Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Linde Material Handling GmbH je potěšena vaší návštěvou těchto webových stránek. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v technicky nezbytném rozsahu. V následujícím textu vás budeme informovat o způsobu, zacházení a účelu shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů.

1. Shromažďování a zpracování údajů

Po vstupu na tyto webové stránky dočasně shromažďujeme a ukládáme obecné technické informace, např. IP adresu požadujícího počítače, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, nebo čas a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace anonymně statisticky vyhodnocujeme a následně využíváme k tomu, abychom zlepšili atraktivitu, obsah a funkčnosti našich webových stránek.

2. Osobní údaje

Další osobní údaje, např. e-mailová adresa, jméno a adresa budou shromažďovány pouze tehdy, pokud tyto údaje poskytnete dobrovolně, například v rámci poptávky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo při registraci do našeho extranetu. Tyto údaje sdělujete výslovně na dobrovolném základě a s vaším souhlasem. Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely, pro které jste nám údaje poskytli, jmenovitě např. za účelem korespondence v souvislosti s vaší poptávkou nebo zpracováním zakázky. Vaše poptávky mohou být za účelem poskytnutí odpovědi předány našim dovozcům a distributorům. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu použity k jiným účelům. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli do budoucna odvolat. Za tímto účelem nám pošlete krátký e-mail na adresu privacy@linde-mh.cz

3. Žádosti o zaměstnání

Pokud žádáte elektronicky o zaměstnání v některé naší společnosti, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrným způsobem a údaje budou použity výhradně ke zpracování vaší žádosti o zaměstnání. Přenos údajů probíhá v šifrované podobě.

4. Předání údajů třetím stranám

Vaše údaje nebudou sděleny třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonnou povinnost. Pokud se externí poskytovatelé služeb dostanou do kontaktu s vašimi osobními údaji, zajistili jsme prostřednictvím právních, technických a organizačních opatření i prostřednictvím pravidelných kontrol, aby dodržovali ustanovení zákonů na ochranu osobních údajů.

5. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Zde najdete všechny informace o našich cookies. Zde můžete změnit nastavení souborů cookie.

6. etracker

K analýze údajů o používání našich webových stránek využíváme služeb společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburk. Pro webovou analýzu prostřednictvím společnosti etracker nepoužíváme soubory cookies.

Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá na základě zákonných ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším zájmem ve smyslu nařízení GDPR (oprávněný zájem) je optimalizace online nabídky a webových stránek. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, jsou údaje, které mohou indikovat spojitost s konkrétní osobou, např. IP adresa, přihlašovací jméno nebo ID zařízení, co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. K žádnému jinému použití, spojování s jinými údaji ani předávání třetím osobám nedochází.

Údaje generované společností etracker se zpracovávají a ukládají z pověření poskytovatele této webové stránky společnosti etracker výhradně v Německu, proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a standardům na ochranu osobních údajů. V tomto ohledu byla společnost etracker nezávisle prověřena a certifikována a získala pečeť ochrany údajů ePrivacyseal.

Proti výše popsanému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku a odhlásit se zde z evidování společností etracker.

Další informace o ochraně osobních údajů společností etracker najdete zde.

7. trengo

Multikanálová komunikační platforma (správa kontaktních požadavků a komunikace)

Poskytovatel služeb: B.V., Burgemeester Reigerstraat 89, 3581 KP Utrecht Nizozemsko

Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR)

Webové stránky: https://trengo.com/

Zásady ochrany osobních údajů: https://trengo.com/privacy-statement

Smlouva o zpracování údajů: Poskytovatel služby

Další informace: https://trengo.com/gdpr

8. Bezpečný přenos údajů

Za účelem ochrany vašich osobních údajů uložených u nás před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme učinili rozsáhlé technické a provozní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány technologickému pokroku.

9. Vaše práva

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Na základě písemné žádosti vám rádi sdělíme naše zákonné povinnosti, zda a jaké vaše osobní údaje se u nás ukládají. Za podmínek stanovených ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů můžete případně požadovat úpravu, zablokování a vymazání těchto údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými obdobími pro uchovávání údajů.

Rovněž vám rádi poskytneme náš veřejný seznam postupů, který obsahuje informace uvedené v § 4g odst. 2 a § 4e spolkového zákona o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu se obracejte na: dataprotection@kiongroup.com

Máte-li jakékoli dotazy související se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se také obrátit na našeho referenta pro firemní ochranu údajů, která je vám k dispozici také v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

10 Produkty Google

Google Analytics 4

Na těchto webových stránkách používáme službu Google Analytics 4. Jedná se o službu webové analýzy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Službu Google Analytics 4 používáme k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Díky vyhodnocování statistik můžeme neustále zlepšovat nabídku a ještě zajímavěji pro vás utvářet naši webovou prezentaci.

