Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Automatizované vozíky K-MATIC

Funkční logistický robot

Spolehlivá logistika ve skladech s velmi úzkými uličkami

Autonomně jezdící regálový zakladač K-MATIC od společnosti Linde je vhodný pro náklady s hmotností do 1500 kilogramů a výškou zdvihu až 12 metrů. Inteligentní navigace bezpečně řídí vozík K-Matic při všech běžných způsobech použití v úzkých uličkách bez potřeby dodatečných vodicích kolejnic v podlaze nebo laserových reflektorů. Ať již jako samostatné zařízení, které nezávisle zpracovává stanovené procesní kroky, nebo jako součást centrálně řízeného vozového parku robotických vozíků nabízí vysoká funkčnost vozíku K-Matic vysoký manipulační výkon i v rámci komplexních pracovních požadavků. Přitom vozík bezdrátově komunikuje s infrastrukturou zákazníka, jako jsou dopravníky nebo balicí stanice. Jako autonomní logistický vozík způsobuje nižší počet poškození nákladu a palet a hodí se tedy především k manipulaci se zbožím vysoké hodnoty. Robotický vozík je díky snadné a rychlé údržbě spolehlivý a nepřetržitě provozuschopný a lze jej také kdykoli ovládat ručně prostřednictvím řidiče.

Vlastnosti

Bezpečnost

Díky vlastnímu zabudovanému bezpečnostnímu systému reaguje samohybný vysokozdvižný vozík K-MATIC citlivě na své okolí. Bezpečnostní výbava založená na laseru a kamerách, jež je nezávislá na navigační technologii, bezpečně řídí vozík K-MATIC pracovním prostředím a přitom spolehlivě rozezná osoby i další překážky. Samohybný vozík VNA pro velmi úzké uličky je kromě toho vybaven několika nouzovými tlačítky a výstražnými zvuky a blikajícími světly.

 • Neustálé sledování pracovního prostředí
 • Kombinovaná bezpečnostní technologie s lasery a kamerami
 • Akustické a vizuální výstražné systémy

Manipulace

Automatizovaný vozík VNA pro velmi úzké uličky K-MATIC je řízen prostřednictvím softwaru Supervisor, který optimálně koordinuje jízdní příkazy a jízdní trasy všech používaných vozíků řady MATIC. Systém je kompatibilní s běžnými systémy WMS a ERP a požadované pohyby zboží převádí na jízdní příkazy. 3D rozpoznání palet s integrovaným sledováním vzdálenosti umožňuje v regálech hladké nakládání i vykládání. Bezpečnostní systém založený na laseru a kamerách navíc zaručuje, že se vozík VNA pro velmi úzké uličky může pohybovat v běžném pracovním provozu bez velkých časových ztrát. Tímto způsobem jsou sledované prostory kolem vozíku v reálném čase přizpůsobovány rychlosti jízdy a zatáčkám. Jestliže zařízení zastaví z důvodu zaznamenané překážky, samostatně obnoví pracovní chod ve chvíli, kdy je cesta opět volná. V případě změn pracovního prostředí lze prostřednictvím laserového měření v krátké době provést nové kartografické zpracování a uložit je do systému.

 • Rozhraní pro systémy WMS a ERP
 • Inteligentní řízení tras a jízdních příkazů
 • Přesné řízení a sledování pohybu palet
 • Bezpečné použití v prostředí s osobami a neautonomními vozíky
 • Flexibilně přizpůsobitelné změnám
 • Kdykoli možná změna na ruční provoz

Servis

Všechna důležitá data vozíku a jízdního příkazu lze ve vozíku vyvolat prostřednictvím 7palcového dotykového LCD displeje a načíst je přes vstup USB. Zadáním kódu PIN aktivuje technik servisní režim a může bezpečně provést potřebné úkony údržby na snadno přístupných součástech. Data vozíku související s údržbou jsou bezdrátově přenesena a vyhodnocena pomocí diagnostického softwaru. To umožňuje prediktivní údržbu – včas se zjistí opotřebení a menší poškození a také se vypočítají a naplánují nezbytné kontrolní přestávky a výměny dílů. To zajistí maximální dostupnost autonomních vozíků.

 • Digitální diagnostický nástroj
 • Bezdrátový přenos dat vozíku
 • Prediktivní údržba

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5 Rychlost vozíku s/bez nákladu
K-MATIC příklad 0.7 0,7 (t) 3200 (mm) 80 / 465 (V)/(Ah) o. kWh 10,5 / 10,5 km/h
K-MATIC příklad 1.0 1,0 (t) 7200 (mm) 80 / 775 (V)/(Ah) o. kWh 12 / 12 km/h
K-MATIC příklad 1.5 1,5 (t) 10800 (mm) 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 12 / 12 km/h

Zvláštní výbava

Výměna baterie

Pro účely boční výměny baterie nabízí společnost Linde vozík na baterie s robustními válečky.

Modulární konfigurace

Pro vozík VNA pro velmi úzké uličky K-MATIC jsou k dispozici různé velikosti baterií i varianty zvedacího sloupu. Tím lze vozík optimálně přizpůsobit jednotlivým pracovním požadavkům.

Zařízení Linde BlueSpot™ s modrou LED svítilnou

Zařízení Linde BlueSpot™

Díky vysoce výkonným LED svítilnám zařízení Linde BlueSpot™ jsou zaměstnanci upozorněni na kolemjedoucí vysokozdvižné vozíky příjemným a účinným způsobem – žádné hlasité zvuky, žádné leknutí, žádné riziko.

Omezení výšky zdvihu

Výšku zdvihu lze elektronicky omezit. Tím lze zabránit škodám, například poškození střechy skladu.

Boční bezpečnostní laser

Vozík K-MATIC může díky bočním bezpečnostním laserům nezávisle měnit uličky a nabídnout tak ještě flexibilnější použití.

Nastavitelná vidlice

Šířku vidlic lze ručně nebo hydraulicky nastavit, aby bylo možné nakládat a vykládat různé přepravní jednotky.

Vyžádat nabídku