Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Pro větší bezpečnost vnitropodnikové dopravy

Linde Safety Scan
Poradenství s využitím programu Linde Safety Scan

S bezpečností k vyšší produktivitě

Bezpečnost je významným faktorem pro produktivitu vnitropodnikové dopravy osob a vozíků. S využitím programu Linde Safety Scan jsme vyvinuli strukturovanou nabídku poradenství, která vám a vašemu odborníkovi na bezpečnost práce pomůže zvýšit bezpečnost vaší vnitropodnikové dopravy.

Základem poradenství je několik desítek let našich zkušeností s intralogistikou a naše inovativní metody. Speciálně vyškolení odborníci, tzv. Linde Safety Consultants, vás budou krok za krokem doprovázet při systematické analýze nebezpečných míst ve skladu a ve výrobě. Předkládají konkrétní doporučení pro manipulaci včetně organizačních a technických řešení vašich požadavků a poskytují vám podporu při jejich realizaci. S využitím programu Linde Safety Scan významně zvýšíte bezpečnost zaměstnanců a vozíků a udržitelně navýšíte objem výroby. Investice do doporučených bezpečnostních opatření se vyplatí okamžitě. Již během prvního roku z nich budete výrazně těžit.

Bezpečnost až na prvním místě

Tři osoby analyzují události v tovární hale.

Podrobnosti produktu

Informační schůzka k programu Linde Safety Scan u zákazníka

1. Informační schůzka

 • Detailně vám představíme náš program Safety Scan a v plném rozsahu vás seznámíme s našimi poradenskými službami.
 • Společně s vámi, vaším odborníkem na bezpečnost práce a odpovědnou osobou na místě určíme, jak můžete profitovat z programu Safety Scan.
 • Základem informační schůzky je vaše individuální situace a váš konkrétní potenciál pro zlepšení.

Seminář u nástěnky programu Linde Safety Scan

2. Analýza

 • Pomocí kompaktního dotazníku provedeme analýzu vašeho individuálního povědomí o bezpečnosti a vašich požadavcích na bezpečnost vnitropodnikové dopravy.
 • V rámci strukturovaného semináře identifikujeme váš potenciál nehod a nebezpečí ve vnitropodnikové dopravě a stanovíme jeho priority.
 • V této fázi vyhodnotíme jak vaše plánovací dokumenty (plány haly, cesty pro chodce a jízdní trasy), tak i samotné místo, které posoudíme v rámci pochůzky.
 • Výsledkem analýzy je kompletní přehled stavu bezpečnosti při dopravě osob a vozíků.

Vyhodnocení výsledků analýzy programu Safety Scan pomocí tabletu, počítače a dokumentů

3. Doporučení

 • Poskytneme vám rozsáhlou dokumentaci ze semináře a výsledky analýzy.
 • Na základě výsledků analýzy vytvoříme podrobný přehled možností manipulace a představíme doporučení připravená konkrétně pro vaši situaci.
 • Představíme vám jak technická řešení, tak i organizační a strukturální opatření, jejichž pomocí můžete zlepšit bezpečnost vnitropodnikové dopravy.

Montáž zařízení Linde Bluespot na vozík

4. Realizace

 • Abyste se mohli rozhodnout, vytvoříme vám nabídku, ve které přehledně rozdělíme náklady na služby poskytované společností Linde i služby od třetích stran.
 • Vy se rozhodnete, která z doporučených opatření chcete realizovat.
 • Následně vám poskytneme podporu při zavádění vámi zvolených řešení.

Kontrola zařízení Bluespot dvěma osobami ve skladové hale

5. Vyhodnocení

 • Odborník Safety Consultant je vám k dispozici i po zavedení všech opatření. Společně s vámi na místě zkontroluje, zda jsou zavedená opatření úspěšná.
 • Na základě výsledku tohoto vyhodnocení s vámi probere možnosti další optimalizace bezpečnosti.
 • Realizovaná opatření dokumentujeme a další doporučení pro manipulaci vám spolu s touto dokumentací dáme k dispozici.

Podání ruky mezi třemi osobami

6. Podpora

 • Naši odborníci Safety Consultants vám mohou být na vyžádání k dispozici neustále, například při změnách vašich požadavků (nové procesy, rozšíření atd.).
 • Tímto způsobem si zachováváte přehled o bezpečnosti analyzované oblasti. Díky tomu můžete dlouhodobě udržovat dosaženou úroveň bezpečnosti a pomocí cílených opatření ji dále zlepšovat.

Obrázek z videa o programu Safety Scan, na kterém je vidět poradce Safety Scan při rozhovoru se zákazníkem