Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Bezpečnost ve skladu pro efektivní tok materiálu

Se zřetelem na celek
Vyšší bezpečnost ve skladu zajišťuje interaktivní výstražná vesta od společnosti Linde Material Handling.

Bezpečnost ve skladu nebo v produkčním prostředí je v rámci intralogistiky nejvyšší prioritou. Vzhledem ke stále narůstajícímu objemu překládky zboží v dnešní době platí, že je třeba neustále spolehlivě chránit nejen řidiče a další pracovníky, ale také přepravované zboží, regály a další stroje. Manipulační vozíky přitom musí pracovat stále rychleji, pružněji a efektivněji, aby vyhověly stále většímu množství požadavků. Tyto výzvy však také vedou ke zvyšování rizika nehod a úrazů.

V ohnisku zájmu je bezpečnost práce

Významnost bezpečnosti práce jako tématu dokazuje statistický úřad Evropské unie: podle analýzy provozních nehod v EU souvisí téměř 18 procent všech závažných nehod s přepravou a skladováním, což je více než v oblasti výroby, kde se jedná přibližně o 14 procent (EUROSTAT 2017). Na bezpečnost ve skladech se podrobněji zaměřuje případová studie z Německa (DGUV 2021): podle ní dochází v německých skladech zboží každý pracovní den průměrně k více než 133 nehodám s manipulačními vozíky, z čehož 60 nehod souvisí s vidlicovými vozíky a 13 s ručními paletovými vozíky.

Relevantní jsou i „malé“ nehody

K provozním nehodám se kromě zranění osob počítají také hmotné škody na zúčastněných vozících, přepravovaném zboží a infrastruktuře. Primárním cílem je vždy ochrana lidských životů. V praxi se však často vyskytují právě menší hmotné škody, jejichž důsledkem jsou náklady na opravy a také přerušení provozu. Komplexní bezpečnostní koncepce proto také zajišťuje, aby tato finanční zátěž klesala a produktivita se zvyšovala. V neposlední řadě poskytuje řidičům pocit jistoty, když například využívají podporu prostřednictvím asistenčního systému. Mohou se pak lépe soustředit na manipulaci se zbožím a pracují produktivněji.

Vize: stoprocentně bez nehod

Společnost Linde Material Handling si vytyčila jasný cíl: snížit počet nehod v souvislosti s intralogistikou o 100 procent. Zajistit to má „Vison Zero“, což je bezpečnostní filosofie s cílem zvyšovat bezpečnost ve vnitropodnikové přepravě a předcházet vzniku nehod vysokozdvižných vozíků a dalších nehod při manipulaci se zbožím. Na tomto základě vyvíjí společnost Linde technické inovace u manipulačních vozíků i inteligentní asistenční systémy, kompletní školicí programy a poradenské služby. Tak vznikají udržitelná řešení, která firmám pomáhají zvládat rozmanité výzvy moderní a bezpečné intralogistiky.

Bezpečnost se zřetelem na celek

Bezpečnost ve skladu a ve výrobě není pouze otázkou technického vybavení vozíku – jde také o celkový pohled na toky zboží, vnitropodnikové procesy a kvalifikaci pracovníků. Pro zaznamenávání a optimalizaci veškerých faktorů týkajících se bezpečnosti nabízí společnost Linde strukturovanou nabídku poradenství, digitální správu vozového parku a rozsáhlý program školení.

Bezpečnost ve skladu je možné zvýšit díky programu Linde Safety Scan.

Linde Safety Scan

S využitím programu Linde Safety Scan mohou uživatelé udržitelně snižovat bezpečnostní rizika související s vnitropodnikovou dopravou. Systematická analýza navazuje na jasně definovaný proces: Linde Safety Consultants spolu s uživateli na základě jednotlivých požadavků stanoví cíle, identifikují nebezpečná místa a zformulují speciální opatření a doporučení pro manipulaci navržená přesně na míru. Následně pak konzultanti poskytují podporu při realizaci a dokumentují pokroky.

