Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Intralogistika a automatizační řešení pro váš průmysl

Vhodné řešení pro každý případ
Automatizované vozíky od společnosti Linde Material Handling při použití ve skladu

Rychlý rozvoj trhů vyžaduje rozsáhlé úpravy intralogistiky ve všech odvětvích. Řešení pro automatizovanou intralogistiku od společnosti Linde Material Handling pomáhají vaší firmě pracovat bezpečněji, efektivněji a hospodárněji. Přehled různých průmyslových odvětví, jejich požadavků a již implementovaných řešení Linde naleznete zde.

Strojírenství a výroba technických zařízení

Ve strojírenství a při výrobě technických zařízení je to především vnitřní tok materiálu, který určuje, jak efektivně lze navrhnout vlastní výrobní proces. Rozhodujícím faktorem je bezproblémové zásobování montážních linek materiálem, kdy se intralogistika a výroba spojují v plynulý a zároveň flexibilní proces. Propojené výrobní prostředí a automatizované procesy jsou základem pro chytrou továrnu budoucnosti. Naše příklady použití ukazují, co je už dnes možné s řešeními Linde.

Heidelberger Druckmaschinen

Odvětví: Strojírenství

Úkol: Vytvoření bezpečného, efektivního a flexibilního zásobování výroby s nejlepším možným využitím plochy

Řešení Linde: Plánování a realizace vysokoregálového skladu a dodávka vysokozdvižných vychystávacích vozíků a logistických vláčků

Yanmar Compact Equipment Europe

Odvětví: Strojírenství

Úkol: Zřízení vysoce výkonného logistického centra v bývalé výrobní hale

Řešení Linde: Vývoj a realizace ucelené koncepce regálů a logistiky a dodávka vozíků vhodných do úzkých uliček

Výrobní sektor

Ve výrobním sektoru je dnes hlavním strategickým úkolem mnoha podniků zvýšit vlastní konkurenceschopnost a získat nové podíly na trhu. Základním předpokladem pro to jsou stabilní výrobní a distribuční procesy, které mohou kdykoli dodat materiál podle potřeby. V mnoha případech se podniky již spoléhají na automatizované nebo poloautomatizované procesy, aby z provozu vytěžily maximum. Naše příklady použití ukazují, jak jim v tom pomáhají řešení Linde.

Poloplast

Odvětví: Plastové a polymerní potrubní systémy

Úkol: Automatizace přepravy zboží mezi balicí linkou a průtokovým skladem

Řešení Linde: Implementace dvou autonomních vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC s geonavigací a propojením infrastruktury

LINHARDT

Odvětví: Obalový průmysl

Úkol: Výměna stávajících vozíků s olověnými akumulátory v úzkých uličkách, zvýšení ergonomie a dostupnosti

Řešení Linde: Implementace dvou vozíků Linde řady K s technologií Li-ION, systémem BlueSpot™ a zařízením pro ochranu osob a napojení na stávající systém správy skladu

Wolf

Odvětví: Topná, ventilační, klimatizační a solární technika

Úkol: Zavedení automatizovaného řešení přepravy mezi skladem obalů a expedičním prostorem

Řešení Linde: Dodávka a instalace autonomního vysokozdvižného vozíku Linde L-MATIC

Massilly

Odvětví: Zpracování kovů

Úkol: Automatizace intralogistických procesů při současném zvýšení bezpečnosti a produktivity

Řešení Linde: Implementace autonomního vysokozdvižného vozíku Linde L-MATIC pro přepravu palet

Joma-Polytec

Odvětví: Technologie plastů

Úkol: Automatizace přepravy mezi výrobou a expedicí

Řešení Linde: Zavedení automatizovaných, samočinně řízených vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC AC včetně geonavigace

Automobilový průmysl

Individuálněji, chytřeji a udržitelněji: Jen málokteré jiné odvětví se v současnosti mění tak rychle jako automobilový průmysl. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, musí být vysoce efektivní výrobní procesy výrobců ještě flexibilnější. Rozhodujícími faktory úspěchu jsou optimalizace vnitřních materiálových toků prostřednictvím automatizace a digitalizace. Případové studie našich zákazníků z automobilového průmyslu ukazují, jak řešení od společnosti Linde podporují tok výroby prostřednictvím automatizace a zároveň snižují náklady.

