Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Ochrana proti výbuchu v intralogistice

Bezpečně přes nebezpečnou zónu
Vysokozdvižné vozíky s konstrukcí v nevýbušném provedení od společnosti Linde Material Handling

V mnoha odvětvích, například v chemii, farmaceutickém průmyslu, potravinářství nebo zpracování druhotných surovin, vznikají výbušné směsi s plyny, parami nebo rozprašovanými látkami. Manipulační vozíky, které se v takových nebezpečných zónách používají, musejí zaručovat komplexní ochranu proti výbuchu. Zároveň by měly být stejně efektivní a ergonomické jako v kterémkoli jiném intralogistickém prostředí.

Ochrana proti výbuchu od společnosti Linde Material Handling je zaměřena přesně na tyto požadavky. Vidlicové vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky retrak, nízko- a vysokozdvižné vozíky jsou k dispozici také ve verzi s ochranou proti výbuchu. Tyto vozíky splňují normy EU (EN 1755) a směrnici ATEX (2014/34/EU). Společnost Linde nabízí vozíky, které jsou dokonale přizpůsobené konkrétním procesům. Díky tomu je možné zajistit tok materiálu s vysokým manipulačním výkonem a ergonomií také v protivýbušných podmínkách.

Kompletní řada opatření na ochranu proti výbuchu od společnosti Linde Material Handling

Ochrana proti výbuchu od A do Z

Společnost Linde nabízí velký výběr sériových vozíků přizpůsobených speciálním požadavkům nejrůznějších odvětví ve verzi s ochranou proti výbuchu pro různé zóny ATEX.

Pět příkladů odvětví využívajících vozíky s ochranou proti výbuchu od společnosti Linde

Chemie, farmacie a kosmetika

Kromě skladovacích a přepravních pohybů se ve výrobním úseku chemického a farmaceutického průmyslu přelévají a přesýpají, míchají a zušlechťují různé kapaliny a pevné látky. Pro specifické požadavky těchto procesních kroků nabízí společnost Linde vhodné vozíky. Například naklápěč sudů pomáhá při bezpečném a přesném plnění kapalin, jako je isopropanol. Díky dálkovému ovládání může obsluha řídit naklápění třeba z můstku a přitom má optimální výhled na sud. Odměření správného množství přebírá integrovaná váha.

Chemické prostředí pro vozíky určené do explozivních zón

Nápoje a potraviny

Při výrobě nápojů a potravin mohou vznikat výbušné směsi plynů nebo prachu. Například při destilaci a skladování v dřevěných sudech se mohou odpařováním tvořit extrémně hořlavé páry. Přepravu sudů navíc komplikuje omezený výhled řidiče. Naštěstí společnost Linde nabízí komplexní bezpečností funkce také pro úsek ATEX, a to od kamery přes systémy Red Warning Lines a BlueSpot™ až po asistenční systém Linde Safety Guard, který automaticky omezí rychlost, když se blíží jiný vozík.

Nápojový průmysl s prostředím s nebezpečím výbuchu

Logistika

Skladování a přeprava nebezpečných látek provázejí celý výrobní proces: od skladování surovin přes přepravu k dalšímu zpracování až po přepravu a uskladnění hotových výrobků. Tato logistika probíhá ve výrobních závodech, skladování však většinou zajišťují poskytovatelé logistických služeb v externích skladových halách. Zde záleží jednak na bezpečnosti a jednak na vysokém manipulačním výkonu. Proto společnost Linde vedle elektrických vysokozdvižných vozíků nabízí také retraky a vozíky do úzkých uliček pro rychlé a efektivní uskladňování a vyskladňování v zónách ATEX 2/22.

Skladové prostřední s nebezpečím výbuchu

Ropa a plyn

Při těžbě ropy a plynu, v rafinériích a petrochemických zařízeních se vysokozdvižné vozíky často používají venku. Vzhledem k rozdílným povrchům a velkým vzdálenostem se nasazují spalovací vysokozdvižné vozíky s protizávažím. Díky své robustnosti a vysoké ergonomii jsou pro takové použití předurčeny vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem H50 a H60 v provedení ATEX, které přitom zajišťují dokonalý jízdní komfort pro řidiče. Pro vnitřní prostory jsou nejlepší volbou elektrické vysokozdvižné vozíky s vysokou nosností.

