Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Nový asistenční systém Linde Safety Door Control významně spoří náklady

5. 6. 2022

Pomocí asistenčního systému Linde Safety Guard Door Control lze přesně ovládat otevírání a zavírání rychloběžných vrat

Linde Material Handling představuje nový modul Door Control, který je součástí inovativního asistenčního systému Linde Safety Guard. Využití nachází ve výrobních a distribučních centrech, kde jsou instalována rychloběžná vrata. Inteligentní systém ovládání vrat umožňuje průmyslovým vozíkům a infrastruktuře vzájemně komunikovat, čímž se předchází vysokým nákladům způsobených případnou kolizí.

Rychloběžná vrata umožňují rychlý průchod pracovníků i strojů, a zároveň zajišťují stálou teplotu ve výrobních a logistických halách. Také chrání zaměstnance před nezdravým průvanem, brání přístupu nepovolaných osob či zvířat a zabraňují znečištění pracovních ploch. Klady používání rychloběžných vrat však částečně snižuje skutečnost, že u nich opakovaně dochází k nehodám, a to i s manipulační technikou. Právě nová funkce asistenčního systému Linde Safety Guard Door Control pomáhá eliminovat nebezpečné situace, které při provozu často vznikají.

Jedním z příkladů kolize je situace, kdy roleta není v době průjezdu ještě zcela otevřená, to pak dojde k havárii v pravém slova smyslu. Většinou se jedná o škody na majetku, které se však mohou vyšplhat do vysokých částek. K tomu dochází v případech, kdy je třeba opravit rolety a vysokozdvižné vozíky, nebo v případě, kdy dojde k poškození přepravovaného zboží. Jediná nehoda pak může způsobit náklady v pětimístné výši," dělí se o své zkušenosti z praxe Fabian Zimmermann, produktový manažer pro bezpečnostní řešení a dodává: „Řidiči jsou často pod časovým tlakem, případně nevěnují plnou pozornost řízení. Díky systému Safety Guard Door Control mohou naši zákazníci tuto oblast náchylnou k nehodám účinně eliminovat a vyhnout se tak zbytečným nákladům a narušení provozního procesu."

Princip fungování asistenčního systému Linde Door Control

Stejně jako asistenční systém Linde Safety Guard je i nová funkce Door Control založena na ultra širokopásmové technologii (UWB). Vozík komunikuje s infrastrukturou budovy prostřednictvím rádiových vln ve vysokofrekvenčním pásmu. Když se vozík přiblíží k roletě, jeho rychlost jízdy se postupně sníží a vrata se automaticky otevřou. Inteligentní systém za tímto účelem určuje vzdálenost mezi pevně instalovanými jednotkami na vysokozdvižném vozíku a rychloběžnými vraty s přesností na deset centimetrů. Po průjezdu se dveře opět zavřou a řidič vysokozdvižného vozíku může pokračovat v jízdě obvyklou rychlostí.

Aby se zabránilo otevření dveří těsně před projíždějícím vysokozdvižným vozíkem nebo otevření sousedních dveří, lze velikost a tvar zón, jež jsou kulové nebo obdélníkové, nastavit podle potřeby uživatele. A ještě další výhoda spočívá v tom, že brány jsou otevřené jen na nezbytně nutnou dobu.

Linde_SafetyGuard_13x9