Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně použití fotografie

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů je společnost Linde Material Handling Česká republika s.r.o., se sídlem Polygrafická 622/2, 108 00 Praha 10, IČO: 00676977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 458 (dále jen „Linde“).

Zasláním svého souhlasu výslovně souhlasíte se zpracováním Vaší podobizny a jejím rozšiřováním a se zpracováním Vašich osobních údajů v podobě jména, příjmení a pracovní pozice po dobu trvání stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 10 let od zveřejnění fotografií, bez ohledu na počet reprodukcí a typ prezentace.

Upozorňujeme, že fotografie zveřejněné na internetu mohou „žít vlastním životem“ a dále být šířeny mimo vůli společnosti Linde. Plnou ochranu v tomto ohledu nelze zajistit ani při uplatnění veškerých bezpečnostních opatření.

Fotografie mohou být společností Linde změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Společnost Linde je dále oprávněna předávat zpracovávané osobní údaje také společnostem ve skupině společností KION Group, jejíž je součástí. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (Váš souhlas).

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Svá níže uvedená práva a právo kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit e-mailem zaslaným na adresu privacy@linde-mh.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování uskutečněného na základě souhlasu až do odvolání.

Pro podrobné informace o zpracování osobních údajů včetně kontaktů na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a podrobností o právech, která Vám náleží coby subjektu údajů ve smyslu čl. 13 GDPR (právo přístupu k osobním údajům, tj. právo žádat o informace o zpracování Vašich osobních údajů, právo požadovat jejich opravu, omezení jejich zpracování nebo jejich výmaz, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů), dále odkazujeme na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránce https://www.linde-mh.cz/cs/Pravni-informace/Ochrana-osobnich-udaju/.