Více informací
Využíváním digitálního řešení pro správu vozového parku connect: od společnosti Linde Material Handling lze zvyšovat bezpečnost řidiče.

Digitální správa vozového parku

Digitální řešení pro správu vozového parku connect nabízí množství funkcí, které zvyšují bezpečnost řidiče, a tudíž i bezpečnost ve skladu. Díky přizpůsobené kontrole přístupu může provozovatel nastavit vysokozdvižný vozík přesně na míru řidiči. Podle kvalifikace a účelu použití lze například omezit maximální rychlost. Řidič může naopak na začátku směny zkontrolovat stav svého vozíku pomocí aplikace. Kromě toho systém connect nabízí funkce, jako je elektronická kontrola poškození, automatizovaný přenos chybových kódů a analýza provozních údajů.

Více informací
Program školení od společnosti Linde Material Handling pomáhá neustále zvyšovat bezpečnost ve skladu.

Program školení

Vyškolení řidiči představující rozhodující faktor při předcházení nehodám všech druhů. Společnost Linde Material Handling nabízí rozsáhlý program školení pro všechny typy vozíků určený řidičům začátečníkům i odborníkům. Těžiště tvoří semináře, na kterých se prakticky a teoreticky vyškolí a dále vzdělávají odborní pracovníci jako instruktoři a bezpečnostní technici. Tím společnost Linde podporuje své zákazníky, aby neustále zvyšovali bezpečnost svých skladů a předcházeli nehodám vysokozdvižných vozíků.

Více informací

Bezpečnost v sériové výrobě

Vidlicové vysokozdvižné vozíky a skladová technika od společnosti Linde Material Handling disponují v sériovém provedení množstvím vlastností, které zvyšují aktivní i pasivní bezpečnost ve skladu, a tím předcházejí nehodám vysokozdvižných vozíků. To začíná už u obrysů vozíku: pracoviště řidiče nebo obsluhy jsou navržena tak, aby celé tělo řidiče bylo neustále uvnitř konstrukce vozíku a řidič si zároveň zachoval výhled do celého okolí. U všech vozíků klade společnost Linde velký důraz na co nejméně omezený výhled uživatele.

Obrys vozíku od společnosti Linde Material Handling zajišťuje bezpečnost řidiče

Volný výhled na náklad a do okolí

I při plné rychlosti jízdy se řidiči mohou spolehnout na sériově dodávané bezpečnostní vybavení od společnosti. U mnoha dopravních prostředků se využívá hned několik vzájemně nezávislých brzdových systémů. Ke standardnímu vybavení patří například automatické parkovací brzdy, které na rampách nebo při nakládání do nákladních vozů brání samovolnému rozjetí vozidla. Systém Linde Curve Assist navíc zajišťuje automatické přizpůsobení rychlosti v zatáčkách.

Spolehlivá manipulace s nákladem

Hlavním znakem výkonnosti vidlicových vysokozdvižných vozíků od společnosti Linde je bezpečná manipulace s těžkým nákladem. Proto jsou například u elektrických vysokozdvižných vozíků a u vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem sklápěcí válce vzadu připojeny ke stabilní střešní a rámové konstrukci. Díky větší délce páky je sloup ještě stabilnější a omezují se výkyvy při stohování s velkou výškou zdvihu. Řidič proto může pracovat citlivěji, rychleji a především bezpečněji. Konstrukce navíc umožňuje použití štíhlejších profilů zvedacích sloupů, čímž se zlepšuje výhled.

Práce, která neunaví

Prostřednictvím ergonomických pracovních podmínek zajišťuje společnost Linde Material Handling práci, která neunaví a je bezpečná.

Pracoviště řidiče vysokozdvižného vozíku retrak s výsuvným sloupem

Ergonomické pracovní podmínky jsou ústředním předpokladem práce, která neunaví, a je tudíž bezpečná. Společnost Linde klade velký důraz na maximální možnou ochranu pracovníků před zatěžujícími vibracemi a otřesy. Odpružené hnací a řídicí nápravy a odpružená pracoviště řidičů představují efektivní technologická řešení, která u manipulačních vozíků zajišťují maximální pohodlí při ovládání, a tím umožňují soustředěnou práci.

