správa flotily
Vaše digitální správa vozového parku

Logistika 4.0

Digitalizace mění svět logistiky. Logistické postupy se v rámci odvětví stávají s rostoucím množstvím dat a síťovým propojením stále komplexnější. Vozový park se stává inteligentním – vozíky se dokonce začínají částečně pohybovat autonomně a komunikují prostřednictvím množství snímačů. Správci vozového parku řídí procesy v reálném čase a dosahují významného nárůstu oběhu zboží.

Pomocí systému správy vozového parku connect: poskytuje společnost Linde přesně ty informace, které provozovatelé vozových parků potřebují k účinnému využití svých vozíků – bez ohledu na lokalitu a velikost vozového parku, nové nebo stávající vozíky či zařízení jiných výrobců. Seznamte se s řadou produktů connect: a naučte své vysokozdvižné vozíky mluvit.

connect: Cesta k inteligentnímu vozovému parku

Řada produktů connect: propojuje vozíky do sítě a nepřetržitě informuje správce vozového parku o stavu logistiky ve výrobě nebo skladových halách. Díky této transparentnosti je používání vozového parku bezpečnější a hospodárnější. Stoupá také dostupnost jednotlivých vozíků.

Správce vozového parku sleduje na obrazovce systém connect: Software pro správu vozového parku

Výhody softwaru connect:

Větší hospodárnost

 • Identifikace nedostatečně vytížených i přetížených vozíků
 • Rozpoznání vozíků náchylných k poruchám
 • Zlepšení logistických procesů
 • Zvýšení dostupnosti vozíků
 • Včasná identifikace a zaznamenání nedostatků
 • Rozpoznání a vyřešení nadměrného přetěžování

Nejvyšší bezpečnost

 • Vyloučení neoprávněného použití vozíků
 • Omezení úmyslné nesprávné obsluhy a nezodpovědného řízení
 • Rozpoznání a odstranění nebezpečných míst v rámci dopravy v závodu
 • Automatizované přizpůsobení rychlosti ve stanovených zónách
 • Včasně zjištěná provozní omezení na vozíku
 • Zvýšení způsobilosti a pocitu zodpovědnosti

Větší transparentnost

 • Jednoznačné přiřazení řidičů a vozíků
 • Administrativa řidičských oprávnění, školení, zdravotních prohlídek
 • Znázornění organizační struktury ve správě vozového parku
 • Podrobné údaje o použití a spotřebě jednotlivých vozíků
 • Jednotlivě konfigurovatelné sestavy s významnými informacemi

Optimální servis

 • Omezení hmotných škod
 • Dodržování intervalů údržby
 • Zabránění nadměrnému přetěžování jednotlivých vysokozdvižných vozíků
 • Zamezení ztrátě klíčků
 • Včas zjištěná poškození vozíků

connect: Hardware

Hardwarové součásti systému connect: propojují vozový park, databáze a software.

Hardware

connect: Software

Software systému connect: nabízí přehledný přístup ke všem údajům o vozovém parku.

Software

connect: Funkce

Jednotlivé funkční moduly systému connect: můžete zkombinovat do jednoho systému, který bude optimálně splňovat vaše požadavky.

Funkce