Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

3PL (Logistika třetích stran)

Řešení pro odvětví logistiky
Manipulační technika od společnosti Linde při použití ve skladu

Moderní poskytovatelé logistických služeb jsou centrem globálního toku zboží. Svědčí o tom v neposlední řadě skutečnost, že stále více společností zadává skladování a přepravu svého zboží těmto specialistům na logistiku třetích stran (3PL). Jednou z nejdůležitějších oblastí podnikání v logistice je klasická doprava a manipulace, při níž dochází k přepravě zboží z bodu A do bodu B. Podobně významná je smluvní logistika, při níž jsou společnosti poskytující logistiku přímo zapojeni do výroby zákazníka a vykonávají zde různé činnosti. Může jít mimo jiné o zásobování výrobních linek i o balení, skladování a expedici zboží.

Jelikož složitost těchto úkolů každým rokem stoupá, čelí poskytovatelé služeb v oboru logistiky třetích stran klíčovým výzvám. Mezi ně patří rostoucí objem manipulace, kratší dodací lhůty a rostoucí tlak na náklady i sezónní výkyvy ve využití kapacit, notorický nedostatek pracovních sil a naléhavá potřeba účinných bezpečnostních řešení. Při bližším pohledu na odvětví logistiky je jasně vidět pět oblastí, se kterými se dnes poskytovatelé služeb v oboru logistiky třetích stran musí vypořádat.

Zjistit více

Výzvy v odvětví logistiky

Řešení nedostatku pracovních sil

Odvětví logistiky vyžaduje na mnoha místech velmi početný personál, ale čelí výzvě, jak najít dostatek kvalifikovaných pracovníků. V tomto případě může pomoci inteligentní automatizace.

Zvýšení flexibility vozového parku

Silné sezónní výkyvy v množství zakázek vyžadují i v odvětví logistiky třetích stran flexibilní správu vlastního vozového parku.

Využití hromadného zpracování dat (Big Data)

Moderní manipulační vozíky často zaznamenávají podrobné výkonové údaje. Poskytovatelé služeb v oboru logistiky třetích stran tak mohou díky informacím získaným ze shromážděných dat výrazně zefektivnit tok materiálu.

Maximalizace bezpečnosti

V logistice existují velmi frekventované pracovní oblasti, kde lidé a stroje pracují na velmi těsném prostoru. Specializovaná bezpečnostní řešení v těchto případech zajistí maximální ochranu.

Zvýšení energetické účinnosti

Za účelem efektivního hospodaření s energií je zásadní monitorovat a optimalizovat veškerou spotřebu související s procesy.

Řešení nedostatku pracovních sil v odvětví logistiky třetích stran

Manipulační vozíky od společnosti Linde Material Handling se pohybují ve skladu.

Zejména při manipulaci se zbožím jsou logistické společnosti závislé na velkém počtu pracovníků. Tato vysoká poptávka po zaměstnancích kontrastuje s charakteristikou povolání, která v posledních letech znatelně ztratila na atraktivitě. Pro poskytovatele služeb v oboru logistiky třetích stran je tedy stále obtížnější najít dostatečně kvalifikovaný personál.

Ačkoli se jako zřejmé řešení jeví automatizace příslušných pracovních kroků, v praxi se často ukazuje jako obtížná. Částečně velmi složité procesy v oboru logistiky třetích stran často znemožňují použití standardizovaných automatizačních postupů. Zejména zaměření na automatizované jednotlivé vozíky zde nestačí.

Společnost Linde Material Handling proto vyvíjí a realizuje komplexní automatizační řešení přizpůsobená individuálním požadavkům jednotlivých zákazníků. Desítky let zkušeností v oboru logistiky třetích stran nám pomáhají přesně analyzovat jednotlivé části procesů a kompletní materiálové toky a pomocí vhodných prostředků je automatizovat. Při realizaci se řídíme přístupem klasického generálního dodavatele a dodáváme vlastní i externí procesní komponenty z jednoho zdroje.

Řešení Linde

Inteligentní automatizace

Společnost Linde vám nabízí standardní aplikace, které umožňují automatizaci jednotlivých procesních kroků nebo kompletních materiálových toků.

Zjistit více

Poradenství pro materiálový tok

Efektivní materiálové toky jsou základem moderní intralogistiky. Za účelem optimalizace všech procesů nabízí společnost Linde komplexní systémové poradenství.