Zjistit více

Bezpečná interakce s okolím – světelné a výstražné systémy

Interaktivní výstražná vesta od společnosti Linde Material Handling varuje řidiče vysokozdvižných vozíků a chodce v nebezpečných situacích.

Výstražný popruh pro chodce

Výstražným popruhem pro chodce rozšiřuje společnost Linde Material Handling svůj inovační systém Safety Guard, který včas varuje chodce v nebezpečných situacích. Tento výstražný popruh pro chodce upozorňuje svého uživatele na nebezpečí prostřednictvím světelných signálů, vibrací a zvuků a zajišťuje tak maximální bezpečnost ve vnitřních i vnějších prostorách skladu.

Přečtěte si více o výstražném popruhu pro chodce.
Linde Safety Guard od společnosti Linde Material Handling zvyšuje bezpečnost ve skladu.

Linde Safety Guard

Tam, kde se používají manipulační vozíky, dochází ke složitým interakcím lidí a strojů. Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který zvyšuje bezpečnost obsluhy vozíků a chodců v bezprostředním okolí vozíku.

Více informací
Díky výstražnému zařízení Linde BlueSpot™ na sebe vysokozdvižný vozík upozorní i bez nutnosti použití zvukových signálů.

Linde BlueSpot™

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost ve skladu, protože díky LED světlometu na sebe vysokozdvižný vozík upozorní i bez potřeby zvukových signálů.

Více informací
Inovativní koncepce osvětlení Linde VertiLight a Linde LED Stripes od společnosti Linde Material Handling spolehlivě zajišťují vyšší bezpečnost ve skladu.

VertiLight a proužky LED Stripes

Z hlediska bezpečnosti ve skladu a efektivity práce s manipulačním vozíkem je zásadním předpokladem správné osvětlení ve správnou dobu. Řešení Linde VertiLight a Linde LED Stripes od společnosti Linde Material Handling přinášejí dvě inovativní koncepce osvětlení.

Více informací
Řešení Linde TruckSpot od společnosti Linde Material Handling ohlašuje prostřednictvím světelného signálu blížící se vozík.

Linde TruckSpot

Úzké regálové uličky, křižovatky s omezenou viditelností a nepřehledné úseky chodcům často brání v tom, aby couvající vysokozdvižný vozík viděli včas. Linde TruckSpot je řešení založené na optickém výstražném signálu, které prostřednictvím světelného signálu ohlašuje blížící se vozík.

Více informací

Reverse Assist Camera

Asistenční systém založený na kameře Reverse Assist Camera využívá umělou inteligenci k varování řidičů vysokozdvižných vozíků před srážkou s lidmi a ke snížení rychlosti vozíku.

Zjistit více

Bezpečná manipulace s vysokozdvižnými vozíky a nákladem – asistenční systémy pro vozíky

Systém Linde Load Management Advanced od společnosti Linde Material Handling umožňuje při práci s vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem jednodušší a bezpečnější manipulaci s nákladem.

Load Management Advanced

Systém Linde Load Management Advanced umožňuje při práci s vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem jednodušší a bezpečnější manipulaci s nákladem. Pracovníkovi obsluhy poskytuje na velkém barevném displeji výrazné optické i zvukové varovné signály. Pokud skutečná hmotnost nákladu překročí maximální nosnost, zdvihací funkce se dokonce automaticky zablokuje.

Přečtěte si zde více o systému Load Management Advanced.

Load Management Advanced

Systém Linde Load Management Advanced umožňuje při práci s vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem jednodušší a bezpečnější manipulaci s nákladem. Pracovníkovi obsluhy poskytuje na velkém barevném displeji výrazné optické i zvukové varovné signály. Pokud skutečná hmotnost nákladu překročí maximální nosnost, zdvihací funkce se dokonce automaticky zablokuje.

