Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Linde Material Handling GmbH je potěšena vaší návštěvou těchto webových stránek. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu. V následujícím textu vás budeme informovat o způsobu, zacházení a účelu shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.

1. Shromažďování a zpracování údajů

Po vstupu na tyto webové stránky dočasně shromažďujeme a ukládáme obecné technické informace, např. IP adresu požadujícího počítače, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, nebo čas a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace anonymně statisticky vyhodnocujeme a následně využíváme k tomu, abychom zlepšili atraktivitu, obsah a funkčnosti našich webových stránek.

2. Osobní údaje

Další osobní údaje, např. e-mailová adresa, jméno a adresa budou shromažďovány pouze tehdy, pokud tyto údaje poskytnete dobrovolně, například v rámci poptávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při registraci do našeho extranetu. Tyto údaje sdělujete výslovně na dobrovolném základě a s vaším souhlasem. Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely, pro které jste nám údaje poskytli, jmenovitě např. za účelem korespondence v souvislosti s vaší poptávkou nebo zpracováním zakázky. Vaše poptávky mohou být za účelem poskytnutí odpovědi předány našim dovozcům a distributorům. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu použity k jiným účelům. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli do budoucna odvolat. Za tímto účelem nám pošlete krátký e-mail na adresu privacy@linde-mh.cz

3. Žádosti o zaměstnání

Pokud žádáte elektronicky o zaměstnání v některé naší společnosti, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrným způsobem a údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Přenos údajů probíhá v šifrované podobě.

4. Předání údajů třetím stranám

Vaše údaje nebudou sděleny třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost. Pokud se externí poskytovatelé služeb dostanou do kontaktu s vašimi osobními údaji, zajistili jsme prostřednictvím právních, technických a organizačních opatření i prostřednictvím pravidelných kontrol, aby dodržovali ustanovení zákonů na ochranu osobních údajů.

5. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Zde najdete všechny informace o našich cookies. Zde můžete změnit nastavení souborů cookie.

6. etracker

K analýze údajů o používání našich webových stránek využíváme služeb společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburk. Pro webovou analýzu prostřednictvím společnosti etracker nepoužíváme soubory cookies.

Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším zájmem ve smyslu nařízení GDPR (oprávněný zájem) je optimalizace online nabídky a webových stránek. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, jsou údaje, které mohou indikovat spojitost s konkrétní osobou, např. IP adresa, přihlašovací jméno nebo ID zařízení, co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. K žádnému jinému použití, spojování s jinými údaji ani předávání třetím osobám nedochází.

Údaje generované společností etracker se zpracovávají a ukládají z pověření poskytovatele této webové stránky společnosti etracker výhradně v Německu, proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a standardům na ochranu osobních údajů. V tomto ohledu byla společnost etracker nezávisle prověřena a certifikována a získala pečeť ochrany údajů ePrivacyseal.

Proti výše popsanému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku a odhlásit se zde z evidování společností etracker.

Další informace o ochraně osobních údajů společností etracker najdete zde.

7. Bezpečný přenos údajů

Za účelem ochrany vašich osobních údajů uložených u nás před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme učinili rozsáhlé technické a provozní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

8. Vaše práva

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Na základě písemné žádosti vám rádi sdělíme naše zákonné povinnosti, zda a jaké vaše osobní údaje se u nás ukládají. Za podmínek stanovených ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů můžete případně požadovat úpravu, zablokování a vymazání těchto údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými obdobími pro uchovávání údajů.

Rovněž vám rádi poskytneme náš veřejný seznam postupů, který obsahuje informace uvedené v § 4g odst. 2 a § 4e spolkového zákona o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu se obracejte na: dataprotection@kiongroup.com

Máte-li jakékoli dotazy související se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se také obrátit na našeho referenta pro firemní ochranu údajů, která je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

9. Produkty Google Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítače a umožňují analýzu vašeho používání těchto webových stránek. Informace o vašem používání webových stránek generované prostřednictvím souborů cookie jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Anonymizací IP adresy na těchto webových stránkách však společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší plná IP adresa na server společnosti Google v USA a zkracuje se tam.

Společnost Google používá tyto informace v našem zastoupení, aby vyhodnocovala vaše používání těchto webových stránek, vytvářela sestavy o aktivitách webových stránek a poskytovala provozovateli webových stránek další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. IP adresy přenášené vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nejsou spojovány s jinými daty společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že v takovém případě nemusí být možné používat všechny funkce těchto webových stránek. Také můžete společnosti Google zakázat zpracování dat, která se sbírají používáním těchto webových stránek (vč. vaší IP adresy) a souborů cookie tím, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je dostupný na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zvláště upozorňujeme na to, že služba Google Analytics rozšířila kód „gat._anonymizeIp();“, aby umožnila anonymizovanou evidenci IP adres neboli takzvané „IP maskování“. Tento kód používáme k provádění příslušné anonymizace.

Shromažďování dat službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude aktivován soubor opt-out cookie, který další evidenci vašich dat při návštěvě těchto webových stránek zablokuje: Deaktivovat Google Analytics .

