Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Osvědčené a inovativní energetické systémy od společnosti Linde

Energie na míru
Vysokozdvižný ručně vedený vozík Linde s Li-iontovou baterií od společnosti Linde při použití ve skladu

Energetické systémy pro všechny případy

Volba energetického systému se stala velmi významným faktorem v intralogistice. Středem zájmu jsou především celkové provozní náklady (Total Cost of Ownership, zkratka: TCO). Při koupi manipulačního vozíku proto hrají důležitou roli nejen pořizovací, ale také provozní náklady, a tedy i náklady na energii. Každá oblast použití se přitom vyznačuje individuálními požadavky. Patří sem aspekty jako potřeba místa pro tankování nebo nakládku, náklady na energii a ekologická únosnost.

K upřednostňovaným řešením proto vedle spalovacích motorů a olověných baterií stále častěji patří lithium-iontové baterie nebo palivové články. Linde Material Handling nabízí nejmodernější technologii, celou řadu modelů a obsáhlé poradenské a servisní služby pro všechny energetické systémy.

Energie: Rychlé vyhodnocení vhodného typu pohonu

Energy Quick Check

Která technologie vyhovuje vašim požadavkům?

Energy Quick Check

Start now

Se kterým energetickým systémem provozujete v současné době většinu flotily?

Spalovací motor
Olověné baterie
Lithium-iontové baterie
Palivové články
Zpět

Jak velká je vaše flotila?

1 až 5 vozíků
6 až 20 vozíků
21 až 50 vozíků
Více než 50 vozíků
Zpět

Ve kterém modelu směn vozíky používáte?

1směnný model
2směnný model
Vícesměnný model
Zpět

Jsou při použití vozíků možné krátké přestávky pro dobíjení nebo čerpání paliva?

Maximálně jedna přestávka za směnu
Několik pevně naplánovaných přestávek
Flexibilní přestávky, kdykoli je to možné
Zpět

Kde se vozíky používají?

Jen ve vnitřních prostorách
Jen ve venkovních prostorách
Ve vnitřních i venkovních prostorách
Zpět

Jak silně jsou vozíky vytížené?

Malé vytížení
Střední vytížení
Vysoké vytížení
Zpět

Jak vysoké je průměrné vytížení vozíků?

Méně než 1 000 provozních hodin za rok
1 000 až 2 000 provozních hodin za rok
Více než 2 000 provozních hodin za rok
Zpět

Jste ochotni více investovat do udržitelnějšího energetického systému?

Ano, udržitelnost je pro můj podnik velmi důležitá.
Udržitelnost a hospodárnost by měly být v rovnováze.
Ne, nejvyšší prioritu má hospodárnost.
Zpět

Které kriterium je pro vás nakonec při koupi rozhodující?

Nízké pořizovací investice
Nízké náklady na energii
Technicky optimální řešení odpovídající mým individuálním požadavkům
Zpět

Energy Quick Check

Spalovací motor (CNG, LPG nebo diesel) 0%
Olověné baterie 0%
Lithium-iontové baterie 0%
Palivové články 0%
Sdílet
Kontaktovat prodejce

Energetické systémy od společnosti Linde

Spalovací motor

Vysoká dostupnost vozíků, silný motor, široká nabídka modelů, výběr mezi dieselem, zemním a hnacím plynem.

Olověné baterie

Osvědčený energetický systém, velký výběr vozíků a jednoduchá výměna trakční baterie.

Lithium-iontové baterie

Krátké a rychlé mezinabíjení, vysoká energetická efektivita, žádná ztráta výkonu, vysoká dostupnost vozíků a bezúdržbový provoz.

Palivové články

Rychlé natankování, nízké provozní náklady, bezpečná a čistá manipulace, dlouhá životnost a úspora místa.

Vozík od společnosti Linde Material Handling přepravuje zboží.

Spalovací motor

Vysoký výkon až do 18 tun

Spalovací motory se při použití v intralogistice velmi osvědčily. Již po desetiletí společnost Linde Material Handling udává při vývoji vidlicových vysokozdvižných vozíků se spalovacími motory standardy z hlediska produktivity a hospodárnosti. Uživatelé si mohou vybrat mezi dieselovým motorem a pohonem na hnací nebo zemní plyn. Vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem se v případě dieselu používají mimo zastřešené podnikové plochy, vozíky na hnací a zemní plyn jsou navíc vhodné i pro celou řadu použití ve vnitřních prostorách.

Vozíky se spalovacími motory poskytují oproti jiným systémům zvláštní výhodu: díky velké světlé výšce se hodí dokonce i na velmi nerovné povrchy. Navíc přesvědčí zejména vysokým výkonem motoru. Zvládnou zátěž až do 18 tun a jsou vhodné pro intenzivní použití.

Vozíky Linde jsou vybaveny tichými a úspornými motory a lze je používat mnoho provozních hodin bez přerušení. Přesvědčí také svými dlouhými servisními intervaly. Snadno přístupné servisní moduly navíc zajišťují rychlé provedení veškerých úkonů údržby.

Čerpadlo je poháněno spalovacím motorem.

Citlivý a výkonný pomocník

Společnost Linde byla prvním podnikem, který u vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem nasadil hydrostatický pohon. Spalovací motor zde pohání čerpadlo. To přenáší sílu prostřednictvím tlaku oleje přes uzavřený okruh na oba hydraulické motory na hnací nápravě. Řidič ovládá množství a směr proudění oleje a tím i rychlost a směr jízdy pomocí dvou pedálů – dvoupedálového řízení Linde.

