Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Bezpečnost VZV

Zaručeně na bezpečné straně
Bezpečnost VZV

Bezpečnost manipulačních vozíků není jen zárukou hladkého provozu, ale v mnoha případech je zároveň zákonnou povinností. Příslušné podmínky se přitom neustále mění. Společnost Linde Material Handling si udržuje přehled a včas místo vás vykoná předepsané kontroly. Technické kontroly manipulační techniky se provádějí v souladu s ČSN 26 8805 a nařízením vlády 378/2001 sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Revize regálových systémů provádíme v souladu s nařízením vlády č.101/2005 § 3, nařízením vlády č. 378/2001 § 4, zákoníku práce č. 262/2006§ 101 a § 102. Normy: ČSN26 9030: 1998, FEM 10.3. 01, FEM 10. 2. 04. Na mnoha místech navíc společnost Linde nabízí pneuservis, poradí vám s optimální spotřebou energie nebo se postará o čištění vysokozdvižných vozíků či zařízení skladové techniky, které zachová jejich hodnotu.

Technické kontroly

Právní jistota díky každoroční kontrole

Zákonodárci obvykle požadují alespoň jednou ročně komplexní kontrolu vidlicových vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky provedenou odborníky. V České repubilce jsou kontroly stanoveny na základě požadavků ČSN 26 8805 a nařízení vlády 378/2001 sb. Kontroly se vztahují na všechny důležité prvky a funkce manipulačních vozíků všech druhů i ručních paletových vozíků, jeřábů nebo dílenských zdvihacích plošin. Je nutné přitom pečlivě zkontrolovat více než 100 bodů, od zdvihacích zařízení přes pohonný systém a brzdy až po sedadla, akumulátory a značení. Servis společnosti Linde se postará o kompletní roční kontrolu a kompletně a odborně ji zdokumentuje podle požadavků konkrétní země.

Pro vás to znamená následující:

  • kompletní právní jistota
  • automatické dodržování požadavků výrobce
  • udržitelnou a permanentní bezpečnost vašich pracovníků
  • přehled o přesném stavu vozového parku
  • včasné kontroly díky službě s připomínkami

Odborníci společnosti Linde kromě toho poskytují doporučení, jaké nedostatky je lepší ihned odstranit, aby se zabránilo možným následným škodám. Díky tomu se kontrola vyplatí hned dvakrát.

Kontroly regálů z hlediska dodržování předpisů: žádné poškození neprojde bez povšimnutí

Časté úzké uličky ve skladových halách činí z regálů typický kolizní bod pro vysokozdvižné vozíky. Kromě toho jsou často vystaveny vysokým hmotnostem zboží. Z toho důvodu stanovili zákonodárci také pravidelné kontroly regálů – obecně na celém světě. U regálů se tak musí jednou ročně kontrolovat například poškození v důsledku nárazů, pokles regálu nebo vadné připevnění. V Evropě je přesná kontrola stanovena v normě DIN EN 15635. Množství servisních partnerů společnosti Linde převezme kontrolu vašich regálů z hlediska dodržování předpisů a bezpečnosti. Kontrola probíhá za provozu bez jakýchkoli přerušení. Kromě toho vám samozřejmě pomůžeme také s odstraněním všech nedostatků.

Pohled na regály skrz prosklenou střechu vysokozdvižného vozíku

Servis pneu

Výměna pneumatik u vysokozdvižného vozíku Linde

Neustále provozuschopné díky pneuservisu

Plně funkční pneumatiky nejsou jen stanoveny zákonem, ale také poskytují vysokozdvižnému vozíku účinné a bezpečné jízdní vlastnosti. Pneuservis společnosti Linde vyřizuje potřebné výměny pneumatik s co nejkratšími prostoji. S použitím výměnného ráfku je pneumatika rychle namontována a na přání zlikvidujeme staré pneumatiky.

