Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Opravy a údržby vysokozdvižných vozíků

Servis Linde – méně starostí, více klidu
Servisní technik společnosti Linde na vozíku

Pořídili jste si vozíky, aby bezchybně pracovaly. Abychom vám zaručili, že případné prostoje vozíků budou co nejkratší, zaměstnali a vyškolili jsme pro vás potřebný počet techniků, kteří jsou k dispozici na celém území ČR. Každý technik má špičkově vybavené vozidlo s GPS a naše dispečerky je řídí tak, aby k vám přijel technik co nejdříve, a dbají na to, aby k vám přednostně jezdili technici se znalostí provozu vaší firmy.

A nejenom to. Aby naši technici měli u sebe potřebné náhradní díly co nejrychleji, zřídili jsme u Brna Regionální distribuční centrum pro náhradní díly (RDC), ze kterého je zásobována nejenom ČR, ale i dalších dvanáct zemí. Tím je zajištěno, že naši technici nemusejí čekat na náhradní díly ze skladů v zahraničí a oproti většině dodavatelů tak zkracujeme dobu odstavení vozíku po poruše typicky o 24 hodin.

Abychom vám minimalizovali náklady na dojezd a dopravu, zřídili jsme kamenné pobočky v 5ti regionech v ČR a to vám zaručuje nejnižší náklady na dopravu techniků a náhradních dílů.

Servisní dispečink Linde MH je na příjmu 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a to vám garantuje, že se případnou závadou začneme zabývat okamžitě. Odbornost každého ze servisních techniků si pravidelně ověřujeme a pokračují u nás jen ti nejlepší.

Pro dlouhodobou spolupráci máme připraveny smlouvy, které vám zajistí zvýhodněné podmínky. Můžete si vybrat například smlouvu Linde BASIC vhodnou pro zákazníky s nižším nájezdem motohodin a menším počtem vozíků, smlouvu Linde CLASSIC pro zákazníky, kteří chtějí mít celou údržbu vozíku pod kontrolou nebo smlouvu Linde COMPLETE, která zahrnuje maximální provozuschopnost vozíků.

Kromě toho je možné uzavřít smlouvu na servis baterií a také na systém monitorování provozu vozíků Linde connect:, který vám přinese informace nejenom o využití jednotlivých strojů, ale i o případných nehodách a řidičích, kteří je způsobili.

Kromě toho je možné uzavřít smlouvu na servis baterií a také na systém monitorování provozu vozíků Linde connect:, který vám přinese informace nejenom o využití jednotlivých strojů, ale i o případných nehodách a řidičích, kteří je způsobili.

Dispečink servisu: tel. 271 078 294, dispecink@linde-mh.cz

Výkon

Dostupnost a výkon manipulačních vozíků jsou rozhodující pro vaši produktivitu. Společnost Linde zajišťuje maximální výkon prostřednictvím prediktivní údržby, rychlých oprav na místě a v případě potřeby pomocí náhradních vozidel.

Bezpečnost

Bezpečnost lidí a strojů má nejvyšší prioritu. Servisem od výrobce snižují společnosti provozní a právní rizika. Servisní technici společnosti Linde znají kromě postupů údržby také platné právní předpisy a poskytují kompletní servisní dokumentaci.

Provozní náklady

Přesné plánování všech servisních opatření prováděné pracovníky společnosti Linde a dodržování servisních intervalů šetří čas i náklady. Servisní technici společnosti Linde kromě toho rozpoznají první známky poškození a vědí, jaká preventivní opatření je třeba přijmout. Tím lze omezit následné škody a zabránit zbytečným opravám. Současně je zachována záruka a zvyšuje se zůstatková prodejní hodnota.

Udržitelnost

Udržitelnost je důležitá i při servisu společnosti Linde. Díky účinně řízenému servisu a co nejdelším intervalům údržby klesá spotřeba zdrojů. Z toho profituje stejnou měrou člověk, životní prostředí i společnost.

Servisní technik se svou skříňkou na nářadí

Opravy vozíků

Servisní pracovník u telefonu

Rychlá pomoc při poškození, opotřebení nebo požadavku přestavby

Ať už se jedná o vícesměnný provoz, nebo provoz v náročných podmínkách, na manipulační vozíky jsou kladeny vysoké nároky. Extrémní vlivy prostředí, např. při použití ve slévárnách, chladírnách, rybářském průmyslu nebo v odvětvích s vysokou prašností, mohou urychlit opotřebení. Pokud dojde k poškození vozíku v důsledku zvlášť intenzivního používání nebo nepozornosti řidiče, společnost Linde Material Handling vám rychle a spolehlivě pomůže i v případě, že nemáte uzavřenou smlouvu o údržbě. Stačí zavolat na servisní linku a náš technik se vydá na cestu i s potřebnými originálními náhradními díly. Hustá servisní síť společnosti Linde zaručuje krátké reakční doby a neustálou dosažitelnost.