Přečtěte si více o systému Load Management Advanced!
Systém Linde Load Management Advanced od společnosti Linde Material Handling umožňuje při práci s vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem jednodušší a bezpečnější manipulaci s nákladem.
Systém Safety Pilot od společnosti Linde Material Handling pomáhá předcházet nehodám způsobeným převrácením u vidlicových vozíků s protizávažím.

Linde Safety Pilot

Množství nehod způsobených převrácením u vidlicových vozíků s protizávažím lze snížit použitím systému Safety Pilot od společnosti Linde Material Handling. Řidič má na malé obrazovce neustále před očima důležité parametry, například hmotnost nákladu a vzdálenost těžiště nákladu. Pokud je dosaženo kritického stavu vozíku, monitor situaci zobrazí ve výstražných barvách a rozezní se akustický výstražný signál.

Více informací
Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control určený pro vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde Material Handling zajišťuje větší míru bezpečnosti a efektivitu.

Dynamic Mast Control

Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control určený pro vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde Material Handling zajišťuje díky omezení výkyvů zvedacího sloupu především při velké výšce zdvihu větší míru bezpečnosti a efektivitu.

Více informací
Asistenční systém Active Stability Control od společnosti Linde Material Handling pro vozíky řady K

Active Stability Control

Vozíky pro úzké uličky pracují ve velkých výškách, uličky jsou úzké a vzdálenosti od regálu jsou přesně vypočítané. I malá nerovnost podlahy skladu tak může způsobit problémy. Společnost Linde Material Handling nabízí inovativní řešení v podobě asistenčního systému Active Stability Control (ASC) pro vozíky řady K.

Více informací
Bezpečnostní asistenční systém (GSA) do uliček od společnosti Linde Material Handling snižuje počet kolizí se skladovým prostředím.

Bezpečnostní asistenční systém do uliček

Bezpečnostní asistenční systém do uliček (GSA) od společnosti Linde pomáhá omezit poškozování skladového prostředí, protože vysokozdvižný vozík skladovému prostředí přizpůsobuje svůj pohyb. Bezpečnostní asistenční systém se orientuje podle RFID štítků, které se vkládají do podlahy, nebo čárových kódů, které jsou umístěné na stojanech regálů.

Více informací

Na cestě k vyšší bezpečnosti ve skladu

Jako spojující prvek nabídek společnosti Linde Material Handling se v oblasti intralogistiky výborně osvědčila filosofie „Vision Zero“. Vzniklá řešení jsou konstruována tak, aby stanovovala nové hranice bezpečnosti vnitropodnikové přepravy. Nabídky poradenství a služeb umožňují lidem optimálně si uspořádat pracovní prostředí. Inovativní a také digitální řešení podporují uživatele při soustavném zlepšování procesů.

Na cestě k bezpečné intralogistice

Jako spojující prvek nabídek společnosti Linde Material Handling se v oblasti intralogistiky výborně osvědčila filosofie „Vision Zero“. Vzniklá řešení jsou konstruována tak, aby stanovovala nové hranice bezpečnosti vnitropodnikové přepravy. Nabídky poradenství a služeb umožňují lidem optimálně si uspořádat pracovní prostředí. Inovativní a také digitální řešení podporují uživatele při soustavném zlepšování procesů.

Bezpečnostní řešení od společnosti Linde – přehled všech výhod

Výrobky

U každého vozíku od společnosti Linde se můžete spolehnout na bezpečné sériově dodávané vybavení a jednoduše jej vybavovat inovacemi dodatečně. I celý váš vozový park lze použitím dodatečné výbavy pohodlně uvést do stavu odpovídajícího nejmodernější technické úrovni.

Poradenství a servis

Individuální poradenství prostřednictvím odborníků, komplexních služeb a přímé podpory: v případě dotazů ohledně bezpečnosti se můžete vždy spolehnout na naši rozsáhlou podporu.

Inovace

Technologicky špičkové asistenční systémy a inovace od společnosti Linde zvyšují míru bezpečnosti ve skladu – dokonce daleko nad rámec právních předpisů.