Nebezpečí výbuchu v ropném a plynárenském průmyslu

Recyklace a armáda

Při likvidaci a recyklaci se také přelévají a přesýpají nebezpečné látky, vyprazdňují sudy a přepravují kontejnery. Bezpečnou a ergonomickou manipulaci přitom zajišťují elektrické vysokozdvižné vozíky Linde E25 – E35. Při likvidaci pomáhají nástavbová zařízení s certifikací ATEX, např. svěrky na sudy. Použití manipulačních vozíků v armádě se často týká přepravy výbušných látek nebo likvidace munice. Pro tuto oblast použití jsou bezpečným základem vozíky s ochranou proti explozi od společnosti Linde.

Likvidace odpadu

Správná ochrana pro jakékoli případné nebezpečí

To, nakolik je výrobní úsek nebo sklad zboží ohrožen výbuchem, závisí na dvou faktorech: Na jedné straně je třeba zohlednit množství nebezpečné látky, která tvoří s kyslíkem zápalnou směs, a na druhé straně je nutný zápalný zdroj, který prostřednictvím jisker nebo horkého povrchu za určitých okolností vyvolá explozi. Takovým zápalným zdrojem se mohou vzhledem k elektrickým a mechanickým součástem stát i manipulační vozíky. Proto je ve výbušném prostředí nezbytně nutné speciální vybavení.

Společnost Linde nabízí certifikované vozíky s ochranou proti výbuchu pro jakékoliv prostředí, ve kterém příležitostně (zóna 1 / zóna 21) nebo krátkodobě (zóna 2/22) vzniká výbušná atmosféra. Konkrétní požadavky jsou dány typem zóny, skupinou výbušnosti plynů a prachů a teplotní třídou v produktové směrnici ATEX (odvozeno od francouzského „Atmosphères Explosibles“). Společnost Linde jako zkušený partner pro ochranu před výbuchem přebírá všechny nezbytné certifikace a provádí komplexní kontroly kvality vozíků. Certifikace pro zónu 1 a zónu 21 navíc provádí nejen pro jednotlivé moduly, ale i pro celý vozík.

Výstražná značka ochrany proti výbuchu pro zóny ATEX

Kompletní ochrana proti výbuchu z jedné ruky

Zásadou společnosti Linde je, že uživatel dostane všechny výrobky a služby z jedné ruky. To platí zejména pro oblast ochrany proti výbuchu, která je náročná na znalosti. Společnost Linde nabízí kompletní balíčky ochrany proti výbuchu, které zaručují splnění všech zákonných požadavků. A prostřednictvím husté servisní sítě poskytuje také poprodejní podporu. Servisní technici jsou vyškoleni v souladu s mezinárodními předpisy o ochraně proti výbuchu a zajišťují stálou provozuschopnost vozíků. Podobně jako u dodávek náhradních dílů v podobě sériových součástí mají servisní partneři po celém světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu k dispozici náhradní díly také pro vozíky s ochranou proti výbuchu.

Chcete-li získat více informací, kontaktujte nás

Ochrana proti výbuchu na sériové úrovni

Vozíky s ochranou proti výbuchu od společnosti Linde spojují osvědčené přednosti sériových vozíků s dokonale přizpůsobenými opatřeními na ochranu proti explozi. Elektrické součásti, jako jsou motory, ovládací prvky, senzory, spínače a displeje, mají nevýbušné provedení.

Kompletně chráněná je také mechanika. U vidlic, brzd a hydrauliky se důsledně předchází tvorbě jisker. Plastové díly, například rohože a pneumatiky, jsou chráněné proti elektrostatickému náboji. Monitorování teploty navíc zajišťuje, že teplota zůstane pod maximálním limitem i při plném zatížení.

Christophe Lautray, Chief Sales Officer
Leckdo si nejprve vůbec nevšimne, že se jedná o vozík s ochranou proti výbuchu. Komfort a ovládání jsou stejné jako u sériových vozíků. Rozdíly nemají žádný vliv na výkon.

