Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Přesná manipulace s vysokými náklady

Vysokozdvižné ručně vedené vozíky L14–L20 poskytují na základě výkonných třífázových motorů s výkonem 2,3 kW a vysokých nosností stoupající manipulační výkon. Díky tomu jsou vhodné pro manipulaci v úzkých uličkách a nákladních výtazích. Za účelem vyšší světlé výšky je volitelně dostupný počáteční zdvih. S ním přepraví vozík náklady s hmotností do 2000 kg bezpečně přes rampy a nerovnosti. Citlivé řízení zvedacího sloupu OptiLift usnadňuje manipulaci, protože všechny zdvihací pohyby probíhají s velkou přesností.

Vlastnosti

Bezpečnost

Zvedací sloup lze zdvihat jen s ojí ve vzpřímené poloze. K tomu slouží funkce Linde SafetyLift. Vozík kromě toho automaticky přizpůsobuje rychlost jízdy podle vzdálenosti mezi obsluhou a vozíkem. Informací o této vzdálenosti je v tomto případě náklon oje. Vozík aktivuje elektromagnetický brzdový systém v zásadě tehdy, když obsluha přesune oj do horní nebo spodní koncové polohy – lehký odpor před dosažením koncové polohy však vylučuje neúmyslné zabrzdění. Volitelná váha ukazuje hmotnost nákladu a zároveň varuje, pokud dojde k přetížení.

 • Automatické přizpůsobení rychlosti jízdy
 • Odpor koncové polohy zabraňuje neúmyslnému zabrzdění
 • Volitelná váha s varováním v případě překročení jmenovité nosnosti

Ergonomie

Všechny ovládací prvky jsou ergonomicky uspořádány na hlavici oje a obsluha na ně intuitivně dosáhne. To usnadňuje každodenní práci. To samé platí pro elektrickou podporu řízení. Díky ní může řidič s vozíkem bez větší námahy manévrovat. Velkoryse navržené odkládací přihrádky nabízí prostor pro pracovní zařízení, například skener.

 • Systém Linde Load Control pro účely citlivé a přesné manipulace s nákladem
 • Elektrické řízení zaručuje hladkou jízdu
 • Měkké položení vidlice díky funkci Soft Landing
 • Velkoryse navržené odkládací přihrádky

Manipulace

Nosnost od 1400 do 2000 kg a výkonný třífázový motor s výkonem 2,3 kW přispívají k efektivním manipulačním postupům. Robustní podvozek zároveň vysokozdvižným ručně vedeným vozíkům propůjčuje vysokou zbytkovou nosnost. Pomocí konceptu ovládání OptiLift lze přesouvat náklady s velkou přesností. Vidlice je navíc spouštěna šetrně prostřednictvím funkce Soft Landing. Při mnoha manipulačních procesech může pomoci volitelný ukazatel hmotnosti nákladu. Ten ukazuje hmotnost s přesností +/-50 kg až do výšky zdvihu 1500 mm.

 • Výkonný třífázový motor s výkonem 2,3 kW
 • Tlačítko zpomaleného chodu pro bezpečné manévrování v nejtěsnějších prostorech
 • Měření a zobrazení hmotnosti nákladu SafetySpeed přizpůsobuje automaticky rychlost jízdy
 • Přizpůsobení rychlosti jízdy při průjezdu zatáčkami

Servis

Robustní součásti, stabilní rám a bezúdržbový třífázový motor umožňují dlouhé intervaly údržby a nízké provozní náklady – motor je přitom zkonstruován s kompletní ochranou proti vlhkosti a prachu. Tyto vozíky zůstanou dlouho provozuschopné i při intenzivním používání. Velký barevný displej pomáhá servisnímu technikovi a řidiči získat rychlý přehled o provozních hodinách, kapacitě baterie a stavu údržby.

 • Multifunkční barevný displej s ukazatelem hmotnosti nákladu, počítadlem provozních hodin, ukazatelem stavu údržby, ukazatelem vybití baterie a interní ukazatel chybových kódů Zapouzdřený třífázový pohonný motor s výkonem 2,3 kW bez potřeby údržby
 • Technologie sběrnice CAN
 • Robustní podvozek pro vysokou zbytkovou nosnost

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Rychlost vozíku s/bez nákladu Rádius otáčení Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5
L14 1,4 (t) 2844 (mm) 6 / 6 km/h 1527 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
L16 1,6 (t) 2844 (mm) 6 / 6 km/h 1527 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
L20 2,0 (t) 2684 (mm) 6 / 6 km/h 1642 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh

Zvláštní výbava

Počáteční zdvih

Počáteční zdvih zajišťuje vyšší světlou výšku, což umožňuje hravé manévrování vysokozdvižného vozíku i v rámci stoupání nebo na nerovných površích. Počátečním zdvihem dochází pouze ke zvednutí podpěrných ramen vysokozdvižného vozíku.

Provedení do chladíren až do -35 °C

Provedení do chladíren umožňuje plnou provozuschopnost a výkon vysokozdvižného ručně vedeného vozíku až do -35 °C.

Ochranná nákladní mříž

Ochranná nákladní mříž brání sklouznutí nákladu dozadu a nárazu do řidiče, když dojde ke zdvihnutí nákladního nosiče.

Funkce Lift Speed Booster

Pro použití s vysokým podílem zdvihání je volitelně dostupná funkce Lift Speed Booster. Touto funkcí lze o 40 procent zvýšit rychlost zdvihání bez nákladu.

Boční výměna baterie

Boční vyjmutí baterie s válečkovými ložisky umožňuje rychlou výměnu zejména při použití ve vícesměnném pracovním režimu.

Flexibilní výška zvedacího sloupu

Za účelem vyhovění rozmanitým požadavkům na použití mají zákazníci možnost výběru ze zvedacích sloupů Standard, Duplex nebo Triplex. Pro vyšší výšky zdvihu se používá zvedací sloup Duplex. Tento zvedací sloup obsahuje dodatečný vnitřní profil, který výšku zdvihu vysokozdvižného vozíku téměř zdvojnásobí. Zvedací sloup Triplex je vybaven dvěma vnitřními do sebe vloženými profily, díky čemuž dosahuje téměř trojnásobné výšky vnějšího zvedacího sloupu.

Tandemové podpěrné kolo

Zatížitelná tandemová podpěrná kola poskytují dodatečnou stabilitu, například na nerovných površích, při dlouhých jízdních trasách nebo v extrémním horku.

Vyžádat nabídku