Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.
Logistické poradenství
warehouse_working_0650

Analýzy a poradenství

Každý projekt, zadání potenciálního klienta podrobujeme kritické analýze podle skutečných potřeb. Poskytujeme klientům koncepční řešení, které podpoří jejich budoucí růst. Navrhujeme řešení, které je nezávislé a netendenční.

Vstupní analýza

Vstupní analýza začíná mapováním klíčových procesů, obvykle průchodu zakázky společnosti (order to cash). Při interview se zaměstnanci od nejnižších pozic po vrcholový management sestavujeme skutečný procesní model společnosti.

Výstupem analýzy je identifikace silných stránek, zdrojů plýtvání a potenciálních úzkých míst. V rámci vstupní analýzy je realizována prostorová analýza, za účelem optimalizace materiálových toků a reorganizace prostorového uspořádání skladů pro navýšení skladové kapacity či zvýšení průtoku skladem.

Datová a nákladová analýza

Tato analýza má za cíl: Vyčíslení potenciálních přínosů z minimalizace plýtvání a odstranění úzkých míst.

Stanovení budoucích požadavků na logistiku či výrobu. Diference procesních požadavků zpracování objednávky na základě zvyklostí zákazníků či distribučního kanálu.Definice současného nákladového modelu logistiky nebo dodavatelsko-odběratelského řetězce.

Linde řešení

Po posouzení aktuálního stavu a stanovení budoucích požadavků jsou sestaveny aplikovatelné varianty řešení. Jednotlivé varianty se liší technologicky, výší investic a provozními náklady, průtokem či skladovou kapacitou.

Logistické studie

consulting_warehouse_1042

Změření logistických studií vychází z požadavků našich klientů.

Nejčastěji je logistická studie zaměřena na:

  • Návrhy technologického vybavení skladů pro zajištění skladové kapacity a požadovaného průtoku systémem pro střednědobý horizont.
  • Návrhy nejvýhodnějšího rozšíření skladů a výroby v rámci současného areálu nebo návrh nejvýhodnějšího využití pozemku včetně dopravní obsluhy.
  • Proveditelnost implementace čárových kódů nebo RFID tagů pro skladové a logistické procesy.
  • Prověření proveditelnosti automatizace manipulace – dopravníky, třídící a balící technologie.
  • Zvýšení produktivity práce.
  • Optimalizace řízení zásob a nákupuv ýrobků a zboží.
  • Optimalizace manipulační techniky.

Kontaktujte naše specialitsty na telefonu 271 078 114 nebo na e-mailu intralogistika@linde-mh.cz