Zjistit více

Jednodušší automatizace

Hospodárná automatizace procesů skladování a přepravy: společnost Linde standardizované balíčky řešení skládající se z hardwaru, softwaru a instalace.

Zjistit více

Jezdit a nechat jezdit

Flexibilní a škálovatelné: Díky elektrickým vysokozdvižným vozíkům, paletovým vozíkům a tahačům řady MATIC nabízí společnost Linde širokou škálu automatizovaných vozíků.

Zjistit více

Zvýšení flexibility vozového parku poskytovatelů služeb v oboru logistiky třetích stran

Pronajímaný vozový park od společnosti Linde Material Handling se dodává a vykládá prostřednictvím nákladního vozidla.

Odvětví logistiky je částečně vystaveno výrazným sezónním výkyvům. Pro poskytovatele služeb v oboru logistiky třetích stran je proto nezbytně nutné, aby mohli rychle přizpůsobovat velikost a technické vybavení svých vozových parků aktuálním podmínkám. Jsou potřeba spolehlivé možnosti rychlého objednání, výměny nebo vrácení zařízení a vozíků. Zajištění vysoké dostupnosti hrálo v logistice vždy zásadní roli, k čemuž v současné online době přispívá i měnící se chování spotřebitelů.

Společnost Linde Material Handling nabízí poskytovatelům služeb v oboru logistiky třetích stran různá řešení pro kolísající vytížení vozíků. Zákazníci společnosti Linde mohou například využít největší evropský vozový park pronajímaných vysokozdvižných vozíků a skladových zařízení, aby krátkodobě zvýšili počet svých vozíků. Speciální programy pronájmu nabízejí navíc flexibilní řešení vycházející ze základního vozového parku. Uživatel má neustále v provozu pevný počet vozíků, který odpovídá většině jeho maximální poptávky. Pokud se poptávka krátkodobě zvýší, může využít další vozíky, jejichž použití bylo předem smluvně dohodnuto. Oproti klasickému dlouhodobému pronájmu má toto řešení výhodu, že náklady se vždy odvíjejí od aktuální poptávky.

Využití hromadného zpracování dat (Big Data)

Notebook před vysokozdvižným vozíkem od společnosti Linde Material Handling

Vysokozdvižné vozíky a zařízení skladové techniky jsou z výroby často vybaveny moderními telemetrickými systémy. Tyto měřicí jednotky shromažďují podrobné informace o výkonu vozíků i o způsobu, jakým se pohybují. V současnosti již společnost Linde Material Handling vybavuje přibližně 70 procent vozíků pro logistické zákazníky odpovídající technologií pro shromažďování dat.

Podíl společností, které aktivně využívají nabízených příležitostí, je však mnohem nižší. Je stále spíše výjimkou než pravidlem, když specialisté na logistiku skutečně analyzují shromážděná data a využívají jejich obrovský potenciál pro efektivitu provozu.

Z tohoto důvodu jsou pro poskytovatele služeb v oboru logistiky třetích stran na požádání k dispozici specialisté společnosti Linde, kteří rádi pomohou s využitím dat. Získáváním informací z dostupných dat a odvozováním konkrétních doporučení pro manipulaci podporují optimalizaci vozového parku a materiálového toku. Kromě toho pomáhají zvýšit bezpečnost a snížit náklady. Můžete zohlednit a následně podrobit kritickému hodnocení řadu faktorů – od lepšího využití vozíků a optimalizovaného plánování tras až po přesně škálovatelnou velikost vozového parku a cílenou prevenci škod.

Řešení Linde

Propojená flotila

Software Linde connect poskytuje provozovatelům vozového parku veškeré informace potřebné pro efektivní a bezpečnou správu vozového parku.

Zjistit více

Software pro materiálový tok

Nejmodernější software od společnosti Linde podporuje řízení a propojení intralogistických a automatizačních řešení.

Zjistit více

Maximalizace bezpečnosti v odvětví logistiky třetích stran

Zaměstnanec utíká před vysokozdvižným vozíkem

Manipulace se zbožím, zejména tzv. cross-docking, je obvykle mimořádně hektická a vyžaduje vysoký počet pracovníků. Úzká spolupráce člověka a stroje často vede ke kritickým situacím, při nichž může dojít k ohrožení bezpečnosti osob, zboží, vozíků a infrastruktury.