Zpětný odběr pneumatiku je zajišťován společností ELTMA

Zjistit více

Servis trakčních baterií

Kontrolované akumulátory vydrží déle

Věděli jste, že akumulátor představuje u elektrických vysokozdvižných vozíků přibližně třetinu celkových nákladů? Z toho důvodu je důležité mít k dispozici výkonný a především odolný akumulátor. Pouze tímto způsobem lze zabránit vysokým nákladům. Nedostatečná údržba a čištění mohou zničit akumulátor, zkrátit dobu jízdy a urychlit vybíjení akumulátoru. V důsledku toho jsou nevyhnutelná průběžná dobíjení, která zabírají cenný čas. Pomocí servisu akumulátorů od společnosti Linde lze včas zjistit nedostatky, prodloužit životnost akumulátorů, minimalizovat prostoje a vyvarovat se drahých oprav.

Kontrola nabíječek

Kontrola nabíječek je také stanovena zákonem. Kromě toho slouží k dlouhé životnosti a tím hospodárnosti vysokozdvižných vozíků. Servisní partneři společnosti Linde budou na přání vaše nabíječky pravidelně kontrovat. Díky tomu budete mít zaručeny optimálně nabité akumulátory a tím neustále provozuschopné a výkonné vysokozdvižné vozíky.

Poradenství týkající se energie šetří náklady

Spotřeba energie je ekonomický problém, který je stejně důležitý pro udržitelnost společnosti. Společnost Linde poskytuje na mnoha místech poradenství ohledně spotřeby energie, která je závislá na příslušných provozních podmínkách. Jedná se například o výběr vhodné velikosti a druhu akumulátoru i počet potřebných akumulátorů a nabíječek. Díky tomu se podle pracovního prostředí může například vyplatit použití centrální dobíjecí stanice. Naši odborníci vám přitom pomohou optimalizovat provozní náklady a uspořádat přívod energie s výhledem do budoucnosti.

Každodenní pomoc díky servisní nástěnce pro akumulátory

Kromě potřebných kontrol mohou řidiči vysokozdvižných vozíků denně přispět k ochraně akumulátorů. Pro tyto účely nabízí servisní nástěnka pro akumulátory od společnosti Linde ochranu a pomoc při denním nabíjení a kontrole olověných akumulátorů. Díky nástěnce je na centrálním místě k dispozici potřebné příslušenství pro údržbu, například ochranné brýle, rukavice a prostředek na vypláchnutí očí. Kromě toho poskytuje ve dvanácti jazycích pokyny k nabíjení olověných akumulátorů. Díky servisní nástěnce také zvýšíte bezpečnost na pracovišti a urychlíte činnosti při údržbě akumulátoru.

Požádejte svého prodejce o servisní nástěnku
Pracovník u servisní nástěnky pro akumulátory společnosti Linde

Mobilní myčka vozíků

Čisté vydrží nejdéle

Čištění vidlicových vysokozdvižných vozíků nebo zařízení skladové techniky se společnostem často jeví jako obtěžující téma, takže je obvykle zanedbáváno. Pracovníci buď nemají dostatek času, nebo se podnikatel lekne nákladů na profesionální čištění. V tomto případě se ale šetřit nevyplácí. V důsledku nedostatečného čištění dochází k vysokým ztrátám na hodnotě. Dobrý vzhled je nakonec pobídkou pro zaměstnance, aby s pracovním zařízením zacházeli ohleduplně. Znečištění kromě toho zvyšuje opotřebení.

Společnost Linde nabízí na mnoha místech pravidelné profesionální čištění vysokozdvižných vozíků. Tím jsou podniky a její zaměstnanci zbaveni této pracné povinnosti a vozíky vždy září jako nové.

Zjistit více
Mycka

Pro objednání služeb servisu můžete kontaktovat náš dispečink na telefonu 271 078 294, na e-mailu dispecink@linde-mh.cz nebo objednat servisní zásah pomocí formuláře.

Formulář pro objednání servisních služeb