Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Bezpečnost práce ve skladu

Linde Safety Scan
bezpečnost práce ve skladu

LINDE SAFETY SCAN - ZVYŠUJE PRODUKTIVITU, BEZPEČNĚ

Bezpečnost je klíčovým faktorem produktivity v situacích, kdy se mobilní manipulační zařízení a pěší personál pohybují ve stejném prostoru. Služba Linde Safety Scan je přehledně strukturovaná konzultační služba, která vám a vašim odborníkům v oblasti bezpečnosti práce pomáhá optimalizovat bezpečnost provozu ve vašem podniku.

Naše bezpečnostní poradenství je založeno na rozsáhlých znalostech o moderní intralogistice a na našich inovativních metodách. Speciálněvyškolení odborníci, bezpečnostní konzultanti Linde, poskytují systematickou,postupnou analýzu potenciálních rizik v rámci skladovýcha výrobních prostor. Vyvíjejí doporučení a organizační a technická řešeníšitá na míru vašim specifickým požadavkům a poskytují podporu při jejich realizaci. Služba Linde Safety Scan nabízí významné bezpečnostní vylepšení pro vaše zaměstnance a mobilní zařízení, což vede k udržitelnému zvýšení efektivity a produktivity.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Služba Linde Safety Scan účinně minimalizuje potenciální bezpečnostní rizika, která mohou nastat v pracovním prostředí, včetně těsné blízkosti mezi pěšími zaměstnanci a mobilním manipulačním zařízením. Po implementaci se rychle projeví přínos doporučených opatření:

 • Snižuje se počet případů zranění a srážek vozíků a minimalizují se vedlejší škody
 • Plynulost výroby se díky nižšímu přerušování provozu zvyšuje a náklady na pracovní sílu a opravy se snižuj
 • Nižší příspěvky na úrazové pojištění

Služba Linde Safety Scan dále posílí váš stávající závazek řádné péče ze strany zaměstnavatele tím, že investujete do osobní bezpečnosti a spokojenosti vašich zaměstnanců:

 • Posiluje všímavost pracovníků vůči potenciálně nebezpečným postupům nebo situacím
 • Podněcuje a motivuje všeobecné povědomí o bezpečnosti
 • Umožňuje nepřetržitý, plynulý tok vnitřní dopravy, materiálu a personálu

4388_6393_B_SafetyScan_web_16x9

PODROBNÝ POPIS PRODUKTU

SYSTEMATICKY ZVYŠUJE PROVOZNÍ BEZPEČNOST VNITŘNÍ DOPRAVY

Služba Linde Safety Scan má přesně stanovený postup. Bezpečnostní konzultanti společnosti Linde definují společně s vámi a na základě vašich požadavků cíle, identifikují potenciálně nebezpečné zóny a zpracují pro váš podnik konkrétní opatření a doporučené činnosti. Poté vám bezpečnostní konzultanti společnosti Linde pomohou při implementaci těchto opatření a vytváření dokumentace o progresu.

Linde_Safety_Scan
Linde-Safety_Scan-4388_4157_B

1. Brífink

 • Podrobně vám představíme náš systém Safety Scan a poskytneme komplexní přehled poradenských služeb, které nabízíme.
 • Na základě spolupráce s vámi, vašimi odborníky na bezpečnost práce a vaším manažerským týmem zjistíme podrobné informace o tom, jak může služba Safety Scan pomoci vašemu podnikání.
 • Seznámení se s vaší konkrétní situací napomůže při identifikaci oblastí, v nichž by bylo možné dosáhnout užitečných zlepšení.

Linde-Safety_Scan-4388_3763_B

2. Analýza

 • Pomocí krátkého dotazníku analyzujeme aktuální stav bezpečnosti a nastavená interní pravidla.
 • Strukturovaný workshop nám umožní identifikovat a soustředit se na konkrétní oblasti, ve kterých by mohlo dojít k potenciálně nebezpečným situacím mezi manipulační technikou a pěším personálem.
 • V rámci terénního průzkumu zhodnotíme jak plánovací dokumentaci (půdorysy,trasy pro pěší a manipulační techniku), tak samotné prostory.
 • Analýza nám poskytne celkový přehled o bezpečnostní situaci v pracovním prostředí, v němž se potkává pěší personál i manipulační technika.

Linde-Safety_Scan-4390_223_B

3. Doporučení

 • Zajišťujeme komplexní dokumentaci workshopu a výsledků analýzy.
 • Na základě výsledků vytváříme rozsáhlý přehled opatření a nabízíme doporučení přizpůsobená vaší konkrétní situaci.
 • Předložíme vám technická řešení i organizační a strukturální opatření, která mohou zlepšit bezpečnost obsluhy manipulační techniky a pěšího personálu.

maintenance-repair_working_1200

4. Implementace

 • Abychom vám pomohli při rozhodování, připravíme kalkulaci, ve které přehledně uvedeme náklady na služby ze strany společnosti Linde i jiných poskytovatelů.
 • Sami si zvolíte, která z doporučených opatření chcete implementovat.
 • My vám poté pomůžeme při implementaci zvolených řešení.

Safety_Scan-Consulting_6665_B

5. Vyhodnocení

 • Váš bezpečnostní poradce je vám k dispozici i po implementaci doporučených opatření. Společně s vámi na místě vyhodnotí, zda jsou implementovaná opatření úspěšná.
 • V závislosti na výsledku tohoto hodnocení s vámi projedná možnosti další optimalizace bezpečnosti.
 • Výsledky vyhodnocení zaznamenáváme. Veškerá dokumentace vám bude předána i s případnými dalšími doporučenými opatřeními, jejichž realizace bymohla být přínosná.

Linde-Safety_Scan-4388_6603_B

6. Asistence

 • V případě potřeby mohou naši bezpečnostní poradci poskytovat poradenstvíi nadále, např. pokud dojde ke změnám vašich požadavků (nové procesy,rozšíření, atd.).
 • Tím je zajištěn průběžný monitoring bezpečnosti analyzované oblasti. Poté můžete efektivně udržovat vysokou úroveň bezpečnosti a i nadále ji zlepšovat s využitím cílených opatření.

Pro podrobnější informace o službě Linde Safety Scan nás neváhejte kontaktovat na e-mailu safety@linde-mh.cz nebo na telefonu +420 731 660 284