Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Digitální správa vozového parku na místě

connect:desk
Správce vozového parku používá systém pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling v počítači.

Systém pro správu vozového parku connect:desk nabízí přehledný přístup ke všem údajům o flotile. Tento software slouží ke správě údajů o vozících a řidičích a umožňuje jednoduché vytváření sestav.

Od správy vozíků a řidičů přes plánování údržby a využití až po monitorování a analýzu veškerých údajů o vozících – connect:desk je srdcem celé správy vozového parku. Obsluha softwaru je velmi intuitivní a vhodná pro zkušené správce vozových parků i příležitostné uživatele, kteří potřebují jen jednotlivé funkce.

Vydané verze softwaru:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Variabilní funkční moduly

Požadavky na systémy pro správu vozového parku jsou často velmi specifické: Každý provoz poskytuje manipulačním vozíkům jiné pracovní prostředí. Proto lze jednotlivé funkční moduly Linde connect zkombinovat do jednoho systému, který optimálně splňuje příslušné požadavky.

Prostřednictvím moduluconnect:acprovozovatelé kontrolují přístup k vozovému parku a umožňují spolehlivou a snadnou kontrolu vozíků před každým použitím.Modul connect:dtdokumentuje dobu používání, nehody a funkčnost vozíků z flotily. Pomocí moduluconnect:ansprávci flotily analyzují a monitorují vytížení a výkon vozového parku. Tento modul navíc vyhodnocuje stav akumulátoru a rozpozná případné chyby obsluhy. Pomocí moduluconnect:zilze monitorovat polohu manipulačních vozíků v jednotlivých lokalitách po celém světě. V rámci skladových a výrobních úseků je navíc možné definovat bezpečnostní zóny s přizpůsobenou rychlostí.

Podrobnosti o modulu connect:desk

Řídicí panel softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling je komunikační centrálou programu.

Řídicí panel

Řídicí panel slouží jako komunikační centrála systému connect:desk. Díky individuálně nastavitelným widgetům, např. kalendáři, zprávám vozíku a přístupům, mohou správci vozového parku monitorovat a kontrolovat svoji flotilu. Všechny zprávy se v případě potřeby přeposílají jako e-maily.

V části Organizace v softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling se upravují údaje řidičů, místo použití, přidělené vozíky a další informace.

Organizace

V části Organizace mohou správci vozového parku upravovat údaje řidičů, místo použití, přidělené vozíky a další informace. Hierarchicky strukturované zobrazení seznamů nabízí přehledné znázornění organizační struktury a usnadňuje přidělování a správu přístupových a uživatelských oprávnění.

V části Správa v softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling se spravují velké objemy dat.

Správa

Tabulky, podrobná zobrazení a různé vstupní prvky umožňují flexibilní sledování, údržbu a rozšiřování velkého množství dat. Tak je například možné snadno spravovat řidičská oprávnění, školení nebo zdravotní prohlídky.

V části Zóny v softwaru pro správu vozového parku connect:desk od společnosti Linde Material Handling správci vozového parku plánují oblasti zón a průjezdy halami.

Zóny

V části Zóny správci vozového parku na základě vlastních halových nebo dílenských plánů plánují a konfigurují oblasti zón a průjezdy halami a v případě potřeby definují automatizované přizpůsobení rychlosti. Například na křižovatkách nebo v úzkých prostorách je rychlost vozíku cíleně řízena a tím se zvyšuje bezpečnost.

Transparentnost díky sestavám a analýzám

Na základě kompletních dat týkajících se vozového parku je možné pomocí softwaru connect:desk získat téměř 30 interaktivních sestav vozového parku, jednotlivých úseků, vozíků nebo řidičů. Data se zobrazují v přehledných grafech a tabulkách. Správci vozového parku tak přesně vědí, kdo, kdy a který vozík jak používal. K dispozici jsou celkem čtyři kategorie sestav:

Kniha protokolů

Kniha protokolů poskytuje přehled všech zaznamenaných událostí jednotlivých vozíků. V tabulce Pre-Op Check jsou uvedeny všechny předběžné kontroly provedené u vybraných vysokozdvižných vozíků i příslušné odpovědi řidičů. Interaktivní diagramy ukazují nápadné stavy nabití akumulátorů a odhlášení a lze je seskupovat podle řidičů a vozíků.

Použití

Analýza použití poskytuje přehled o použití a vytížení všech vozíků. Interaktivní diagram ukazuje, jak dlouho a za jakým účelem řidiči vybrané vozíky používali. Uvedeny jsou také hodnoty nárazů, vývoj stavu nabití a rozdělení průjezdů zónami.

Servis

V části Servis je uveden přehled termínů pro servis a údržbu všech vozíků flotily. Na tomto základě mohou správci vozového parku termíny pro údržbu cíleně seskupovat a tím snižovat náklady.

Koordinace

Kategorie Koordinace poskytuje údaje o řidičích a použití a vytížení všech vozíků. Rozdělení vozíků nabízí přehled o složení celé flotily – uspořádání podle výrobce, typu vozíku a dalších kritérií. V inventáři vozíků jsou uvedeny všechny vozíky včetně jejich důležitých vlastností. V instruktážích řidičů jsou uvedeny všechny provedené i dosud neprovedené instruktáže řidičů.

Vhodná infrastruktura – přenosové technologie

WLAN

V rámci sítě WLAN se přenášejí data z vozíku přímo do databáze.

Mobilní telekomunikace

Data jsou odesílána do databáze prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě.