Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Inteligentní automatizace pro intralogistické procesy

Řešení v rámci materiálového toku
Pohyby materiálového toku ve skladu zboží

Moderní intralogistika čelí stále náročnějším výzvám: online obchod a individualizovaná hromadná výroba mají za následek neustále rostoucí množství zboží a vyžadují stále podrobnější procesy. Za účelem splnění těchto požadavků jsou nezbytné optimálně strukturované procesy. Rozhodujícími faktory pro implementaci efektivního a nepřetržitého materiálového toku je komplexní porozumění všem intralogistickým procesům – od příjmu zboží přes uskladnění a zásobování výroby až po výdej zboží.

Na základě dlouholetých odborných znalostí hardwaru má společnost Linde Material Handling hluboké znalosti všech příslušných procesů materiálového toku. Díky těmto rozsáhlým znalostem procesů umožňujeme komplexní optimalizace, jejichž účinnost nezávisí na stávajícím řešení vozíků. Jedním z rozhodujících faktorů efektivního návrhu procesů je inteligentní automatizace – od jednotlivých fází procesu až po kompletní materiálový tok. Automatizaci navrhujeme na základě kompetentního poradenství, během něhož přesně analyzujeme současnou situaci na místě a následně vytvoříme ze stávajících systémových komponent individuálně přizpůsobené řešení.

Schematické znázornění skladu zboží s jednotlivými procesními kroky

Efektivita v šesti krocích

Moderní intralogistika je založena na dobře strukturovaných a přesně plánovaných materiálových tocích. Intralogistický materiálový tok společnosti obvykle zahrnuje šest samostatných procesních kroků, které na základě svých zvláštních požadavků nabízí různé možnosti optimalizace.

1. Příjem zboží

Každý vnitropodnikový materiálový tok začíná vykládkou při příjmu zboží. Špatně naplánovaný nebo nevhodně organizovaný příjem zboží může mít za následek výrazné narušení provozních procesů. Při příjmu zboží dochází k jeho vykládce, kontrole, třídění, značení a přípravě pro další přepravu do meziskladu nebo do výroby. Rozhodujícími kritérii úspěchu jsou krátké dodací lhůty, malá prostorová náročnost, nasazení co nejmenšího počtu zaměstnanců a vysoká kvalita procesu.

2. Uskladnění

Sklad je srdcem všech vnitropodnikových procesů. V ideálním případě optimálně využívá skladovou plochu a umožňuje efektivní skladování různých druhů a velikostí zboží. Nákladní jednotky je zároveň nutné rychle a spolehlivě přepravit na určená skladovací nebo odkládací místa. Krátké dodací lhůty, transparentní postupy a vysoká míra flexibility při uskladňování jsou charakteristickými prvky dobře organizovaného skladování.

3. Zásobování výroby

Dodávka materiálů a zboží na správné místo ve správnou chvíli je alfou a omegou efektivního zásobování výroby. Ať už automatizované nebo ruční zásobování výroby materiálem, zejména pro montážní linky, lze provádět pomocí různých koncepcí, které se liší z hlediska technologie, skladových úrovní nebo organizace procesů. V optimálním případě tak vzniká inteligentní, řízený a nepřetržitý pohyb zboží s minimálními energetickými i finančními náklady.

4. Vychystávání

Efektivní vychystávací procesy mají potenciál výrazně zvýšit konkurenceschopnost společnosti. Výrobky a zboží je nutné rychle a efektivně sestavit z daného celkového sortimentu a připravit k včasnému dodání. Vychystávací příkaz se předává vychystávacímu subjektu ve formě analogových nebo digitálních vychystávacích listů. Vychystávacím subjektem přitom může být jak člověk, tak automatizovaný vozík. Za účelem optimálního využití ekonomického potenciálu vychystávací fáze je nutné, aby byly vychystávací procesy rychlé, přesné a transparentní.

5. Expedice

Expedice zboží je úzce propojena s vychystáváním. Výrobky a zboží je nutné sloučit do jednotek připravených k expedici, aby bylo možná co nejjednotnější organizace skladování a přepravy. Automatizace nabízí různé možnosti, jak lze tyto procesy zefektivnit a zároveň snížit náklady na přepravu a dodání. Odpovídající systémy správy skladu umožňují transparentnost všech toků zboží a optimalizaci jejich řiditelnost.

6. Výdej zboží

V rámci výdeje zboží se vydává zboží ze skladu. Po závěrečné kontrole identity a kvality se jednotlivé balíky spojí do jedné zásilky a umístí se na výdejní plochu. V případě potřeby je nutné do zásilek začlenit i zboží jiných výrobců s neznámým obsahem. I ty nejmenší chyby při výdeji zboží mohou zastavit celý procesní řetězec. V této fázi je rozhodující rychlý, dobře strukturovaný a transparentní tok zboží.

Automatizovaný vozík ve skladu zboží

Další úroveň: automatizace

Automatizace může být důležitou součástí komplexní optimalizace vnitropodnikových materiálových toků. Použití automatizovaných vozíků je užitečné hlavně na místech, kde je třeba neustále opakovat jednoduché přepravní a skladovací úkoly.

Přehled výhod

Jednoduchost a flexibilita

Automatizační řešení se rychle instalují, snadno se implementují do stávající infrastruktury a díky geonavigaci se flexibilně přizpůsobí.

Možnost integrace

Jednotný software zajišťuje plynulou integraci systému. Vozíky se dají snadno propojit s dalšími aplikacemi a mohou střídat ruční a automatický jízdní režim.

Škálovatelnost

Automatizační řešení představují komplexní systém pro jednotlivá i celková řešení a lze je postupně rozšiřovat a přizpůsobovat. Je možné rychle přidat nové trasy nebo stanice.

Nákladová efektivita

Vyšší produktivita 24 hodin denně 7 dní v týdnu, malá chybovost a úrazovost, nižší náklady na odstraňování škod a rychlý návrat investic zajišťují efektivní úsporu nákladů.

Aplikace pro automatizační řešení

Automatizované vozíky lze integrovat do materiálového toku mnoha různými způsoby. V závislosti na požadovaném použití přebírají různé přepravní úkoly a zajišťují plynulý a nepřetržitý tok zboží. Ať už se jedná o přepravu z podlahy na podlahu, z podlahy do regálu nebo z dopravní techniky na dopravní techniku: automatizovaná řešení jsou u standardizovaných aplikací vždy zaručenou výhodou.

Z podlahy na podlahu

U automatizovaných systémů z podlahy na podlahu naloží vozík nákladní jednotku z podlahy a na cílovém místě ji složí na podlahu. Nosiče nákladu jsou umístěny do definovaných zón pro vyzvedávání a následně přepraveny do stanovených cílových míst. Výhodou systémů z podlahy na podlahu je, že kromě automatizovaného vozíku nejsou potřeba žádná další automatizovaná zařízení. Díky tomu je můžete integrovat téměř do všech fází intralogistických procesů. Mohou přepravovat nosiče nákladu z prostoru pro příjem zboží do skladu, ze skladu do výroby nebo z výroby do prostoru pro výdej zboží. Systémy z podlahy na podlahu jsou dobrou volbou vždy, když je nutné mít ve správný čas a v omezeném prostoru dostupné velké množství komponent.

Příklad automatizované přepravy z podlahy na podlahu

Z podlahy na podlahu – referenční příklad

V rakouské velkoobchodní firmě s instalatérskými a topenářskými výrobky Fritz Holter GmbH pracuje tato „magická dvojice“: Franzl a Gustl, jak je zaměstnanci láskyplně pokřtili. Tyto dva přepravní vozíky řady L-MATIC od poskytovatele řešení pro materiálové toky, společnosti Linde Material Handling, pracují ve dvou směnách a podporují na pracovišti vychystávací tým. V případě potřeby jim vychystávací pracovník zašle stisknutím tlačítka požadavek na přepravu po stanovené červené nebo zelené trase. Franzl nebo Gustl se pak samostatně vydají na cestu na jedno z pevně stanovených míst, přičemž se vydávají po požadované červené nebo zelené trase – každý den, bez složitého softwaru. Navíc nebylo nutné měnit infrastrukturu, chodci i vozíky se pohybují stále po stejných trasách jako předtím – samozřejmě bez nehod. Franzl a Gustl a jejich neúnavná práce umožňují zaměstnancům, aby se více soustředili na vychystávání, díky čemuž dělají méně chyb a celkově pracují mnohem efektivněji. A zboží se dostane na požadované cílové místo jako mávnutím kouzelné hůlky.

Podívejte se na video s příkladem použití!

Vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling pokládá paletu s krabicemi do regálu.

Z podlahy na dopravní techniku

Systémy z podlahy na dopravní techniku lze využít ve všech fázích intralogistických procesů. Při příjmu zboží naloží automatizované vozíky nákladní jednotky z podlahy a přepraví je do příslušných skladových oblastí, kde předají zboží na dopravní techniku skladu. Může se jednat o plně automatický sklad dílů nebo o vysokoregálový sklad s automatizovanými vozíky pro velmi úzké uličky. Při dalším častém využití automatizované vozíky odebírají hotové vyrobené zboží z dopravního pásu. Odtamtud převážejí nákladní jednotku k automatizované paletizaci a ovinutí fólií, do skladu nebo přímo na výdaj zboží, kde ji složí na podlahu.

Příklad automatizované přepravy z podlahy na dopravní techniku

Z podlahy na dopravní techniku – referenční příklad

Ve velkých skladech zboží musí naložené palety často absolvovat dlouhé trasy, aby se dostaly například z místa uskladnění na dopravní pás. Pokud tento proces probíhá ručně, je často spojený s delšími časovými úseky a vyššími náklady. Řešení přirozeně zní: automatizace. U velkého výrobce papírových obalů v jižním Německu například využívají přepravní vozíky bez řidiče (AGV) ke spolehlivé a bezpečné přepravě zboží ve správný okamžik z místa příjmu na příslušný dopravní systém. Vozík AGV zcela nezávisle rozpozná zboží a umístí ho na dopravní systém. Předpokladem pro toto využití jsou jednoduché světelné závory, které jsou nainstalované v dopravní technice. Jejich pomocí pak může vozík AVG automaticky odložit paletu nebo ji znovu naložit, aby ji nakonec přepravil po pevně stanovené trase skrz sklad na cílové místo.

Vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling pokládá paletu na dopravní pás

Z dopravní techniky na dopravní techniku

Systémy z dopravní techniky na dopravní techniku se využívají zejména k přepravě nákladních jednotek mezi stacionárními automatizačními systémy. Automatizované vozíky například dodávají potřebné díly z výdeje automatického skladu do automatického vstupu zásobování výrobního stroje. Po ukončení výrobního procesu se zboží předá znovu do automatického skladu nebo převeze k další fází zpracování (např. do ovinovacího stroje pro balení do fólie). Následně putuje zboží do expedice. Tam automatizované vozíky často předávají nákladní jednotky na gravitační válečkové dráhy, aby se přiřadily přímo k výdejní bráně nebo ke konkrétnímu doručovacímu vozidlu.

Znázornění automatizace z dopravní techniky na dopravní techniku

Z dopravní techniky na dopravní techniku – referenční příklad

Zvýšená poptávka a zdvojnásobení počet vyráběných kusů při zachování stávající infrastruktury – přesně v takových případech se dostává automatizace do hry, jako ve společnosti Massilly France. Tento francouzský výrobce obalových materiálů hledal řešení automatického skládání a bezpečné přepravy zboží. A našel ho: vozík Linde L-MATIC přepraví palety od automatického paletovacího robotu k automatickému ovinovacímu stroji pro balení do fólie, potom počká, až se kartonové krabice obalí fólií, a přepraví je do skladu zboží. „Na řešení s vozíky Linde L-MATIC je pro nás skvělé, že se neustále vyvíjí a nenutí nás měnit naši infrastrukturu,“ říká Patrice Ferrero, výrobní ředitel společnosti Massilly France. Díky jednoduchému ovládání a flexibilním možnostem nakládání lze vozíky AGV bez problémů integrovat do stávajících procesů a umožňují společnosti Massilly France nechat výrobu běžet plnou rychlostí. V současnosti jsou již v provozu čtyři vozíky AGV a další integrace se plánují.

Podívejte se na video s příkladem použití!

Vozík L-MATIC od společnosti Linde Material Handling při nakládání palety

Z dopravní techniky do regálu

Systémy z dopravní techniky do regálu se využívají často v situacích, kdy je potřeba meziskladování nákladní jednotky, aby se zajistilo plynulé zásobování výrobních strojů. Automatizované vozíky přepravují potřebné díly z regálu meziskladu na dopravní pásy před výrobními stroji. Následně proběhne přeprava ze stroje zpět do regálu, kde se díly znovu dočasně uskladní, než definitivně opustí sklad. Systémy z dopravní techniky do regálu využívají často dodavatelé do automobilového průmyslu, aby mohli přesně zásobovat synchronizovaný výrobní proces výrobců automobilů. V obalovém průmyslu přepravuje dopravní technika strojů hotové zboží do oblasti pro expedici, kde se předá na gravitační válečkové dráhy nebo do regálů, aby bylo k dispozici pro výdej.

Příklad automatizované přepravy z dopravní techniky do regálu

Z podlahy do regálu

Systémy z podlahy do regálu lze využívat různými způsoby. Často se využívá při příjmu zboží, kdy se přijaté zboží přepravuje do regálů. Ze skladu se následně může přepravit na odkládací podlahové místo, kde si ho vyzvednou zaměstnanci. Systémy z podlahy do regálu jsou mimořádně flexibilní a umožňují různé využití, protože ke skládání nákladních jednotek na podlahu nejsou potřeba žádná speciální zařízení. Alternativně se může přepravovat zboží určené pro meziskladování z podlahy do jiného regálu. Tato možnost se využívá často v situacích, kdy je třeba zajistit správně načasované zásobování výrobních strojů, i když je hlavní sklad vzdálený daleko od místa zpracování.

Příklad automatizované přepravy z podlahy do regálu

Další informace o našich řešeních pro intralogistiku a automatizaci

Technologie pro automatizaci

Pro flexibilní a škálovatelná automatizační řešení nabízí společnost Linde Material Handling širokou škálu automatizovaných vozíků. Elektrické vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a tahače řady MATIC mají k dispozici inteligentní navigační a bezpečnostní technologie a spolupracují s lidmi i v těch nejtěsnějších prostorech.

Zjistit více

Software pro intralogistiku a automatizaci

Digitální řízení a propojení řešení pro intralogistiku a automatizaci umožňuje zajistit bezpečnost procesů i práce v rámci materiálového toku. Společnost Linde Material Handling nabízí pro tyto účely nejmodernější softwarová řešení, mimo jiné škálovatelný systém Warehouse Management System a flexibilně použitelný řídicí systém vysokozdvižných vozíků.

Zjistit více

Chcete vědět více? Kontaktujte nás na telefonu 271 078 114 nebo na e-mailu intralogistika@linde-mh.cz