Logistická řešení od společnosti Linde jsou navržena tak, aby odpovídala změněným požadavkům na použití v moderní výrobě.
Logistická řešení s náhledem do budoucnosti

Technologie a inovace

Nový pohled na tok materiálu

V propojeném průmyslu budou lidé spolupracovat se stroji mnohem těsněji. Až bude tok zboží a materiálu řízen digitálně a zboží se dostane na požadované místo zcela automaticky, bude inteligentní logistika představovat rozhodující přínos pro přidanou hodnotu společnosti. Společnost Linde Material Handling navrhuje tuto budoucnost již dnes. Inženýři a technici ze společnosti Linde dnes pracují na účinných řešeních pro složité úkoly v intralogistice se stejnou vynalézavostí, jakou prokázali již zakladatelé společnosti. Díky důkladnému porozumění požadavkům zákazníků a pracovníků obsluhy neváhají měnit i zavedené přístupy. V kombinaci produktivity, bezpečnosti a ergonomie tak vznikají technické inovace a nové přístupy ke správě vozového parku i servisní modely, díky nimž uživatelé dosáhnou udržitelných konkurenčních výhod.

Systém Linde Safety Pilot

Nehodám způsobeným převrácením u vidlicových vozíků s protizávažím lze z velké části zabránit použitím systému Safety Pilot od společnosti Linde Material Handling.

Více informací

Systém Dynamic Mast Control

Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control určený pro vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde Material Handling zajišťuje omezením výkyvů zvedacího sloupu větší bezpečnost a účinnost.

Více informací

Otočné pracoviště řidiče a otočná kabina

Volný výhled i dozadu bez vyvráceného krku: Otočné pracoviště řidiče snižuje zatížení páteře řidiče vysokozdvižného vozíku. Co je dobré pro řidiče, zlepšuje také provoz.

Více informací

Zařízení Linde BlueSpot™

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky LED svítilně je vysokozdvižný vozík viditelný bez nutnosti zvukových signálů.

Více informací