Objednat servis

Přestavba a dodatečné vybavení pro speciální požadavky

K výzvám každodenního života v logistickém prostředí nepatří jen opotřebení a opravy. Může dojít také ke změně podmínek použití manipulačních vozíků, například zavedením nových logistických procesů, změnou infrastruktury v areálu nebo vyššími požadavky na bezpečnost a komfort. Často přitom stačí malá přestavba nebo snadné dodatečné vybavení od společnosti Linde. Aby běžel provoz nepřerušeně i při větších úpravách, nabízí společnost Linde náhradní vysokozdvižné vozíky z největšího vozového parku k pronájmu v Evropě.

Dodatečné vybavení vozíku LED světlem

Pravidelné údržby

Prevence proti prostojům a nákladům na opravy

V ideálním případě nejsou opravy manipulačních vozíků nejdříve vůbec nutné. Nebudeme-li brát v úvahu náhodné poškození, dochází k většině oprav zařízení skladové techniky nebo vozíků kvůli trvalému zatížení, tzn. kvůli zcela běžnému opotřebení. Větším opravám se přitom dá zabránit tím, že dojde ke včasnému rozpoznání opotřebení a jeho minimalizaci a zamezení.

Vhodné intervaly údržby

Zjišťování poškození a úniků kapalin, kontrola provozních brzd a systému řízení, výměna hydraulického oleje: V rámci příslušných smluv o údržbě mohou servisní technici společnosti Linde včas odhalit opotřebení a přijmout nezbytná opatření. Intervaly údržby se stanovují na základě pokynů výrobce a při vyšším zatížení se přizpůsobují konkrétním vozíkům. Servis společnosti Linde koordinuje termíny údržby s pravidelnými bezpečnostními kontrolami, např. se zkouškou emisí. Společnosti tím v jednom jediném kroku zároveň splní své zákonné povinnosti.

Kompletní kontrola díky nejmodernější diagnostice

Díky výkonné diagnostické technice, jakou známe z automobilového průmyslu, lze rychle a spolehlivě analyzovat i manipulační vozíky. Kromě pravidelné údržby může servisní technik společnosti Linde navrhnout také preventivní opatření, aby se zabránilo vzniku nákladů v důsledku neplánovaných výpadků a krátkodobých oprav.

Pravidelná údržba je zárukou, že budou všechny vysokozdvižné vozíky trvale dostupné, zkrátí se prostoje a sníží náklady na opravy.

Kompletní servis

Komplexní a bez byrokratických překážek: Minimalizace rizika výpadků díky smlouvám o údržbě

Kdo chce mít co nejméně práce s údržbou a opravami a zároveň si přeje co nejlepší dostupnost vozíků, rozhodne se pro smlouvu o kompletním servisu. Tím předáte všechny potřebné činnosti od plánování a koordinaci přes profesionální provedení až po kompletní dokumentaci do rukou profesionálních servisních pracovníků a servisních techniků společnosti Linde. Bez ohledu na to, zda se jedná o termíny údržby, opravy, pořízení náhradního dílu nebo provedení bezpečnostních kontrol, smlouva o kompletním servisu zcela pokrývá všechna nutná opatření týkající se údržby.

Poradenství pro zákazníky na místě

Přizpůsobeno přání zákazníků

Každá společnost si může podle svých požadavků vybrat z velkého množství smluv tu nejvhodnější variantu. Kromě toho existuje mnoho možností, kterými lze smlouvu o kompletním servisu přizpůsobit konkrétním přáním zákazníka, jako jsou např. stanovené doby pro odezvu a opravy, servisní technici trvale zajišťující péči o vozový park na místě nebo kompletní správa trakčních baterií. Smlouvy o kompletním servisu se vyplatí bez ohledu na počet využívaných manipulačních vozíků. Pro každou společnost jsou nakonec alfou a omegou hospodárného provozu hladký chod a co nejnižší interní náklady na údržbu a opravy.

Optimální plánování servisu

Neustálou údržbou lze podstatně omezit potřebu nákladných oprav. Pokud je i přesto nutné opravy vykonat, společnost Linde je předem naplánuje tak, aby optimálně zapadly do výrobního procesu, a smysluplně zkombinuje servisní práce, aby se prostoje snížily na minimum. Takto lze koordinovat také úkony pravidelné údržby s předepsanými zákonnými kontrolami, například s kontrolou FEM 4.004 povinnou po celé Evropě. To opět snižuje prostoje a šetří náklady.

