Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Automatizovaný retrak R-MATIC

Inteligentní týmový hráč
Automatizovaný retrak R-MATIC od společnosti Linde Material Handling ve skladu

Sklady hrají v intralogistice ústřední roli při překládce zboží a materiálu. Charakteristickými prvky jsou standardizované procesy i úlohy s vysokým počtem opakování a nízkým podílem manuální práce. Tomu odpovídá výše nákladů na využití pracovních sil, což je spojeno i s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Z hlediska těchto požadavků je automatizace procesů klíčová pro zvýšení efektivity. Pro používané manipulační vozíky to znamená, že rozhodujícími prvky pro výkonnost celkových systémů jsou konstrukce, manévrovatelnost, manipulace s nákladem a preciznost optických snímačů.

Úspěšná změna systému – na cestě k plně automatizovanému skladu

Při automatizaci však nejde pouze o vozíky. Jedná se o změnu systému. Typickými důvody pro implementaci automatizovaného skladu jsou proto obvykle nově postavené budovy (projekty výstavby na zelené louce) nebo nově navržené stávající logistické oblasti, ve kterých automatizované vozíky nahrazují vozový park ručně ovládaných vozíků (projekty revitalizace brownfieldů). Tyto projekty jsou složité, ale vykročit směrem do budoucnosti se vyplatí. To potvrzují zkušenosti implementačního týmu společnosti Linde Material Handling, který se podílí na uvedení automatizačních řešení do provozu.

Zkušenosti z více než 50 projektů využívajících řadu retraků R-MATIC

V uplynulých letech naši odborníci úspěšně realizovali přes 50 projektů s průběžnými, jednostrannými i posuvnými regály, které využívaly retraky R-MATIC. Při každém z těchto projektů se uživatelům podařilo dosáhnout výrazného zvýšení efektivity. Společnost Linde proto prověřila potenciál automatizovaných skladů z hlediska efektivity při realistických podmínkách. Ve zkušebním prostředí odvozeném z průmyslového standardu se během 800 zkušebních hodin posuzoval provoz vysokozdvižných vozíků řady R-MATIC.

Implementační tým Linde

Společnost Linde nabízí při kompletním uvedení automatizačních řešení do provozu vlastní implementační tým. Tento tým přebírá úplné řízení projektu – od výběru a návrhu vozíků přes integraci včetně případných analýz problémů až po provoz systému.

Máte dotazy k automatizaci? Obraťte se přímo na naše odborníky!
Odbornice na automatizaci společnosti Linde při poradenském rozhovoru se zákazníkem
Řada nových vozíků Linde R-MATIC

Linde R-MATIC – nový maximální výkon pro automatizovanou manipulaci s nákladem

Automatizované retraky R-MATIC posouvají hranice pro potřebnou pracovní šířku uliček a rozpoznání nákladu. V plně automatizovaném provozu je mohou uživatelé používat v uličkách širokých až 3 metry. Software pro automatické rozpoznávání obrazu speciálně vyvinutý pro řadu R-MATIC rozpozná 20krát až 30krát více obrazových bodů než běžné 3D kamery a umožňuje s jedinečnou přesností určit polohu nákladu. Uživatelé profitují z jedinečných rychlostí nakládky a vykládky od 65 do 85 sekund.

Výkon – nový standard pro šířku uliček a výšku zdvihu

Vysokozdvižné vozíky řady R-MATIC jsou jediné retraky, které můžete používat s europaletami v uličkách širokých pouze 2,90 m. V širších uličkách má uživatel možnost příslušným způsobem zvýšit rychlost jízdy. Také z hlediska výšky zdvihu posouvá řada vozíků R-MATIC standard na novou úroveň. Jedná se o jediné plně automatizované retraky, které umožňují naprosto přesnou manipulaci s paletami i při výšce zdvihu nad 11 metrů. Vozíky zároveň nabízejí všechny přednosti běžných retraků. Díky kompaktní konstrukci jsou ideální pro manipulaci ve skladu s vysokými regály a manévrování ve skladových uličkách a dosahují rychlosti až 2 metry za sekundu.

Kromě toho nabízejí přednosti automatizovaných vozíků. Jsou bezpečné a nákladově efektivní a snadno se začleňují do intralogistiky. V rámci provozu vozového parku lze vysokozdvižné vozíky R-MATIC optimálně vzájemně sladit, a to i se zařízeními, která nejsou automatizována. Nový software usnadňuje uvedení vozíků do provozu, zkracuje dobu implementace a snižuje náklady na implementaci pro zákazníka. Pro uživatele z toho plyne vyšší kvalita přepravy, kratší trasy, nižší spotřeba energie a větší spolehlivost i při nepřetržitém provozu.

