Elektrický vysokozdvižný vozík E35 od společnosti Linde Material Handling přepravuje v reinheimské společnosti Grass GmbH materiál do výroby.
Efektivní analýza

Optimalizace flotily ve společnosti Grass GmbH

Specialisté na panty v reinheimské společnosti Grass GmbH již mnoho let zvládají úkoly skladové a výrobní logistiky pomocí vozového parku, který se postupně rozrůstal. V této zavedené struktuře objevili odborníci ze společnosti Linde Material Handling prostřednictvím analýzy optimalizace flotily pozoruhodný potenciál. Standardizovali a zmenšili vozový park a výrazně zvýšili jeho výkonnost, nákladovou efektivitu a energetickou hospodárnost.

Helmut Kainrad je ředitelem reinheimské společnosti Grass GmbH.

Helmut Kainrad, ředitel reinheimské společnosti Grass GmbH

„Kdyby vášeň byla místem, právě jste ho objevili,“ je napsáno na tabuli ve foyer společnosti Grass GmbH, která vítá návštěvníky v závodě v Reinheimu. Že je tato vášeň skutečná, dokazuje čilý shon lidí a strojů, na který tady člověk narazí na každém rohu. V společnosti Grass ustavičně jezdí vidlicové, zvedací a vychystávací vozíky úzkými uličkami výrobních a skladových hal. „U nás se neustále pracuje na plné obrátky. Naše pantové systémy dodáváme výrobcům nábytku po celém světě,“ vysvětluje ředitel Helmut Kainrad. „Proto musí pracovní postupy dokonale zapadat jeden do druhého. Vnitropodniková logistika musí být maximálně efektivní.“

Elektrický vysokozdvižný vozík E35 od společnosti Linde Material Handling překládá v reinheimské společnosti Grass GmbH kov.

Rostoucí vozový park

Aby tuto efektivitu dovedla společnost Grass k dokonalosti, podnikla společně s Linde Material Handling rozhodující krok. Až dosud využívala reinheimská pobočka vozový park sestávající z vidlicových vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky, který se několik desítek let takříkajíc organicky rozrůstal. Starší modely sice byly příležitostně nahrazovány novými, často však zůstávaly v provozu na jiném místě.

Nakonec areál křižovalo 36 manipulačních vozíků od tří výrobců, mimo jiné tři vozíky na plynový pohon, jeden elektrický vozík a 24 vysokozdvižných vozíků. Průměrné stáří 15,4 roku bylo relativně vysoké, u jednotlivých vozíků se však značně lišilo. Vytížení jednotlivých zařízení bylo přitom zčásti velmi nízké, v průměru pouze 362 provozních hodin ročně.

Andreas Wacker pracuje v reinheimské společnosti Grass GmbH jako ředitel výroby.
Vzhledem k nedostatečnému vytížení, častým výpadkům a vysokým nákladům na údržbu a opravy byl náš vozový park neefektivní a péče o něj příliš drahá.

Andreas Wacker, ředitel výroby

Analýza optimalizace flotily

Pomoc přišla z nečekané strany. Ačkoli společnost Grass neměla ve vozovém parku ani jeden vozík od společnosti Linde Material Handling, ohledně pronajímaných vozíků byla příležitostně v kontaktu se smluvním prodejcem Linde – společností Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG. Když odborníci Linde nabídli, že provedou analýzu optimalizace flotily ve společnosti Grass a prověří možnosti pro efektivnější využívání vozíků a úspory nákladů, zodpovědní pracovníci souhlasili.

Celé dva dny flotiloví odborníci Linde podrobně zkoumali vozový park společnosti Grass. Katalogizovali vozový park, posoudili firemní areál a vytvořili si přesnou představu o úkolech, které má každé ze zařízení plnit. Jejich cílem bylo najít možnosti pro snížení nákladů a zvýšení produktivity flotily. „Lidé z Linde se nedívali jen na naše vozíky, ale i na vytížení, pracovní postupy a ujeté vzdálenosti,“ vzpomíná Andreas Wacker.

Přechod na čistě elektrickou flotilu umožnil společnosti Grass energeticky efektivní provoz celé flotily a současně zajistil, že skladová hala již není zatěžována výfukovými plyny a hlukem vozíků na plynový pohon.

Menší, efektivnější, nenáročné na údržbu

Pro optimalizaci flotily vyvinuli odborníci ze společnosti Linde nový vozový park, který je střižený na míru aktuálním potřebám společnosti Grass. Až na několik výjimek byly všechny vozíky vyměněny a nahrazeny standardizovanými zařízeními od společnosti Linde Material Handling. Vidlicové adaptéry a další inteligentní vybavení zajistily, že většinu zařízení lze využívat víceúčelově. Zároveň se díky přizpůsobeným procesům staly málo používané vozíky nadbytečnými. Ve výsledku se vozový park zredukoval na efektivní velikost. „Tento nový, menší vozový park se dokonale hodí pro všechny naše požadavky. Zároveň je méně náročný na údržbu a snižuje běžné náklady,“ říká Andreas Wacker.