Christophe Lautray, člen vedení společnosti, Chief Sales Officer (CSO), Linde Material Handling

Inovativní technologie s ochranou proti výbuchu

Díky úzké spolupráci mezi odbory vývoje sériové výroby a ochrany proti výbuchu ve společnosti Linde jsou inovativní asistenční systémy, bezpečností funkce a speciální výbava velmi rychle dostupné i pro použití v oblastech ATEX. Uživatelé si mohou vybrat z široké nabídky funkcí a systémů. Provozovatelé vozových parků tak mají možnost poskytnout svým řidičům stejně pohodlné ovládání a stejnou míru bezpečnosti u standardních vozíků i u vozíků s ochranou proti výbuchu. Tato jednotná úroveň výbavy pomáhá předcházet nehodám.

Příklady bezpečnostních řešení v oblasti ATEX

BlueSpot v odolném pouzdře

BlueSpot v ohnivzdorném pouzdře

Modrý bod promítaný na podlahu varuje chodce a ostatní řidiče před blížícími se vozíky.Přečtěte si více o systému BlueSpot.

Červená výstražná světla vyznačují bezpečnostní ochranný prostor okolo vozíku

Systém Red Warning Lines pro zónu ATEX 2/22

Červené výstražné čáry opticky upozorňují chodce, aby udržovali dostatečnou vzdálenost od vysokozdvižného vozíku.

Hardware pro správu vozového parku v odolném zapouzdření

Hardware pro management vozového parku v odolném zapouzdření

Systém správy vozového parku Linde connect umožňuje aktivní kontrolu přístupu a analýzu využití.Přečtěte si více o správě vozového parku Linde connect.

Označené zóny ATEX pomáhají v příslušném úseku předcházet kolizím

Bezpečně přes zónu ATEX

I přes vysoké bezpečnostní standardy vysokozdvižných vozíků a flotily může v důsledku omezeného výhledu, odvedení pozornosti nebo jiných faktorů dojít ke kolizi. V zóně ATEX to může mít značné důsledky. Toto riziko spolehlivě minimalizuje systémLinde Safety Guard . Tento asistenční systém rozpozná nebezpečí a automaticky upraví rychlost zúčastněných vozíků. Omezenou rychlost lze nastavit také pro speciální oblast ATEX nebo celou halu zóny 2/22. Safety Guard navíc umožňuje omezit vjezd do zón ATEX. Řidiči vozíků, které nejsou určené pro zóny ATEX, jsou na oblast ATEX upozorněni mikropojezdem a optickými signály.

Jednoduchá a přesná manipulace se sudy

Nejčastější použití vysokozdvižných vozíků s ochranou proti výbuchu je při manipulaci se sudy. Pro bezpečné zacházení se sudy nabízí společnost Linde řešení s ručním i dálkovým ovládáním. Obě verze jsou vhodné pro nebezpečné zóny 1 a 21.

Přehled výhod

Výrobky

Vozíky s ochranou proti výbuchu od společnosti Linde nabízejí zcela bezpečné a ergonomické vybavení. Splňují směrnici ATEX a v otázce manipulačního výkonu a hospodárnosti se vyrovnají sériovým modelům.

Servis

Na naši hustou servisní síť se můžete spolehnout i při použití vozíků ve výbušném prostředí. Naši servisní technici jsou dokonale vyškoleni v souladu s mezinárodními předpisy o ochraně proti výbuchu.

Inovace

Vždy zajišťujeme, že naše technologicky špičkové asistenční systémy a inovace jsou k dispozici také s ochranou proti výbuchu. Tím dále zvyšujeme bezpečnost a komfort při každodenním pohybu zboží.

Bez ohledu na to, zda již máte zkušenosti s nebezpečnými zónami a příslušnými požadavky, nebo zda ještě stále hledáte vhodná řešení a správné poradenství, Bude nám potěšením provázet vás na cestě k vyšší bezpečnosti.

Kontaktujte naše odborníky na ochranu proti výbuchu