Logo_OPZ_

Dne 1.2.2021 naše splečnost zahájila dvouletý vzdělávací a rozvojový program pro své zaměstnance s názvem „LINDE - ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ“ reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013399.

Tento projekt byl financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je podpora podnikového vzdělávání, které povede ke zvýšení úrovně dovedností a kompetencí zaměstnanců průřezově celou společnosti.

Program projektu jde ruku v ruce s vývojem trhu, technologickým pokrokem, narůstající konkurencí a rozsahem i kvalitou poskytovaných služeb