Služba Google Analytics 4 používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek.

Informace o vašem používání webových stránek, které se získávají pomocí souborů cookie, jsou pravidelně přenášeny na servery společnosti Google a ukládány společností Google. Další přenos na servery společnosti Google LLC. v USA a tamní ukládání není vyloučeno.

Při používání služby Google Analytics 4 je IP adresa, kterou vaše koncové zařízení při používání webových stránek předává, standardně a automaticky shromažďována a zpracovávána vždy jen v anonymizované podobě, takže získané informace nelze přímo spojit s osobou. Tato automatická anonymizace probíhá tak, že společnost Google zkrátí o poslední místa IP adresu přenášenou vaším koncovým zařízením v rámci členských států Evropské unie (EU) nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Ke zpracování vašich údajů jsme získali váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) nařízení GDPR. Váš souhlas zahrnuje také předávání údajů do USA s rizikem přístupu úřadů k údajům.

Společnost Google pro nás vyhodnocuje informace o chování uživatelů na našich webových stránkách, vytváří o tom zprávy a využívá tyto údaje k tomu, aby nám jako provozovateli webových stránek poskytovala další služby spojené s používáním webových stránek a internetu.

Zkrácená IP adresa přenesená vaším prohlížečem při používání služby Google Analytics 4 nebude sloučena s jinými údaji uloženými společností Google.

Pokud si ukládání souborů cookie nepřejete (resp. si přejete deaktivovat službu Google Analytics 4), můžete toto nastavení kdykoli změnit zde pomocí našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek. Stačí si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Díky tomu už nebude IP adresa zaznamenávána. Tím také zabráníte službě Google Analytics 4 ve zpracovávání vašich údajů.

Jako rozšíření služby Google Analytics 4 lze na této webové stránce používat funkci „UserIDs“. Pokud jste souhlasili s používáním služby Google Analytics 4 podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, založili si na těchto webových stránkách účet a přihlásili se s tímto účtem na různých zařízeních, mohou být vaše aktivity, včetně konverzí, analyzovány napříč zařízeními.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k rámci pro ochranu údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje dodržování evropské úrovně ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Jako rozšíření služby Google Analytics 4 lze na této webové stránce používat signály Google k vytváření přehledů napříč zařízeními.

Pro tento účel se standardně shromažďují následující údaje:

 • Město
 • Zeměpisná šířka (města)
 • Zeměpisná délka (města)
 • Vedlejší verze prohlížeče
 • Řetězec agenta uživatele prohlížeče
 • Značka zařízení
 • Model zařízení
 • Název zařízení
 • Vedlejší verze operačního systému
 • Vedlejší verze platformy
 • Rozlišení obrazovky

Pokud jste si aktivovali personalizované reklamy a propojili svá zařízení s účtem Google, může společnost Google na základě vašeho souhlasu s používáním služby Google Analytics 4 podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR analyzovat vaše chování při používání napříč zařízeními a vytvářet databázové modely, včetně modelů pro konverze napříč zařízeními. Od společnosti Google nedostáváme žádné osobní údaje, pouze statistiky. Pokud chcete zastavit analýzu napříč zařízeními, můžete deaktivovat funkci „Personalizovaná reklama“ v nastaveních účtu Google. Postupujte podle pokynů na této stránce:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Další informace o signálech Google najdete na tomto odkazu:
https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Na našich webových stránkách můžeme také používat funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics 4. Demografické údaje jsou specifické informace o skupinách lidí.

Na základě této funkce lze vytvářet přehledy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech (tzv. demografické charakteristiky) uživatelů našich stránek. Údaje pocházejí z reklamy společnosti Google založené na zájmu, ze zobrazovací sítě Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google. Lze však také deaktivovat službu Google Analytics 4, jak je popsáno výše. Stačí si stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace najdete zde:
K podmínkám použití: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti
Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Ke službě Google (Universal)
Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

Google Tag Manager

Google Tag Manager umožňuje správu webových značek přes rozhraní. Přitom se implementují pouze značky, ale nenastavují se žádné soubory cookie ani se neukládají žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager může aktivovat značky, které také mohou sbírat data. K datům shromážděným prostřednictvím systému Google Tag Manager však nemáme přístup. Další informace týkající se služby Google Tag Manager najdete na následující adrese: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Ads Conversion