Další nárůst efektivity je zajištěn díky jednotnému pohonnému systému. Veškeré vozíky jsou nyní vybaveny elektromotory a mnohé z nich jsou napájeny moderními lithium-iontovými bateriemi. „Dříve byla naše flotila kombinací různých pohonných systémů,“ říká Andreas Wacker. „Některé vozíky byly poháněny elektricky, jiné jezdily na pohonný plyn.“ Přechod na čistě elektrickou flotilu umožnil společnosti Grass energeticky efektivní provoz celé flotily a současně zajistil, že skladová hala již není zatěžována výfukovými plyny a hlukem vozíků na plynový pohon. Lithium-iontová technologie se těší velké oblibě především u řidičů. Usnadňuje manipulaci s vozíky, protože díky pravidelnému mezinabíjení odpadá komplikovaná a časově náročná výměna baterií.

Řidiči jsou nadšeni z nových funkcí vozíků

Důležitou roli při obnově vozového parku hrají řidiči společnosti Grass. „Do procesu jsme byli zapojeni od samého začátku a všechny vozíky jsme si mohli vyzkoušet,“ říká pracovník skladové logistiky Cristofaro Cammilleri. Nadchlo jej především pohodlné pracoviště řidiče a systém Linde Safety Pilot, který jej při nakládání varuje před nebezpečím. Oceňuje však i to, že u mnoha zařízení je plošina řidiče oddělená od podvozku, což ho ušetří bolestivých nárazů. Výhodou je i stejný způsob obsluhy všech nových zařízení: „Ve všech úsecích jsou nyní podobné vozíky. Každý hned dokáže ovládat i zařízení v sousedním úseku. To je velmi příjemné a práce je bezpečnější.“

Cristofaro Cammilleri pracuje v reinheimské společnosti Grass GmbH v oblasti skladové logistiky.

Cristofaro Cammilleri, pracovník skladové logistiky

Aby přechod na nový vozový park pro společnost Grass proběhl hladce, dodávají se vozíky postupně. Všechna zařízení stejného typu přijíždějí vždy současně a společně přecházejí do běžného provozu. „Naše staré vozíky od nás koupil a odvezl náš smluvní partner Linde, společnost Suffel Fördertechnik, takže jsme se nemuseli o nic starat,“ vzpomíná Andreas Wacker.

Dokonalý servis pro dokonalou spokojenost

Ohledně vybavení vozového parku uzavřela společnost Grass s partnerským prodejcem Suffel Fördertechnik smlouvu o pronájmu. Za měsíční poplatek má společnost Grass veškeré vozíky flotily k dispozici na předem stanovenou dobu provozu. Balíček kompletního servisu obsažený ve smlouvě zajišťuje péči o flotilu přímo na místě po celou dobu provozu a zahrnuje veškeré standardní opravy i opravy v důsledku opotřebení, mimo jiné také roční inspekce včetně kontrol podle předpisů pro prevenci nehod.

Jednou ročně se navíc koná analytický pohovor, jehož cílem je zjistit aktuální vývoj v podniku a prodiskutovat zvláštní události. Na základě provozních údajů flotiloví odborníci Linde ověří, zda je vozový park s ohledem na úkoly společnosti Grass stále optimální, nebo by měl být změněn.

„Prostřednictvím smlouvy o kompletním servisu přenášíme plnou odpovědnost za efektivitu a připravenost naší flotily na prodejce výrobků Linde, společnost Suffel Fördertechnik,“ vysvětluje ředitel Helmut Kainrad. „Spolupráce probíhá naprosto hladce. Veškeré škodní případy se vyřizují rychle a bez komplikací. Jsme velice spokojeni s tím, že péče o 98 procent flotily vozíků je nyní poskytována z jedné ruky. Koncepce Linde pomohla náš vozový park standardizovat a zmenšit, zároveň však zvýšila jeho výkonnost a energetickou efektivitu. Analýza optimalizace flotily se nám tedy v každém ohledu vyplatila.“

Nákladová efektivita

Díky přechodu na novou flotilu se společnosti Grass podařilo ušetřit značné náklady.

Vysoký výkon

Vozový park společnosti Grass je nyní menší a zároveň výkonnější.

Úspora energie

Díky přechodu na elektrický pohon je vozový park společnosti Grass energeticky efektivnější.

Dostupnost

Smlouva o kompletním servisu zaručuje společnosti Grass vysokou připravenost a efektivitu flotily.

Transparentní náklady

Díky provedené změně dosáhla společnost Grass absolutní transparentnosti nákladů na flotilu.

Společnost Grass GmbH vyrábí v hessenském Reinheimu vysoce kvalitní pantové systémy.

Společnost Grass GmbH v Reinheimu

Společnost Grass GmbHje součástí skupiny Grass, která s 2000 pracovníky v 18 závodech a více než 200 obchodními partnery v 60 zemích patří k celosvětové špičce mezi odborníky na pohyblivé systémy. V obchodním roce 2017 dosáhla tato skupina podniků se sídlem v rakouském Höchstu obratu 378 miliónů eur. V hessenském Reinheimu se nachází kompetenční centrum pro pantové systémy, které svými vysoce kvalitními produkty zásobuje výrobce nábytku po celém světě.