Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Tiráž

Linde Material Handling s.r.o.

se sídlem: Polygrafická 622/2, Praha 10, 108 00

IČO: 00676977

DIČ: CZ00676977

bankovní spojení: ČSOB a.s., Na Příkopě 14, Praha 1, 115 20

Číslo účtu: 749353/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou v oddíle C, vložka 458

zastoupená: Davidem Čepkem, jednatelem společnosti

Telefon +42 271 078 114

E-mail: info@linde-mh.cz

Snažíme se vám poskytnout přesné a aktuální informace. Přes veškerou pečlivost nemůže zaručit správnost a úplnost obsahu těchto internetových stránek. Odpovědnost za jakékoli škody včetně následných škod, které vznikly na základě použití informací zveřejněných na těchto internetových stránkách, je vyloučena.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek nesou výhradní odpovědnost jejich provozovatelé.

Copyright
Obrázky, ochranné známky a texty na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorskými právy a jinými právy průmyslového vlastnictví. Rozmnožování za účelem prodeje nebo pro jiné komerční využití není povoleno. Pro soukromé osobní použití i jiné nekomerční účely je úplné nebo případné kopírování těchto internetových stránek povoleno, pokud nedojde ke změnám jejich obsahu.