Nehody mezi vozíky i střety vedoucí ke zranění osob bohužel stále nejsou výjimečné. Kromě toho jsou zaměstnanci při práci s vysokozdvižnými vozíky a zařízeními skladové techniky pravidelně vystaveni vibracím a hluku.

Společnost Linde Material Handling řeší tyto problémy pomocí inteligentních asistenčních systémů, které výrazně zvyšují bezpečnost v bezprostředním okolí vozíku. Balíček řešení vyvinutý speciálně pro odvětví logistiky, který vychází ze systému Linde Safety Guard, obklopuje vozíky a chodce ochrannými zónami a v případě nebezpečného přiblížení druhou stranu upozorní. Nejenže lze takto předejít střetům, ale díky stálým výstražným signálům při couvání lze také snížit emise hluku. Kromě toho lze cíleně snižovat rychlost vozíků na mimořádně těsných místech pomocí virtuálních závor. Tímto způsobem lze zabránit střetům, zejména na nepřehledných místech. Bezpečnost dále zvyšují optická výstražná řešení, jako jsou Linde BlueSpot nebo stacionární výstražná zařízení.

Řešení Linde

Zvýšení energetické účinnosti

Zaměstnanec nakládá vysokozdvižný vozík od společnosti Linde Material Handling

Mnoho logistických společností se v otázce energetické spotřeby potýká se zvláštním problémem. Kromě osvětlení a IT obvykle spotřebovávají většinu elektrické energie na jejich pracovištích elektricky poháněné manipulační vozíky. Jelikož se tarif za energii řídí spotřebou ve špičce, je každý konec směny kritickým okamžikem. Pokud se současně nabíjí příliš mnoho vozíků, spotřeba prudce vzroste a v nejhorším případě překročí předchozí maximální hodnotu. V důsledku toho se společnost přesune pro následující období do vyššího tarifu, což vede k vyšším nákladům na energie.

Společnost Linde Material Handling nabízí různá řešení tohoto problému, použití lithium-iontových pohonů například umožňuje pravidelné průběžné dobíjení vozíků a pomáhá tak rovnoměrněji rozložit spotřebu energie na celou dobu používání. Balíčky řešení skládající se z hardwaru a softwaru pomáhají určit optimální pořadí dobíjení vozíků – bez ohledu na to, zda se používají lithium-iontové baterie nebo klasické olověné články. Tímto způsobem se zabrání zátěžovým špičkám a nepřekročí se stanovené limity celkové spotřeby elektřiny. Kromě toho nabízí společnost Linde komplexní energetické poradenství, v jehož rámci odborníci společnosti Linde analyzují poptávku po elektrické energii včetně všech spotřebičů na daném pracovišti a připravují konkrétní návrhy na zvýšení účinnosti.

Řešení Linde

Efektivní energie

Ať už se jedná o ochranu klimatu nebo snížení nákladů, energie je ústředním tématem. Společnost Linde nabízí v intralogistice vhodný energetický systém pro každou potřebu.

Zjistit více

Příklady zákazníků

Mezi jednotlivými nakládkami: průběžné dobíjení

Flexibilnější, hospodárnější, robustnější: Skupina Fritz změnila ve svém velmi vytíženém manipulačním skladu v Heilbronnu svůj vozový park manipulačních vozíků – olověné články nahradila moderní lithium-iontová technologie Linde.

Zjistit více

Změna systému

Jak lze intralogistiku učinit hospodárnější, čistší a udržitelnější? Pro německou společnost Emons Spedition GmbH byla odpověď naprosto jasná: ve skladu v Großbeerenu důsledně přešla z plynových vysokozdvižných vozíků na zařízení s lithium-iontovými bateriemi.

Zjistit více

Větší bezpečnost zaručena

Ve společnosti Smurfit Kappa LithoPac ve městě Nybro má bezpečnost tu nejvyšší prioritu. Zárukou vysokého standardu ochrany, kterým se společnost vždy řídila, je asistenční systém Linde Safety Guard.

Zjistit více

Společnost Schenker přebírá plnou kontrolu nad vozovým parkem vysokozdvižných vozíků

Ve společnosti DB Schenker mají díky systému správy vozového parku Linde connect plnou kontrolu nad vozovým parkem.

Zjistit více