Přehled výhod údržby od výrobce

 • Maximální použitelnost a produktivita vozíků
 • Včasné rozpoznání začínajícího poškození
 • Důsledná minimalizace bezpečnostních rizik
 • Spolehlivé vyloučení zbytečných oprav a následných škod
 • Plánované a transparentní náklady na údržbu a servis
 • Spolehlivé dodržování záručních podmínek
 • Zaručená shoda se zákonnými předpisy
 • Spolehlivá servisní dokumentace
 • Výrazné zvýšení prodejní ceny ojetého vozíku

Kontrola před zahájením směny

K hladkému provozu ve firmě může jednoduše, ale přesto významně přispět každý řidič vysokozdvižného vozíku. Kontrola vašich manipulačních vozíků prováděná řidiči před začátkem směny neslouží jen k zvýšení bezpečnosti, ale pomáhá také zachovávat optimální provozní stav vozíků. Zde najdete přehled všech potřebných kontrol platný pro elektrické vysokozdvižné vozíky a vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem.

Podvozek a konstrukce vozíku

 1. Zkontrolujte zajištění nastavovacího mechanismu sloupku řízení.
 2. Zkontrolujte stav sedadla řidiče a pánevního pásu: bezpečnost, nadměrné opotřebení, poškození.
 3. Zkontrolujte pneumatiky a ráfky: profil, vnější poškození, tlak vzduchu.
 4. Zkontrolujte pohonný systém a mechanismus řízení: citlivost řízení, bezprostřední reakci na jízdní příkazy.
 5. Vyzkoušejte provozní brzdu a parkovací brzdu.
 6. Zkontrolujte stav náplně v nádobce ostřikovače.

Motor / trakční baterie a nabíječ

 1. Nafta: Zkontrolujte množství paliva, nepřeplňujte.
 2. Plyn: Zkontrolujte množství paliva v systému LPG. Zkontrolujte správné usazení konzoly nádrže s plynem.
 3. Plyn: Proveďte vizuální a čichovou kontrolu systému LPG.
 4. Zkontrolujte hladinu motorového oleje, při vysoké teplotě postupujte opatrně.
 5. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny, při vysoké teplotě kontrolu nikdy neprovádějte.
 6. Zkontrolujte, zda na vidlicovém vozíku nedochází k únikům kapalin.
 7. Trakční baterie a nabíječ

  1. Zkontrolujte stav nabití trakční baterie.
  2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu, v případě potřeby doplňte destilovanou vodu.
  3. Zkontrolujte, zda jsou konektory na trakční baterii pevně utažené, čisté a pokryté vazelínou.
  4. Zkontrolujte stav přípojek nabíječe.

Hydraulický systém a kapaliny

 1. Zkontrolujte hladinu oleje hydraulického systému.
 2. Zkontrolujte (vizuálně), zda na vozíku nedochází k únikům kapalin, např. v pohonném systému, mechanismu řízení či zdvihu.

Elektrický systém

 1. Zkontrolujte elektrický systém, např. osvětlení, směrovky, výstražnou signalizaci, okenní stěrače.
 2. Manipulační vozíky s funkcí LSP a přídavnými zařízeními: Zajistěte výběr správných přídavných zařízení v systému LSP.

Systém pro zdvihání břemene

 1. Zkontrolujte, zda jsou vidlice a jejich bezpečnostní zařízení správně namontované a nepoškozené.
 2. Zkontrolujte řádnou funkci přídavných zařízení. Dodržujte návod k obsluze dodaný výrobcem.
Mobilní aplikace „pre-op check“ pro přihlášení před začátkem směny

Elektronická kontrola před zahájením provozu

Pokud mají vaši řidiči k dispozici chytrý telefon, můžete je při jejich každodenních bezpečnostních kontrolách podpořit pomocí aplikace „pre-op check“ od společnosti Linde Material Handling. Díky tomu mohou vaši řidiči zcela jednoduše pomocí chytrých telefonů nebo tabletů zkontrolovat způsobilost vysokozdvižných vozíků k jízdě. Místo papírového formuláře použije pracovník logistiky k zodpovězení dotazů týkajících se stavu vozíku dotykovou obrazovku. Teprve po úspěšném ukončení testu lze vysokozdvižné vozíky, resp. zařízení skladové techniky uvést do provozu. Jedná se o jednoduché a cílevědomé opatření pro větší bezpečnost i výkon.

Zde najdete další informace a aplikaci

Ceník a všeobecné servisní podmínky