Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem a s čelistí na papírové role
Řešení Linde pro maximální tvorbu hodnot

Každá společnost má individuální potřeby a základní předpoklady: kapitálové vybavení, podnikové procesy, obecné technologické nebo bezpečnostní normy, infrastrukturu a informační systémy. Každé použití klade různé požadavky na produkty a řešení.

Sofistikované produkty a řešení, která stoprocentně splňují individuální požadavky dané příslušným použitím nebo společností – to je silná stránka společnosti Linde Material Handling. Od specifických řešení vozíků podle požadavků zákazníka, správy vozového parku a automatizace přes pronájem a prodej použitých vozíků až po balíčky pro financování a servis či poradenství v oblasti plánování materiálových toků, optimalizace vozového parku a bezpečnosti.

Půjčovna vysokozdvižných vozíků

Díky půjčovně vysokozdvižných vozíků Linde lze nedostatek i dočasnou potřebu manipulačních vozíků zvládnout hospodárně.

Více informací

Prověřené použité vysokozdvižné vozíky

Prověřené použité vysokozdvižné vozíky od společnosti Linde Material Handling úspěšně prošly osmistupňovým zkušebním procesem a repasováním.

Více informací

Automatizace

Automatizační řešení od společnosti Linde lze využívat flexibilně a škálovatelně – můžete automatizovaně zpracovávat jednotlivé procesní kroky nebo komplexní toky materiálů.

Více informací

Správa vozového parku

Vozový park budoucnosti pracuje propojeně, účinněji a bezpečněji. Digitální systém správy vozového parku connect: od společnosti Linde k tomu poskytuje potřebná řešení.

Více informací

Hlavní věc: energie

Vzhledem k omezeným zdrojům a klimatickým změnám se energie stala globálním tématem, které získalo na významu také v intralogistice. Volba energetického systému je pro manažery logistiky důležitým faktorem pro úsporu nákladů. Společnost Linde nabízí vhodný energetický systém pro každou potřebu. Za tím účelem provede přesnou analýzu situace podniku, na místě posoudí a pomocí výpočtů celkových nákladů na vlastnictví (TCO) zvolí vhodný energetický systém.

Více informací