Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Otestuje si vozík ve Vašem provozu

Linde Demo
4469_485_CX2_Li_16zu9

Objednejte si vozík na testování

Každý provoz vyžaduje specifický způsob manipulace s nákladem i bez něho. Je potřeba dbát na mnoho faktorů, jako například typ podlahy, průjezdné výšky a mnoho dalších podmínek, které ovlivňují požadavky na techniku.

V naší DEMO flotile najdete nejen nejpoužívanější stroje, ale i novinky, speciální techniku, nové systémy a technologie.

S námi si můžete konkrétní stroj vyzkoušet přímo v prostředí, kde má následně pracovat. Dbáme na to, aby si měli možnost vše vyzkoušet i pracovníci, kteří budou tuto techniku řídit.

Jsme připraveni Vám stroj nejen ukázat, ale i zapůjčit na nezbytně dlouhou dobu pro dokonalé otestování všech funkcí. Techniku přivezeme na místo, zdarma zaškolíme obsluhu a po ukončení zase odvezeme. Veškeré detaily s Vámi projedná náš Poradce pro manipulaci a skladování.