Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Technologie a inovace

Logistická řešení s náhledem do budoucnosti
Logistická řešení od společnosti Linde jsou navržena tak, aby odpovídala změněným požadavkům na použití v moderní výrobě.

Nový pohled na tok materiálu

V propojeném průmyslu budou lidé spolupracovat se stroji mnohem těsněji. Až bude tok zboží a materiálu řízen digitálně a zboží se dostane na požadované místo zcela automaticky, bude inteligentní logistika představovat rozhodující přínos pro přidanou hodnotu společnosti. Společnost Linde Material Handling navrhuje tuto budoucnost již dnes. Inženýři a technici ze společnosti Linde dnes pracují na účinných řešeních pro složité úkoly v intralogistice se stejnou vynalézavostí, jakou prokázali již zakladatelé společnosti. Díky důkladnému porozumění požadavkům zákazníků a pracovníků obsluhy neváhají měnit i zavedené přístupy. V kombinaci produktivity, bezpečnosti a ergonomie tak vznikají technické inovace a nové přístupy ke správě vozového parku i servisní modely, díky nimž uživatelé dosáhnou udržitelných konkurenčních výhod.

Reverse Assist Radar

Reverse Assist Radar od společnosti Linde Material Handling přináší revoluci v bezpečnosti při couvání – inteligentně, přesně a efektivně.

Více informací

Reverse Assist Camera

Asistenční systém založený na kameře Reverse Assist Camera využívá umělou inteligenci k varování řidičů vysokozdvižných vozíků před srážkou s lidmi a ke snížení rychlosti vozíku.

Více informací

Linde Door Control

Díky systému Linde Door Control patří kolize vysokozdvižných vozíků s rychloběžnými vraty minulosti. Ovládání vrat chrání průjezdy a šetří náklady.

Více informací

Výstražný popruh pro chodce pro maximální bezpečnost

Výstražný popruh pro chodce včas varuje svého uživatele před nebezpečím prostřednictvím světelných signálů, vibrací a zvuků. Tím zajišťuje větší bezpečnost.

Více informací

Inteligentní řízení nabíjení

Connect:charger od společnosti Linde Material Handling představuje nákladově efektivní a inteligentní řešení pro řízení nabíjení elektrických manipulačních vozíků.

Více informací

Optimální sloup, optimální manipulace

Nový HD výsuvný sloup pro vysokozdvižné vozíky retrak R14 – R25 od společnosti Linde přináší lepší výhled, vyšší zdvih, větší stabilitu a vyšší zbytkovou nosnost.

Více informací

Inovativní koncepce řízení Linde Steer Control

Linde Steer Control je revoluční koncepce řízení vysokozdvižných vozíků. Minivolant nebo joystick nahrazují klasický volant.

Více informací

Linde Motion Detection

Linde Motion Detection je asistenční systém, který rozpozná pohyb za vysokozdvižným vozíkem, varuje řidiče a předchází tak nehodám.

Více informací

Inovativní ochrana regálů před najetím

Linde Rack Protection Sensor při příjezdu k regálu automaticky zabrzdí a zabrání kolizím a škodám.

Více informací

Multifunkční joystick Linde

Multifunkční joystick Linde je novým rozhraním člověk-stroj, které integruje všechny ovládací funkce a zajišťuje dokonalou ergonomii a optimální ovladatelnost.

Více informací

Bezpečně úzkou uličkou

Bezpečnostní asistenční systém do uliček (GSA) od společnosti Linde pomáhá omezit poškozování skladového prostředí, protože vysokozdvižný vozík skladovému prostředí přizpůsobuje svůj pohyb.

Více informací

Skladová navigace Linde

Úzké uličky a velké výšky zdvihu – sklad s velmi úzkými uličkami je pro společnost hospodárný, ale zároveň klade vysoké nároky na vozíky i jejich obsluhu. Skladová navigace Linde pomáhá a výrazně zvyšuje produktivitu.

Více informací

Asistent pro bezpečnou manipulaci se zbožím

Systém Linde Load Management Advanced umožňuje při práci s vysokozdvižným ručně vedeným vozíkem jednodušší a bezpečnější manipulaci s nákladem. Pracovníkovi obsluhy poskytuje na velkém barevném displeji výrazné optické i zvukové varovné signály. Pokud skutečná hmotnost nákladu překročí maximální nosnost, zdvihací funkce se dokonce automaticky zablokuje.

Více informací

Jednoduchá koordinace úkolů a řidičů

Aplikace Linde Truck Call zjednodušuje přiřazování přepravních příkazů v rámci vozového parku a výrazně zkracuje komunikační trasy mezi správcem vozového parku a řidiči.

Více informací

Active Stability Control

Systémové vozíky pro velmi úzké uličky pracují ve vysokých výškách úzkých uliček, kde jsou vzdálenosti k regálu přesně vypočítány. Na těchto místech může každá drobná nerovnost podlahy skladu způsobit problémy. Společnost Linde Material Handling nabízí inovativní řešení v podobě asistenčního systému Active Stability Control pro vozík řady K.

Více informací

Linde TruckSpot

Úzké regálové uličky, křižovatky se zhoršenou viditelností a nepřehledné oblasti často chodcům brání v tom, aby včas viděli couvající vysokozdvižný vozík. Linde TruckSpot, optické výstražné zařízení, oznamuje blížící se vozík světelným signálem.

Více informací

Linde VertiLight a Linde LED Stripes

Významným předpokladem pro bezpečnost a efektivitu práce na manipulačním vozíku je správné světlo ve správnou chvíli. V podobě světel Linde VertiLight a Linde LED Stripes nabízí společnost Linde Material Handling dvě inovativní koncepce osvětlení.

Více informací

Linde Safety Scan

Bezpečnost je významným faktorem pro produktivitu vnitropodnikové dopravy osob a vozíků. S využitím programu Linde Safety Scan můžete udržitelně snižovat bezpečnostní rizika související s vnitropodnikovou dopravou.

Více informací

Linde Safety Guard

Tam, kde se používají manipulační vozíky, dochází ke složitým interakcím lidí a strojů. Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který zvyšuje bezpečnost obsluhy vozíků a chodců v bezprostředním okolí vozíku.

Více informací

Let’s go Hydrogen

Vodík je důležitým stavebním prvkem energetického mixu budoucnosti. Linde Material Handling nabízí nejmodernější technologii palivových článků pro širokou škálu vozíků.

Více informací

Energetický systém pro logistiku dneška a zítřka

Odvětví manipulačních vozíků je již dlouho průkopníkem v oblasti elektromobility. Výzva: umožnit stejně vysokou dostupnost vozíků jakou se vyznačují vozíky poháněné spalovacími motory. Zde se projevují silné stránky technologie LI-ION společnosti Linde.

Více informací

Systém Linde Safety Pilot

Nehodám způsobeným převrácením u vidlicových vozíků s protizávažím lze z velké části zabránit použitím systému Safety Pilot od společnosti Linde Material Handling.

Více informací

Systém Dynamic Mast Control

Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control určený pro vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde Material Handling zajišťuje omezením výkyvů zvedacího sloupu větší bezpečnost a účinnost.

Více informací

Otočné pracoviště řidiče a otočná kabina

Volný výhled i dozadu bez vyvráceného krku: Otočné pracoviště řidiče snižuje zatížení páteře řidiče vysokozdvižného vozíku. Co je dobré pro řidiče, zlepšuje také provoz.

Více informací

Zařízení Linde BlueSpot™

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky LED svítilně je vysokozdvižný vozík viditelný bez nutnosti zvukových signálů.

Více informací