Opel

Odvětví: Automobilový průmysl

Úkol: Plánování a zavedení automatizovaného dopravního systému pro zásobování montáží

Řešení Linde: Řešení autonomního logistického vláčku s vozíkem Linde P-MATIC, různými návěsy a geonavigací

Chemický průmysl

Chemický průmysl vždy kladl zvláštní požadavky na intralogistiku. Rychlé a plynulé procesy a maximální bezpečnost pro člověka i stroj jdou ruku v ruce s vnitřním tokem materiálu. Vozíky s ochranou proti explozi a sofistikovaná automatizační řešení jsou základními stavebními prvky bezproblémové výroby s nízkým rizikem. Naše případové studie ukazují, jak řešení Linde optimálně podporují procesy výrobců chemických látek.

BASF

Odvětví: Chemický průmysl

Úkol: Analýza, plánování a implementace řešení AGV pro přepravu palet a jeho propojení s výrobním zařízením

Řešení Linde: Automatizovaný, samočinně řízený vysokozdvižný vozík Linde L-MATIC AC včetně geonavigace

Elektrotechnický průmysl

Elektrotechnický průmysl je jedním z největších a zároveň nejinovativnějších odvětví na světě. Jako dodavatel součástek si bez něj nedokážeme představit globální dodavatelské řetězce ve zpracovatelském průmyslu. Pro splnění tohoto výkonnostního požadavku se podniky zpravidla spoléhají na komplexní síť optimálně organizovaných logistických center. Digitalizace a automatizované procesy přitom nabízejí širokou škálu možností, jak zvýšit efektivitu. Působivě to demonstrují řešení Linde v následujících případových studiích.

Fagerhult

Odvětví: Elektrotechnický průmysl

Úkol: Optimalizace vnitřního toku zboží a snížení počtu manuálních přeprav ve skladovém a výrobním prostředí

Řešení Linde:Implementace a uvedení do provozu dvou automatizovaných vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC pro přepravní trasu mezi montáží a skladem hotových výrobků

ebm-papst

Odvětví: Vzduchotechnika a technika pohonů

Úkol: Automatizace přepravy mezi balicí linkou a expedičním místem

Řešení Linde: Dodávka a implementace tří automatizovaných vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC včetně napojení na systém SAP Extended Warehouse Management System

Obchod

Maloobchodní sektor, jehož roční tržby se pohybují v řádu několika miliard, je jedním z hlavních pilířů ekonomiky. Internetový obchod a stále individuálnější přání zákazníků představují pro podniky stále větší výzvu. Pro splnění rostoucích nároků na intralogistiku je nutná vysoká rychlost a plynulost procesů. Maloobchodníci stále častěji zvládají vysokou složitost svých interních materiálových toků prostřednictvím inovačních strategií, které se opírají o chytrou kombinaci propojení, automatizace a digitalizace. V našich případových studiích se dozvíte, jaká řešení Linde můžete využít k zvládnutí těchto výzev.

HOLTER

Odvětví: Velkoobchod s topením a sanitárním zbožím

Úkol: Automatizace procesu přepravy paletovaného zboží mezi oblastí vychystávání a expedicí

Řešení Linde: Reorganizace toku zboží a zavedení dvou autonomních vysokozdvižných vozíků Linde L-MATIC s geonavigací

Další informace o intralogistice a automatizaci

Technologie pro automatizaci

Pro flexibilní a škálovatelná automatizační řešení nabízí společnost Linde Material Handling širokou škálu automatizovaných vozíků. Elektrické vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a tahače řady MATIC mají k dispozici inteligentní navigační a bezpečnostní technologie a spolupracují s lidmi i v těch nejtěsnějších prostorech.

Zjistit více

Inteligentní automatizace pro intralogistické procesy

Díky množství projektů pro naše zákazníky z různých odvětví má společnost Linde Material Handling k dispozici rozsáhlé znalosti intralogistických procesů. Na základě těchto znalostí jsme vyvinuli standardní aplikace, které umožňují automatizaci jednotlivých procesních kroků nebo kompletních materiálových toků.

Zjistit více

Software pro intralogistiku a automatizaci

Digitální řízení a propojení řešení pro intralogistiku a automatizaci umožňuje zajistit bezpečnost procesů i práce v rámci materiálového toku. Společnost Linde Material Handling nabízí pro tyto účely nejmodernější softwarová řešení, mimo jiné škálovatelný systém Warehouse Management System a flexibilně použitelný řídicí systém vysokozdvižných vozíků.

Zjistit více