Vysokozdvižný vozík mění sám směr jízdy na základě změny pedálu. Přitom brzdí prostřednictvím uzavřeného okruhu oleje. Brzdový systém je nadbytečný, stejně jako spojka a převodovka. Hydrostatický pohon Linde tak pracuje plynule, absolutně rovnoměrně a hladce. Díky tomuto inovativnímu přenosu hnací síly se vidlicové vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem od společnosti Linde vyznačují citlivým ovládáním a vysokou efektivitou.

Olověné baterie

Ideální pro lehké až středně těžké použití

Při nízkém vytížení jsou elektrické vysokozdvižné vozíky a zařízení skladové techniky s olověnými bateriemi stále dobrou alternativou. Platí to například pro maloobchodníky, kteří potřebují vozík jen několik hodin denně pro vykládku a nakládku. Investiční náklady jsou u vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem a elektrických vysokozdvižných vozíků s olověnou baterií podobné. Vysokozdvižné vozíky s olověnou baterií jsou zpravidla o něco výhodnější z hlediska údržby a navíc jsou vhodné pro nasazení ve vnitřních prostorách. Tato technologie se osvědčuje již celá desetiletí.

Přesné plánovaní využití elektrických vysokozdvižných vozíků Linde a zařízení skladové techniky usnadňuje ukazatel zbývající provozní doby baterie, který je na minutu přesný. Ve vícesměnném provozu je přitom zpravidla nutná výměna baterie. Ta je díky celkem pěti volitelným výbavám elektrických vysokozdvižných vozíků od společnosti Linde mimořádně flexibilní. Volitelně je možné objednat vozík také s integrovanou nabíječkou. Protože použití vozíků je velmi rozdílné, společnost Linde nabízí řadu různých kapacit baterií pro příslušnou intenzitu a dobu nasazení.

Lithium-iontové baterie

Flexibilita je výhodou

Výzva v oblasti elektromobility spočívá ve stejně vysoké dostupnosti vozíků jako v případě spalovacích motorů. Zde vstupuje do hry lithium-iontová technologie (Li-ION), která u elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky přináší oproti olověným bateriím hned celou řadu výhod.

Odpadají nákladné a časově náročné výměny baterií, protože je lze v krátkých pracovních přestávkách dobíjet. Kombinace Li-iontové baterie a příslušné nabíječky Linde zvyšuje celkovou účinnost oproti olověným bateriím až o 30 procent. Výsledkem jsou nižší náklady na energii. Vzhledem ke konstantnímu napětí nedochází ke ztrátě výkonu ani při klesajícím stavu nabití baterie. Protože už neunikají žádné bateriové plyny, odpadá potřeba dodatečných investic v podobě nabíjecí místnosti a koncepce odvětrávání.

Řešení Linde Li-ION zvyšuje dostupnost vozíků a hospodárnost, bezpečnost a zároveň udržitelnost provozu. V zásadě je vhodné pro všechny oblasti použití. Jeho výhody vyniknou zejména při intenzivním použití, například ve vícesměnném provozu, v chladírnách nebo například v nápojovém průmyslu či ve zvlášť citlivých pracovních oblastech, jakými jsou farmaceutický a potravinářský průmysl. Pro maximální flexibilitu jsou k dispozici různé kapacity baterií v kombinaci s různou kapacitou nabíjení.

Pro podniky, které hledají bezemisní alternativu, jsou vysokozdvižné vozíky a zařízení skladové techniky s lithium-iontovými bateriemi dobrou volbou. Pro výpočet celkových nákladů (TCO) nabízí společnost Linde poradenský nástroj, který lze přizpůsobit konkrétnímu použití. Na základě individuální zákaznické aplikace tato kalkulačka ukáže, který energetický balíček je nejvhodnější.

Palivové články

Bleskové tankování

Při hledání správného energetického systému hrají vedle provozních požadavků důležitou roli také aspekty jako potřeba místa pro tankování nebo nabíjení, náklady na energii a ekologická únosnost. Zajímavou alternativou jsou zde palivové články. V palivovém článku reaguje vodík s kyslíkem za vzniku proudu, tepla a vody.

Vozíky s palivovými články se naplní vodíkem za jednu až tři minuty. Velkou výhodou těchto vozíků v náročném vícesměnném provozu je jejich vysoká dostupnost. Díky tomu je tato technologie zajímavá pro výrobní prostředí i pro intenzivní logistické služby. Infrastrukturu pro tankování vodíku je možné implementovat s minimálními prostorovými nároky.

Protože náklady na vodík v uplynulých letech výrazně poklesly, otevírají se výhody také u provozních nákladů. Odpadají časově náročné výměny baterie a krátké doby tankování navíc zvyšují produktivitu, bezpečnost a hygienu.

Požadavky na infrastrukturu

V závislosti na provozních požadavcích představuje technologie palivových článků již dnes pro některé podniky ideální energetický systém. Společnost Linde nabízí individuální vypracování vhodné koncepce řešení. Pro zajištění efektivního použití je třeba zohlednit konkrétní situaci, jako je velikost flotily, vodíková infrastruktura a přepravní prostředky.