Používáním služby Google Ads Conversion můžeme reklamy na naše služby zapnout na externích webových stránkách. Prostřednictvím údajů reklamních kampaní můžeme zjistit, nakolik jsou jednotlivé reklamní akce úspěšné. Výše uvedené cílené opatření se provádí na základě nařízení GDPR čl. 6 odst. 1 pís. f) s uvedením oprávněného zájmu. Náš oprávněný zájem spočívá ve výběru reklamy specifické pro cílovou skupinu. Tímto způsobem chceme zajistit, že vám vybereme reklamní inzeráty, které pro vás budou zajímavé. Zobrazování reklamních prostředků společností Google probíhá přes tzv. Ad Server. Za tímto účelem používáme soubory cookie služby Adserver, jejichž prostřednictvím je možné sledovat určité parametry pro měření úspěchu, např. zvýraznění inzerátů nebo kliknutí uživatelů. Pokud přistoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, služba Google Adwords ve vašem zařízení uloží soubor cookie. Tyto soubory cookie nejsou určeny k vaší osobní identifikaci a obvykle se po 30 dnech smažou. Pro tyto soubory cookie se zpravidla jako analytické hodnoty ukládají ID cookie, počet reklamních inzerátů na umístění (četnost), poslední kliknutí (relevantní pro měření konverzí) a informace o odhlášení (indikátor, že uživatel už nechce být osloven).

Protože na rozsah a další použití dat, která jsou pomocí tohoto nástroje společnosti Google shromažďována, nemáme vliv, najdete další informace na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Používání souborů cookie prostřednictvím společnosti Google můžete deaktivovat vyvoláním stránky pro https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs. Soubory cookie služby Conversion Tracking může deaktivovat také nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com. Upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné používat všechny funkce těchto webových stránek.

Google Data Studio

Ke grafickému zpracování našich dat webové analýzy používáme vizualizační nástroj Google Data Studio. Přitom dochází pouze k vizuálnímu zpracování na takzvaných přehledech (dashboardech). Nenastavují se žádné soubory cookie a nesbírají se žádné osobní údaje. Webový nástroj Google Data Studio se spouští přes web a nevyžaduje žádnou místní aplikaci. Další upozornění ohledně služby Google Data Studio najdete na adrese: https://support.google.com/datastudio/answer/6283323

11. CCM 19

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu souhlasů CCM19, který poskytuje společnost Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn („CCM 19“). Tento nástroj umožňuje uložit vaše preference pro používání souborů cookie na těchto stránkách. Účelem zpracování údajů je získání a doložení nezbytného souhlasu se zpracováním údajů.

Pro tyto účely mohou být používány soubory cookie. Přitom jsou shromažďovány a společnosti CCM19 (umístění serveru v Německu) předávány mimo jiné následující informace: Datum a čas zobrazení stránky, náhodné ID, stav souhlasu. Více informací o zpracování dat společností CCM 19 najdete na adrese: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

Údaje sami nezpracováváme, ale ukládáme je jako soubor protokolu. Přístup k souborům protokolu návštěvníků webových stránek je možný pouze po předchozí konzultaci a se souhlasem uživatelů. Tyto údaje se nepředávají třetím stranám.

Zpracování údajů se provádí za účelem splnění právní povinnosti na základě zákona GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c.

12. Live Chat

Pro poskytování podpory zákazníkům jsme implementovali funkci „Live Chat“, kterou poskytuje produkt „Kommunicate“ od společnosti Applozic Inc. se sídlem na Stanford Financial Square, 2600 El Camino Real, Suite 415, Palo Alto, CA 94306, Spojené státy americké.

Při použití chatbotu se zpracovávají následující osobní údaje:

 • Kontaktní informace, jejichž rozsah určuje a kontroluje Zákazník podle svého výhradního uvážení, a
 • další osobní údaje, jako jsou navigační data (včetně informací o používání webových stránek), e-mailová data, data o používání systému, data integrace aplikací a další elektronická data odeslaná, uložená, odeslaná nebo přijatá koncovými uživateli prostřednictvím předplatného.

Právním základem pro používání „chatbotu“ je článek. 6 sec 1 lit. f) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Applozic Inc. naleznete na adrese https://www.kommunicate.io/privacy-policy, kde se můžete odhlásit ze zpracování osobních údajů a uplatnit svá práva.

13. Kontakt na referenta pro ochranu údajů

Pan Norbert Moeren
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt nad Mohanem
Email: dataprotection@kiongroup.com