Systémový vozík pro velmi úzké uličky řady K od společnosti Linde ve skladu
Neotřesitelnost

Systém Active Stability Control pro vozíky do úzkých uliček řady K

Při efektivní manipulaci s nákladem ve vysokoregálovém skladu záleží na milimetrech. Systémové vozíky pro velmi úzké uličky pracují ve vysokých výškách úzkých uliček, kde jsou vzdálenosti k regálu přesně vypočítány. Na těchto místech může každá drobná nerovnost podlahy skladu způsobit problémy a vyvolat nebezpečné výkyvy vozíku.

Před uvedením nového systémového vozíku pro velmi úzké uličky do provozu musí servisní technik zajistit, aby se po všech podlahách skladu dalo jezdit bezpečně bez jakýchkoli rizik. Pokud nejsou podlahy rovné, musí technik snížit maximální jízdní rychlost vozíku. Takový krok vede ke snížení manipulačního výkonu a k ekonomickým ztrátám.

S tímto problémem se v minulosti potýkalo mnoho provozovatelů skladů zboží. Společnost Linde Material Handling nabízí inovativní řešení v podobě asistenčního systému ASC (Active Stability Control) pro vozík řady K.Vozík řady K se stává ještě efektivnějším

Systémový vozík pro velmi úzké uličky řady K umožňuje dosáhnout vysokého manipulačního výkonu při manipulačních procesech ve vysokoregálových skladech. Kombinovaný vozík se používá ve velice úzkých uličkách se šířkou až 1400 mm a dosahuje maximální výšky zdvihu 18 metrů. Vozík zdvihá velice rychle (až 0,6 m/s) a může současně zrychlovat. I při vysokých výškách zdvihu může vozík jezdit vysokou rychlostí, která při mechanickém vedení dosahuje maximálně 14 km/h.

Vozík řady K disponuje různými inteligentními asistenčními a bezpečnostními systémy, které řidiči poskytují podporu při rychlém a snadném vyskladňování a uskladňování. Systém Active Stability Control doplňuje tyto systémy a činí vozík řady K ještě efektivnějším: systém zjišťuje nerovnosti mezi levou a pravou stranou uličky a automaticky vyrovnává nárazy a otřesy. Vozík tak může dosahovat maximálního manipulačního výkonu také na nerovných podlahách.

Nejvyšší rychlost, plný výkon

Podlahy pro systémové vozíky pro velmi úzké uličky musí splňovat určité podmínky, aby byl možný optimální manipulační výkon a zaručila se maximální bezpečnost. Za účelem dosažení maximálního výkonu je nutné dodržovat předpisy a tolerance směrnice VDMA „Podlahy pro použití manipulačních vozíků v úzkých uličkách“. Pokud stav podlah ve skladu neodpovídá těmto předpisům, nemohou vozíky pracovat s maximálním výkonem a v důsledku toho klesá manipulační výkon. Jelikož systém Active Stability Control vyrovnává nerovnosti, může vozík řady K jezdit maximální rychlostí i na podlahách, které neodpovídají předpisům pro optimální podlahy.

Zobrazení systémového vozíku pro velmi úzké uličky řady K od společnosti Linde se systémem Active Stability Control

Takto funguje stabilita

Systém Active Stability Control je založen na elektromechanickém systému řízeném snímači. Nerovnosti podlahy se snímají prostřednictvím kol umístěných před zatíženými koly vozíku. Když systém zjistí nerovnosti mezi levou a pravou stranou uličky, přizpůsobí co nejrychleji zatížená kola a vyrovná nerovnosti. Tímto způsobem je zaručena stabilita vozíku během jízdy. Zároveň se výrazně snižuje míra rozkývání zvedacího sloupu.

Plný výkon na všech podlahách ve skladu

Stávající sklady

Systém Active Stability Control je cenově výhodné řešení pro sklady, jejichž podlahy neodpovídají požadavkům nutným pro plný výkon vozíku řady K. Pokud chce podnikatel zvýšit manipulační výkon svých systémových vozíků pro velmi úzké uličky, má dvě možnosti: může buď nechat zrekonstruovat podlahu, což je obvykle velice nákladné, nebo investovat do systému Active Stability Control pro vozíky řady K, aby dosáhl zvýšeného výkonu na stávající podlaze.

Nově postavené sklady

Systém Active Stability Control se vyplatí i v případě nově postavených skladů. Opakovaně se stává, že kvalita podlahy ve skladu neodpovídá požadavkům. Jestliže jsou nerovnosti podlahy mimo tolerance směrnice VDMA, řidiči musí přizpůsobit jízdní rychlost vozíků nebo zákazník musí nechat nákladně opravit podlahu.

Pronajaté sklady

Systém Active Stability Control je mimořádně výhodný pro společnosti, které nemají k dispozici vlastní plochy a pronajímají si skladovou halu. V takovém případě nemají možnost nechat zrekonstruovat podlahu. Pokud však místo toho použijí systém Active Stability Control, mohou i tak zajistit maximální výkon svých systémových vozíků pro velmi úzké uličky.

Bezpečnost a komfort

Systém Active Stability Control nabízí množství výhod i pro řidiče vozíku řady K: zvyšuje se jízdní komfort a také pocit bezpečnosti. Veškeré otřesy, kterým je vozík na nerovné podlaze vystaven, se okamžitě přenáší na kabinu řidiče. Při práci ve výšce až 18 metrů jsou sice bezpečnostní vzdálenosti k regálu dostačující, řidič však i přesto cítí každé zachvění. Nový systém vyrovnává nerovnosti mezi levým a pravým jízdním pruhem a umožňuje klidnou a nerušenou práci. Minimalizuje kývání zvedacího sloupu a kabiny řidiče a zajišťuje, aby se řidič cítil stabilně a bezpečně i ve vysokých výškách.


Dostupnost

Vozíky řady K mohou být vybaveny systémem Active Stability Control ve výrobním závodu. Alternativně lze vozík nakonfigurovat také tak, aby systém Active Stability Control bylo možné na přání nainstalovat dodatečně. To je zajímavé zejména pro majitele skladů, kteří neznají kvalitu budoucí podlahy. V tomto případě mohou při objednávce nechat vozík řady K připravit pro budoucí použití systému ASC. Pokud se následně ukáže kvalita podlahy jako nedostačující, lze systém bez problémů dodatečně nainstalovat, aby se zabránilo ztrátě výkonu vozíku.

Přehled výhod

  • Není nezbytně nutné splnění požadavků směrnic VDMA na kvalitu podlah
  • Může stačit splnění požadavků normy DIN-18202 pro podlahy (podle tab. 3, řádek 3)
  • Plný jízdní výkon i na horších podlahách
  • Maximální manipulační výkon
  • Není nutná rekonstrukce podlahy
  • Úspora nákladů
  • Bezpečnost při maximální jízdní rychlosti
  • Větší komfort pro řidiče
  • Méně otřesů šetří všechny komponenty vozíku nad zatíženými koly