Služba Google Analytics bude na těchto webových stránkách dále používána k vyhodnocování dat ze služby AdWords a souborů cookie služby DoubleClick pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete tuto činnost deaktivovat v systému Ads Preferences Manager https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs.

Google Tag Manager

Google Tag Manager umožňuje správu webových značek přes rozhraní. Přitom se implementují pouze značky, ale nenastavují se žádné soubory cookie ani se neukládají žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager může aktivovat značky, které také mohou sbírat data. K datům shromážděným prostřednictvím systému Google Tag Manager však nemáme přístup. Další informace týkající se služby Google Tag Manager najdete na následující adrese: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Ads Conversion

Používáním služby Google Ads Conversion můžeme reklamy na naše služby zapnout na externích webových stránkách. Prostřednictvím údajů reklamních kampaní můžeme zjistit, nakolik jsou jednotlivé reklamní akce úspěšné. Výše uvedené cílené opatření se provádí na základě nařízení GDPR čl. 6 odst. 1 pís. f) s uvedením oprávněného zájmu. Náš oprávněný zájem spočívá ve výběru reklamy specifické pro cílovou skupinu. Tímto způsobem chceme zajistit, že vám vybereme reklamní inzeráty, které pro vás budou zajímavé. Zobrazování reklamních prostředků společností Google probíhá přes tzv. Ad Server. Za tímto účelem používáme soubory cookie služby Adserver, jejichž prostřednictvím je možné sledovat určité parametry pro měření úspěchu, např. zvýraznění inzerátů nebo kliknutí uživatelů. Pokud přistoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, služba Google Adwords ve vašem zařízení uloží soubor cookie. Tyto soubory cookie nejsou určeny k vaší osobní identifikaci a obvykle se po 30 dnech smažou. Pro tyto soubory cookie se zpravidla jako analytické hodnoty ukládají ID cookie, počet reklamních inzerátů na umístění (četnost), poslední kliknutí (relevantní pro měření konverzí) a informace o odhlášení (indikátor, že uživatel už nechce být osloven).

Protože na rozsah a další použití dat, která jsou pomocí tohoto nástroje společnosti Google shromažďována, nemáme vliv, najdete další informace na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání souborů cookie prostřednictvím společnosti Google můžete deaktivovat vyvoláním stránky pro https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs. Soubory cookie služby Conversion Tracking může deaktivovat také nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné používat všechny funkce těchto webových stránek.

Google Data Studio

Ke grafickému zpracování našich dat webové analýzy používáme vizualizační nástroj Google Data Studio. Přitom dochází pouze k vizuálnímu zpracování na takzvaných přehledech (dashboardech). Nenastavují se žádné soubory cookie a nesbírají se žádné osobní údaje. Webový nástroj Google Data Studio se spouští přes web a nevyžaduje žádnou místní aplikaci. Další upozornění ohledně služby Google Data Studio najdete na adrese: https://support.google.com/datastudio/answer/6283323

10. CCM 19

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu souhlasů CCM19, který poskytuje společnost Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn („CCM 19“). Tento nástroj umožňuje uložit vaše preference pro používání souborů cookie na těchto stránkách. Účelem zpracování údajů je získání a doložení nezbytného souhlasu se zpracováním údajů.

Pro tyto účely mohou být používány soubory cookie. Přitom jsou shromažďovány a společnosti CCM19 (umístění serveru v Německu) předávány mimo jiné následující informace: Datum a čas zobrazení stránky, náhodné ID, stav souhlasu. Více informací o zpracování dat společností CCM 19 najdete na adrese: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

Údaje sami nezpracováváme, ale ukládáme je jako soubor protokolu. Přístup k souborům protokolu návštěvníků webových stránek je možný pouze po předchozí konzultaci a se souhlasem uživatelů. Tyto údaje se nepředávají třetím stranám.

Zpracování údajů se provádí za účelem splnění právní povinnosti na základě zákona GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c.

11. Live Chat

Pro poskytování podpory zákazníkům jsme implementovali funkci „Live Chat“, kterou poskytuje produkt „Kommunicate“ od společnosti Applozic Inc. se sídlem na Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 415, Palo Alto, CA 94306, Spojené státy americké.

Při použití chatbotu se zpracovávají následující osobní údaje:

  • Kontaktní informace, jejichž rozsah určuje a kontroluje Zákazník podle svého výhradního uvážení, a
  • další osobní údaje, jako jsou navigační data (včetně informací o používání webových stránek), e-mailová data, data o používání systému, data integrace aplikací a další elektronická data odeslaná, uložená, odeslaná nebo přijatá koncovými uživateli prostřednictvím předplatného.

Právním základem pro používání „chatbotu“ je článek. 6 sec 1 lit. f) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Applozic Inc. naleznete na adrese https://www.kommunicate.io/privacy-policy, kde se můžete odhlásit ze zpracování osobních údajů a uplatnit svá práva.

12. Kontakt na referenta pro ochranu údajů

Pan Norbert Moeren
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt nad Mohanem
Email: dataprotection@kiongroup.com