Preciznost – optimální využití plochy i v těsných skladech

Inteligentní software pro rozpoznávání obrazu prostřednictvím 3D kamery vyvinutý speciálně pro vysokozdvižné vozíky R-MATIC je na trhu jedinečný. Rozpozná 20krát až 30krát více obrazových bodů než běžné kamery. Díky tomu může mimo jiné mnohem lépe měřit úhly a hloubky a tím rozpoznávat vzdálenosti od podpěr regálu a prostorové rozložení palet. Kamera navíc umožňuje spolehlivé relativní měření vzdálenosti a zarovnání palety a vidlic. Inteligentní algoritmus softwaru umožňuje automatizovaná rozhodnutí, která se mnohem více než doposud přibližují lidskému rozhodování. To znamená, že vysokozdvižné vozíky řady R-MATIC umožňují přesnější nakládku i vykládku nákladů. V závislosti na policích regálu a prostředí mohou pracovat i v situacích, kdy by běžné vysokozdvižné vozíky nakládku přerušily. To zvyšuje flexibilitu, optimalizuje využití plochy a zkracuje cykly nakládky a vykládky.

Automatizovaný retrak R-MATIC od společnosti Linde Material Handling při vykládce zboží

Bezpečnost – inteligentní palubní asistenti

Komplexní systém snímačů vysokozdvižných vozíků R-MATIC nabízí uživatelům maximální bezpečnost a preciznost. Kromě vysokých bezpečnostních standardů, kterými se vyznačují všechny automatizované vozíky společnosti Linde, má řada R-MATIC inteligentní bezpečnostní funkce pro automatizované použití. Snímače na úrovni země vytvářejí 360stupňové bezpečnostní pole, které vozíkům umožňuje bezpečný a plynulý provoz. Vozík automaticky rozpozná osoby, ostatní vozíky i další překážky. Jakmile systém zjistí překážku, vozík sníží rychlost a v případě nouze zastaví. I při manipulaci s nákladem snímače zajišťují, aby byly palety vždy uloženy nebo vyzvednuty na správném místě. Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control (DMC)přímo od společnosti Linde zajišťuje bezpečnost i při maximálních výškách zdvihu, které v současnosti dosahují až 11,45 metru. Volitelný snímač namontovaný na nosiči vidlic zabraňuje nebezpečí v důsledku převislých nákladů.

Flexibilita – připravené pro nejrůznější požadavky

Uživatelé mohou pomocí řady R-MATIC implementovat flexibilní automatizační řešení připravené přesně podle jejich konkrétních požadavků. Díky velkému výběru zvedacích sloupů lze vysokozdvižné vozíky R-MATIC přizpůsobit různým požadavkům na manipulaci ve středních a velkých výškách. Inovativní software 3D kamery umožňuje připojit velké množství různých stanic pro nakládku a vykládku (země, dopravník, jednostranné regály nebo průběžné regály). V budoucnu si uživatelé budou moci vybrat také z různých možností energetických systémů a využívat mimo jiné automatizovaného nabíjení pomocí lithium-iontové technologie. Společnost Linde je připravená i na výjimečné případy, a proto může obsluha v případě potřeby řídit vysokozdvižné vozíky R-MATIC také ručně.

Přehled výhod

Výkon

Vyšší kvalita přepravy, kratší trasy a nižší spotřeba energie

Preciznost

Krátké cykly nakládky a vykládky díky jedinečně přesnému rozpoznání nákladů, polic regálu a prostředí

Bezpečnost

Optimální ochrana personálu, nákladů a vozíků

Flexibilita

Ideální pro nejrůznější požadavky na manipulaci ve středních a velkých výškách i ve stanicích pro nakládku a vykládku

Pracovník při práci ve skladu

Projektování – kompletní a kompetentní péče o zákazníka

Společnost Linde nabízí při vývoji a implementaci automatizačního řešení služby vlastního implementačního týmu. Odborníci přebírají úplné řízení projektu – od výběru a návrhu vozíků přes integraci včetně případných analýz problémů až po provoz systému. Díky geonavigaci bez infrastruktury lze vozíky R-MATIC snadno, rychle a bez problémů začlenit do celkového intralogistického procesu. V případě měnících se požadavků tak lze systém flexibilně a bez velkého úsilí přizpůsobit. Vozíky lze také snadno připojit k systémům správy skladu. Kromě implementačního týmu poskytují uživateli podporu při provozu také servisní pobočky společnosti Linde.

Kontaktujte naše odborníky na automatizaci a nechte si individuálně poradit.

Technologie pro automatizaci

Pro flexibilní a škálovatelná automatizační řešení nabízí společnost Linde Material Handling širokou škálu automatizovaných vozíků. Elektrické vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky a tahače řady MATIC mají k dispozici inteligentní navigační a bezpečnostní technologie a spolupracují s lidmi i v těch nejtěsnějších prostorech.

Zjistit více

Inteligentní automatizace pro intralogistické procesy

Díky množství projektů pro naše zákazníky z různých odvětví má společnost Linde Material Handling k dispozici rozsáhlé znalosti intralogistických procesů. Na základě těchto znalostí jsme vyvinuli standardní aplikace, které umožňují automatizaci jednotlivých procesních kroků nebo kompletních materiálových toků.

Zjistit více