Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Správa vozového parku v logistice

Propojená flotila
Systém správy vozového parku connect od společnosti Linde Material Handling

Zajistěte si inteligentní správu vozového parku

Digitalizace mění svět intralogistiky. Moderní logistická zařízení neustále sbírají data, jejichž analýzu je možné využít pro optimalizaci komplexních skladových a přepravních procesů. Propojení a vysoce vyvinuté senzory dokonce umožňují, aby vozíky jednaly autonomně. Výsledek: je inteligentní flotila a správa vozového parku a stále důležitější propojení a přístup k datům v reálném čase.

Systém správy vozového parku Linde connect poskytuje přesně ty informace, které pro efektivní správu vozového parku potřebujete. Ať už se jedná o výrobu, nebo skladovou halu, systém connect vozíky propojí a neustále vás bude informovat o aktuálním stavu celého vozového parku.

Skupina produktů connect od společnosti Linde Material Handling digitalizuje správu vozového parku.

Výhody správy vozového parku

Hospodárnost

Sledujte stav, využití a dostupnost celé flotily – pro optimální vytížení všech vozíků.

Bezpečnost

Předcházejte cíleně neoprávněnému použití, nesprávné obsluze a jiným nebezpečím – pro vyšší bezpečnost ve skladu a ve výrobě.

Transparentnost

Evidujte a spravujte údaje o řidičích a vozících, vytvářejte sestavy a organizační struktury – pro transparentní správu vozového parku.

Servis

Omezte nehody, přetěžování a poškození vozíků a ohlídejte potřebnou údržbu – pro výkonnou a udržovanou flotilu.

Software Linde connect:desk

Systém pro správu vozového parku connect:desk nabízí přehledný přístup ke všem údajům o flotile. Tento software slouží ke správě údajů o vozících a řidičích a umožňuje jednoduché vytváření sestav.

Od správy vozíků a řidičů přes plánování údržby a využití až po monitorování a analýzu veškerých údajů o vozících – connect:desk je srdcem celé správy vozového parku. Obsluha softwaru je velmi intuitivní a vhodná pro zkušené správce vozových parků i příležitostné uživatele, kteří potřebují jen jednotlivé funkce.

Vhodná infrastruktura – přenosové technologie

WLAN

V rámci sítě WLAN se přenášejí data z vozíku přímo do databáze.

Mobilní telekomunikace

Data jsou odesílána do databáze prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě.

Vydané verze softwaru:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Variabilní funkční moduly

Požadavky na systémy pro správu vozového parku jsou často velmi specifické: Každý provoz poskytuje manipulačním vozíkům jiné pracovní prostředí. Proto lze jednotlivé funkční moduly Linde connect zkombinovat do jednoho systému, který optimálně splňuje příslušné požadavky.

  • Prostřednictvím modulu connect:ac provozovatelé kontrolují přístup k vozovému parku a umožňují spolehlivou a snadnou kontrolu vozíků před každým použitím.
  • Modul connect:dt dokumentuje dobu používání, nehody a funkčnost vozíků z flotily.
  • Pomocí modulu connect:an správce vozového parku analyzuje a monitoruje využití a výkonnost vašeho vozového parku. Tento modul navíc vyhodnocuje stav akumulátoru a rozpozná případné chyby obsluhy.
  • Pomocí modulu connect:zi se propojí bezpečnostní zóny Linde Safety Guard s přizpůsobením rychlosti vysokozdvižných vozíků. Software umožňuje nastavení velikosti zón a maximální rychlosti a interaktivní protokoly s rozložením haly nabízejí jasný přehled o vozovém parku.

Podrobnosti o modulu connect:desk

Řídicí panel softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling je komunikační centrálou programu.

Řídicí panel

Řídicí panel slouží jako komunikační centrála systému connect:desk. Díky individuálně nastavitelným widgetům, např. kalendáři, hlášení vozíku a přístupům, mohou správci vozového parku monitorovat a kontrolovat všechny vozíky. Všechna hlášení se v případě potřeby přeposílají přímo jako e-maily.

V části Organizace v softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling se upravují údaje řidičů, místo použití, přidělené vozíky a další informace.

Organizace

V části Organizace mohou správci vozového parku upravovat údaje řidičů, místo použití, přidělené vozíky a další informace. Hierarchicky strukturované zobrazení seznamů nabízí přehledné znázornění organizační struktury a usnadňuje přidělování a správu přístupových a uživatelských oprávnění.

V části Správa v softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling se spravují velké objemy dat.

Správa

Tabulky, podrobná zobrazení a různé vstupní prvky umožňují flexibilní sledování, údržbu a rozšiřování velkého množství dat. Tak je například možné snadno spravovat řidičská oprávnění, školení nebo zdravotní prohlídky.

V části Zóny v softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling správci vozového parku plánují oblasti zón a průjezdy halami.

Zóny

V části Zóny mohou správci vozového parku na základě vlastních plánů hal nebo dílen plánovat a konfigurovat oblasti zón a průjezdy halami a v případě potřeby definovat automatizované přizpůsobení rychlosti. Například na křižovatkách nebo v úzkých prostorách je rychlost vozíku cíleně řízena a tím se zvyšuje bezpečnost.

