Automatizované vysokozdvižné vozíky od společnosti Linde Material Handling naváděné laserem.
Inteligentní výkon díky přesné navigaci

Automatizované vozíky

Bez řidiče po celý den

Budoucnost patří autonomním logistickým vozíkům. Nejvyšší hospodárnosti dosahují ve chvíli, kdy je potřeba manipulace s velkým množstvím zboží nebo jiné opakující se logistické úkoly. Díky své řadě MATIC nabízí společnost Linde Material Handling pro intralogistiku sortiment technologicky vyspělých elektrických vysokozdvižných vozíků, nízkozdvižných paletových vozíků, vysokozdvižných ručně vedených vozíků i tahačů.

Bezobslužný provoz je možný prostřednictvím jednotlivých vozíků nebo přizpůsobených vozových parků téměř ve všech odvětvích průmyslu a obchodu. Použití automatizovaných vozíků není vázáno na směny, což výrazně zvyšuje hospodárnost. Jejich schopnost přesné manipulace navíc snižuje provozní škody a stabilizuje tok materiálů.

Jedná se o vyzkoušené modely vysokozdvižných vozíků s kvalitou společnosti Linde, které jsou vybaveny navigační a bezpečnostní technologií od specialistů na robotiku, společnosti Balyo. Kompletní řadu modelů lze také snadno ovládat prostřednictvím běžného ručního řízení.

Video o výhodách řady Linde Robotics

Klíčové slovo: Navigace

Autonomní logistické vozíky společnosti Linde jsou řízeny navigačním systémem vyvinutým společností Balyo. Vysokozdvižné vozíky podrobně rozeznají své okolí a mohou bezpečně spolupracovat s lidmi jako kooperativní roboti, tzv. „koboti“. Ve standardním provedení se systém skládá ze čtyř optických laserových snímačů, které ve všech směrech snímají okolí až do vzdálenosti 30 metrů. Vše, co se okolo vozíků děje, navíc sleduje také 3D kamera namontovaná v nejvyšším bodě podvozku vozíku.

Datové proudy obou detekčních systémů jsou centrálně zpracovány, aby byla možná koordinace každého vozíku s ostatními autonomními vozidly a jejich bezpečný pohyb i v těch nejtěsnějších prostorech. K orientaci a řízení není nutná externí technika, jako jsou svíticí lišty nebo světelné reflektory zapuštěné v podlaze. V nových prostředích, například v jiném skladu, provedou vozíky zcela nové kartografické zpracování pracovní oblasti. Prostřednictvím rozhraní navíc mohou komunikovat s halovými vraty nebo válečkovými dopravníky, ale také s provozně ekonomickými aplikacemi, například systémem hospodaření se zbožím.

Video o používání řady Linde Robotics ve společnosti Wolf

Bezpečné použití mezi lidmi

Autonomní logistické vozíky od společnosti Linde pracují bezpečně. Vysokozdvižné a paletové vozíky bez řidiče jsou řízeny tak přesně, že mohou spolupracovat přímo s lidmi, přičemž je lze kdykoli deaktivovat prostřednictvím nouzových vypínačů. Jejich citlivý detekční systém rozezná nejbližší prostředí do sebemenších podrobností a inteligentně na něj reaguje. Díky tomu jsou rozeznáváni nejen stojící nebo pohybující se lidé a vozíky. Zaznamenány jsou také překvapivě se vyskytující překážky, například spadlé palety. Inteligentní řízení zabrzdí vysokozdvižné vozíky jen na tak dlouho, jak je to nutné podle momentálně zablokované jízdní dráhy. Jakmile dojde k odstranění nebo dalšímu pohybu zaznamenané překážky, zařízení řady MATIC samo opět obnoví pracovní proces.

Snadná manipulace díky uživatelské přívětivosti

Všechny autonomní vysokozdvižné a paletové vozíky nabízí centrální a přehlednou 7palcovou dotykovou LED obrazovku. Jedním pohledem získáte všechny nezbytné informace. Zobrazeny jsou například plánovaná trasa jízdy a aktuální provozní stav. V reálném čase jsou hlášeny aktuální logistické úkoly i stav jejich vyřízení. Prostřednictvím kódu PIN lze vyvolat veškeré servisní informace vozíků a tato data lze načíst přes vstup USB.

Hospodárnost na základě perfektního přizpůsobení

Autonomně jezdící logistické vozíky jsou hospodárnější než vysokozdvižné vozíky s obsluhou zejména u stále stejně se opakujících postupů. Lze je zapojit do nepřetržitého provozu, který zahrnuje více pracovních směn. Kromě toho se mohou samohybné vozíky dokonale vzájemně přizpůsobit z hlediska jejich jízdních tras a rychlosti. Díky tomu lze optimálně stabilizovat toky materiálů a udržovat co nejnižší spotřebu energie logistických vozíků. Autonomní vysokozdvižné vozíky navíc způsobují výrazně méně poškození regálů, nákladů, palet nebo jiných vozíků, jelikož jsou navigovány přesněji než vysokozdvižné vozíky s obsluhou.

Hnací síla ve vývoji autonomní intralogistiky

Ve střednědobém časovém horizontu se budou sklady a v nich se pohybující logistické vozíky stávat integrovanou jednotkou jako součást digitalizace hospodářství. Také intralogistika se bude těsněji propojovat s externí logistikou. Z dnešního pohledu dojde v budoucnu k vytvoření ještě užšího propojení vysokozdvižných a paletových vozíků bez řidiče a jejich pracovního prostředí.

K tomu patří i ještě všestrannější sladění mezi „koboty“ a zaměstnanci nebo ještě přesnější integrace do systému hospodaření se zbožím. Při provozu skladů převážně bez obsluhy však rostou nároky na propojení vozového parku i energetickou účinnost využívaných vozíků. Ve vývoji týkajícím se těchto oblastí představuje společnost Linde zásadní hnací sílu.

5x vyšší výkon

Inteligentnější

Navigační systém „Driven by Balyo“ činí z autonomních vysokozdvižných a paletových vozíků společnosti Linde přesné logistické vozíky s vysokým manipulačním výkonem.

Bezpečnější

Samohybné vysokozdvižné vozíky přesně rozpoznají své okolí a reagují na ně. Díky tomu se bezpečně vyhnou architektonickým prvkům i jiným vozíkům a lidem.

Hospodárnější

Autonomní vozíky Linde jsou mimořádně hospodárné. Nejsou vázány na směny, takže jsou k dispozici nepřetržitě.

Robustnější

Série modelů autonomních vysokozdvižných vozíků je založena na vyzkoušených a robustních modelech Linde, které jsou vybaveny inteligentním robotickým řízením.

Přesnější

Autonomní vozíky od společnosti Linde nezpůsobují téměř žádné škody, jelikož pracují přesněji než vysokozdvižné vozíky s obsluhou a eliminují nebezpečný lidský faktor.

Na míru vyráběné vozíky

Žádný autonomní vysokozdvižný vozík od společnosti Linde se z hlediska výbavy neřídí neměnnými zásadami. Každý model se dodává kromě sériové výbavy také s volitelnými doplňkovými funkcemi. Mezi ně patří dodatečné navigační funkce jako 2D laserová clona či boční dodatečné snímače založené na použití laseru. Zvláštní výbavu modelové řady autonomních vysokozdvižných vozíků Linde představují také různé velikosti baterií a elektronicky ověřované zámky baterií, čtečky čárových kódů, hydraulicky nastavitelné nákladní vidlice, různé pohonné a zdvihací motory nebo programovatelné omezení výšky zvedacího sloupu.

Autonomní vysokozdvižný vozík při použití ve skladu