Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.
 • 0 - 1000 (kg)
 • 0 - 3227 (mm)

Vysokozdvižné ručně vedené vozíky ML10 / MM10

Flexibilní komplet vychystávacího zařízení

Efektivní kombinace vychystávání a přepravy

Elektrické vysokozdvižné ručně vedené vozíky ML10 a MM10 lze používat velice flexibilně, například jako ergonomickou platformu vychystávacích zařízení nebo k přepravě lehčího zboží. Při vychystávání zdvihá obsluha svou pracovní plochu do pohodlné výšky a šetří si tak záda. Během přepravy zboží poskytuje počáteční zdvih větší světlou výšku. Nerovnosti nebo rampy nepředstavují žádný problém. Důležitý je také fakt, že jsou k dispozici různé výšky zvedacího sloupu. Díky tomu lze vozík přesně přizpůsobit konkrétní oblasti použití. Bezpečnost zajišťují dlouhá oj, ochranná zařízení pro ruce a účinná parkovací brzda. Elektrické vysokozdvižné ručně vedené vozíky ML10 a MM10 mají maximální nosnost 1000 kilogramů.

Vlastnosti

Bezpečnost

Ochranná zařízení na hlavici oje chrání ruce řidiče před zraněním. Oj je velmi dlouhá a připevněná k vozíku nízko, takže řidič zůstává v bezpečné pracovní vzdálenosti od vysokozdvižného ručně vedeného vozíku. Když obsluha uvolní motýlkové tlačítko, vozíky ML10 a MM10 automaticky brzdí. To samé platí, pokud se aktivuje tlačítko nouzového zastavení. Účinná parkovací brzda bezpečně udrží vozík ve svahu a automaticky se uvolní po stisknutí jízdního spínače. Hluboko dolů protažený kovový kryt chrání nohy.

 • Ochranná zařízení na hlavici oje
 • Automatické brzdění
 • Dlouhá oj
 • Účinná parkovací brzda
 • Tlačítko nouzového zastavení
 • Ochrana nohou

Ergonomie

Před vychystáváním zdvihne obsluha paletu do pohodlné pracovní výšky. To uleví zádům při zdvihání a skládání zboží. Pohyb a zdvih vozíku lze velice snadno ovládat pomocí ergonomicky tvarované rukojeti oje. Obě ruce se přitom neustále nachází na dvojitém motýlkovém řízení. Navíc je na hlavici oje k dispozici břišní spínač, který obsluze umožňuje bez námahy zabrzdit vozík.

 • Ideální pracovní výška pro vychystávání
 • Ergonomicky tvarovaná rukojeť oje
 • Břišní spínač
 • Dvojité motýlkové řízení

Manipulace

Vozíky MM10 a ML10 disponují výkonnými elektromotory, které zaručují maximální přepravní rychlost 4,5 km/h. K tomu je třeba přidat robustní podvozek a zesílenou konstrukci vidlice, s níž lze efektivně přemístit každý náklad do celkové hmotnosti 1000 kg. Důležitým příspěvkem k výkonnosti je také zabudovaná nabíječka: obsluha tak může dobíjet vozík kdekoli, aby byl opět rychle k dispozici. Při maximálním nabití baterie pracují tyto vozíky nepřetržitě po dobu tří hodin. O provozních hodinách a vybití baterie informuje obsluhu ukazatel.

 • Spolehlivá pohonná jednotka
 • Robustní podvozek a zesílená konstrukce vidlice
 • Zabudovaná nabíječka
 • Ukazatel provozních hodin
 • Tři hodiny samostatné práce

Servis

Servisní technici mají přístup ke všem hlavním součástem za krytem motoru. Kromě toho jsou součásti uspořádány tak, aby bylo potřeba co nejmenší množství drátů. Robustní třífázový motor může být v provozu velmi dlouho, než je potřeba provést jeho údržbu. To snižuje servisní náklady. Baterie navíc nevyžaduje vůbec žádnou údržbu. Správa baterie zajistí, aby se zdvihací funkce vozíku vypnula při zbývající kapacitě baterie 20 procent – tato ochrana proti vybití prodlužuje životnost baterie.

 • Bezúdržbový motor
 • Bezúdržbová baterie
 • Dobrý přístup k hlavním součástem
 • Malé množství kabeláže
 • Ochrana proti kompletnímu vybití

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Rychlost vozíku s/bez nákladu Rádius otáčení Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5
ML10 1,0 (t) 2927 (mm) 4,5 / 4,8 km/h 1399 (mm) 2x 12 / 125 (V)/(Ah) o. kWh
MM10 1,0 (t) 1517 (mm) 4 / 4,5 km/h 1337 (mm) 2x 12 / 85 (V)/(Ah) o. kWh
MM10i 1,0 (t) 1513 (mm) 4 / 4,5 km/h 1500 (mm) 2x 12 / 85 (V)/(Ah) o. kWh

Zvláštní výbava

Hnací kolo s přilnavostí za mokra

Hnací kolo se speciálním profilem umožňuje rychlou a bezpečnou jízdu na mokrém nebo kluzkém povrchu.

Různé výšky zvedacího sloupu

Pro oba elektrické vysokozdvižné ručně vedené vozíky jsou k dispozici různé výšky zvedacího sloupu – na vyžádání lze nabídnout i speciální výšky. Vozík tak lze přesně přizpůsobit požadované oblasti použití.

Mikropojezd

Funkce mikropojezdu usnadňuje posunování, například v úzkých uličkách a těsných zatáčkách.

Vyžádat nabídku