Protokoly o přihlášení

Kniha protokolů poskytuje přehled všech zaznamenaných událostí jednotlivých vozíků. V tabulce Pre-Op Check jsou uvedeny všechny předběžné kontroly provedené u vybraných vysokozdvižných vozíků i příslušné odpovědi řidičů. Interaktivní diagramy ukazují nápadné stavy nabití akumulátorů a odhlášení a lze je seskupovat podle řidičů a vozíků. Správci vozového parku tak přesně vědí, kdo, kdy a který vozík jak používal.

Protokoly o využití

Analýza použití poskytuje přehled o použití a vytížení všech vozíků. Interaktivní diagram ukazuje, jak dlouho a za jakým účelem řidiči vybrané vozíky používali. Uvedeny jsou také hodnoty nárazů, vývoj stavu nabití a rozdělení průjezdů zónami.

Protokol o údržbě ze softwaru pro správu vozového parku od společnosti Linde Material Handling

Servisní protokoly

V části Servis je uveden přehled termínů pro servis a údržbu všech vozíků flotily. Na tomto základě mohou správci vozového parku termíny pro údržbu cíleně seskupovat a tím snižovat náklady.

Protokol o koordinaci ze softwaru pro správu vozového parku od společnosti Linde Material Handling

Protokoly o koordinaci

Kategorie Koordinace poskytuje údaje o řidičích a použití a vytížení všech vozíků. Rozdělení vozíků nabízí přehled o složení celé flotily – uspořádání podle výrobce, typu vozíku a dalších kritérií. V inventáři vozíků jsou uvedeny všechny vozíky včetně jejich důležitých vlastností. V instruktážích řidičů jsou uvedeny všechny provedené i dosud neprovedené instruktáže řidičů.

Hardwarové komponenty pro plynulou správu vozového parku

Hardwarové komponenty systému Linde connect propojují vozový park s příslušným databázovým softwarem. Sbírají a přenášejí data z řízení a snímačů a poskytují je k dalšímu zpracování. Kromě toho slouží jako elektronický zámek zapalování – pomocí PIN kódu nebo identifikace RFID.

Nové vozíky se dodávají s továrně namontovaným hardwarem systému Linde connect, všechny součásti jsou dostupné také jako dodatečná výbava pro stávající vozíky nebo vozíky jiných výrobců.

connect: Čip od společnosti Linde Material Handling

Kompetentní poradenství a podpora

Poradce společnosti Linde na místě u zákazníka

Všechny komponenty z jedné ruky: Odborníci ze společnosti Linde a obchodníci Linde nabízejí podporu při zřízení, nastavení a provozu správy vozového parku. Hardwarové i softwarové komponenty systému Linde connect procházejí nepřetržitým vývojem a jsou rozšiřovány o nové funkce.

Správa vozového parku – často kladené dotazy

Co je správa vozového parku?

Prostřednictvím správy vozového parku je možné centrálně řídit vozový park v podniku. Hlavním cílem je optimalizovat dostupnost jednotlivých vozíků a vzájemně koordinovat projížděné trasy. Moderní vozíky proto neustále sbírají data, která poskytují informace o jejich stavu a aktuálním vytížení. Správa vozového parku pomáhá co nejlépe využívat zdroje a včas identifikovat problémy, jako jsou nedostatečné kapacity.

Pro koho jsou systémy pro správu vozového parku relevantní?

Správci vozového parku mají za úkol předem plánovat použití vozíků, optimalizovat procesy a snižovat provozní náklady vozového parku. Požadavky na správu vozového parku se u jednotlivých společností liší, protože silně závisí na velikosti flotily. Moderní software pro správu vozového parku zajišťuje maximální užitek z vozového parku jakékoli velikosti. Zkušený správce vozového parku přitom profituje stejně jako příležitostný uživatel, který potřebuje pouze některé jednotlivé funkce.

Co je zvláštního na správě vozového parku Linde?

Prostřednictvím produktové řady Linde connect nabízí společnost Linde Material Handling dokonalé řešení pro moderní správu vozového parku. Linde connect propojuje vozíky do sítě a nepřetržitě informuje správce vozového parku o stavu logistiky ve výrobě nebo skladových halách. Díky této transparentnosti je používání vozového parku bezpečnější a hospodárnější. Stoupá také dostupnost jednotlivých vozíků.

Jednoduchá koordinace úkolů a řidičů

Aplikace Linde Truck Call zjednodušuje přiřazování přepravních příkazů v rámci vozového parku a výrazně zkracuje komunikační trasy mezi správcem vozového parku a řidiči.

Další informace o aplikaci

Společnost Schenker přebírá plnou kontrolu nad vozovým parkem vysokozdvižných vozíků

Ve společnosti DB Schenker mají díky systému správy vozového parku Linde connect plnou kontrolu nad vozovým parkem.

Přejít k reportáži o zákazníkovi