici tak mají rychlý přístup ke všem důležitým technickým a mechanickým komponentům.

Správné řešení pro každého: Speciální vybavení AMR pro dokonalé skladovací procesy

V závislosti na oblasti použití a požadavcích jsou pro autonomní mobilní roboty Linde k dispozici různé volitelné doplňky.

Plošinový adaptér

Linde AMR lze vybavit volitelnými plošinovými adaptéry pro přímou přepravu palet. Jsou k dispozici pro modely C-MATIC 10 a 15 a mají nosnost až 1 500 kg. To umožňuje standardní předávací výšku 320 až 730 milimetry.

Přepravní stoly

Podjezdné přepravní stoly umožňují standardizovanou a flexibilní manipulaci s nákladem. Na stolech lze přepravovat zboží s paletami i bez nich. Pomocí QR kódů na spodní straně stolů lze přepravovaný náklad jednoznačně identifikovat a tím i efektivně sledovat a spravovat.

Automatická nabíjecí stanice

Pokud je úroveň nabití baterie vozíku nízká, autonomní mobilní robot automaticky vyhledá nabíjecí stanici a samostatně provede proces nabíjení. Pro plné nabití stačí přibližně 1,5 hodiny. Jednu nabíjecí stanici lze použít k nabíjení několika AMR stejného typu.

Jak mávnutím kouzelné hůlky: Automatizační řešení od společnosti Linde

Tahač P-MATIC

Autonomní elektrický tahač P-MATIC přepravuje náklad o hmotnosti 3 000 až 5 000 kilogramů a je ideální pro sklady a průmyslové provozy.

Zjistit více

Vysokozdvižný vozík L-MATIC

Autonomní vysokozdvižný vozík L-MATIC je ideálním řešením pro uskladňování a vychystávání v malých výškách a pro úsekovou přepravu.

Zjistit více

Vysokozdvižný vozík L-MATIC HD

L-MATIC HD je automatizovaný vysokozdvižný vozík pro efektivní vyzvedávání a ukládání středně těžkých nákladů.

Zjistit více

Vysokozdvižný vozík L-MATIC AC

Tento autonomní vysokozdvižný vozík s protizávažím má konzolovou vidlici a je optimalizován pro vyzvedávání zboží na překládacích stanicích, které nejsou podjezdné.

Zjistit více

Vozík pro úzké uličky K-MATIC

Autonomní vysokozdvižný vozík pro úzké uličky K-MATIC zvedá náklady o hmotnosti až 1 500 kg a dosahuje výšky zdvihu až 14 metrů.

Zjistit více

Retrak R-MATIC

Autonomní retrak R-MATIC zvládne náklady o hmotnosti až 1 600 kg a je vhodný pro uskladňování a vyskladňování ve výšce až jedenáct metrů.

Zjistit více

Plošinový vozík C-MATIC

C-MATIC je vhodný pro plně automatizovanou přepravu materiálu nízko nad podlahou a přepravuje náklady o hmotnosti až 1 500 kg.

Zjistit více

Plošinový vozík C-MATIC HP

Autonomní mobilní přepravní robot Linde C-MATIC HP samostatně přemisťuje náklady o hmotnosti až 1 000 kg na střední a dlouhé vzdálenosti bez trvale instalované infrastruktury.

Zjistit více

FAQ – Často kladené dotazy týkající se autonomních mobilních robotů

Co jsou autonomní mobilní roboty (AMR)?

Autonomní mobilní roboty (AMR) jsou inteligentní, samohybné přepravní prostředky. Registrují své pracovní prostředí a dokážou se v něm samostatně orientovat. Jsou vhodné pro automatizaci nebo částečnou automatizaci standardizovaných procesních toků při přepravě zboží a zvyšují tak efektivitu ve skladech a logistických centrech.

Jak fungují autonomní mobilní roboty (AMR)?

Autonomní mobilní robot (AMR) je schopen přepravit zboží z bodu A do bodu B bez zásahu člověka. V závislosti na modelu používají AMR k orientaci různé technologie, například řízenou navigaci pomocí QR kódů nebo laserovou geonavigaci. Autonomní mobilní roboty jsou zpravidla koncipované jako kompaktní plošinové vozíky. Díky své malé výšce buď přímo podjíždějí přepravní stojany a vozíky, nebo zvedají palety z překládacích konstrukcí a poté je samostatně dopravují na určené místo.

Kde se autonomní mobilní roboty (AMR) používají?

Autonomní mobilní roboty (AMR) se obvykle používají především v logistice a v průmyslovém prostředí k automatizaci doručovacích a přepravních procesů. V závislosti na modelu mohou přepravovat náklady o hmotnosti 600 až 1 500 kilogramů. Lze je použít i ve smíšených provozech, kde se zapojují do komplexních procesních toků spolu s lidmi a dalšími vozíky.

Kdy se autonomní mobilní robot (AMR) považuje za autonomního?

Vozíky AMR se klasifikují jako autonomní, pokud dokážou plnit úkoly samostatně, bez potřeby lidského zásahu. Příkazy, které mají vykonat, však musí být předem známé a jasně definované. Existují různé přístupy k řízení AMR: V některých případech je řídicí software přímo ve vozíku, v jiných jsou roboty integrovány do centrálního řídicího systému, který koordinuje přepravní příkazy a vypočítává optimální trasy pro jednotlivé úkoly.

Jaké jsou výhody autonomních mobilních robotů (AMR)?

Autonomní mobilní roboty (AMR) zvyšují manipulační výkon a zkracují tak dobu obrátky zboží. Zároveň snižují chybovost a nehodovost a minimalizují škody na zaměstnancích, zboží a infrastruktuře. AMR jsou kompaktní a obratné, protože nezabírají více místa než přepravovaný náklad. Díky tomu jsou maximálně efektivní i ve stísněných podmínkách. Kromě toho, že AMR jsou vysoce nákladově efektivní, mohou také pomoci překlenout nedostatek zaměstnanců, které lze přesunout jinam na činnosti s přidanou hodnotou. AMR se snadno integrují do stávajících procesů a jejich počet a vybavení je možné přizpůsobit konkrétním potřebám.

Jak mohou autonomní mobilní roboty (AMR) optimalizovat dodavatelské řetězce?

AMR dosahují největšího zvýšení efektivity v oblastech, kde se neustále opakují monotónní skladovací a přepravní úkony. Samohybné roboty osvobozují zaměstnance od monotónních, časově náročných přepravních úkolů, které nepřinášejí přidanou hodnotu. Mohou být integrovány do nepřetržitého provozu skladové logistiky napříč směnami. Uvolněné personální kapacity lze pak výhodně využít jinde. Kromě toho zajišťují větší transparentnost a kontrolovatelnost toku zboží.

Jaké úkoly plní autonomní mobilní roboty (AMR)?

V dnešní době již neexistují téměř žádné limity pro použití AMR. Jsou již rozšířené zejména v oblasti průmyslového využití, například při skladové přepravě nebo zásobování výrobních linek. Jejich význam roste také v logistice a intralogistice.