Zlaté ocenění pro Linde MH za odpovědné chování firmy

15.3.2019

Linde Material Handling je už po desítky let lídrem v oblasti zabývající se vozíky a manipulací s náklady. Ocenění zlatý status EcoVadis, který společnost Linde Material Handling v letošním roce získala, potvrzuje nejvyšší standard chování společnosti Linde MH v oblasti udržitelnosti.

Mezinárodní platforma CSR ve svých analýzách pro udělení ocenění zvažuje řadu kritérií z oblasti životního prostředí, pracovních činností a lidských práv, etiky a udržitelného zadávaní zakázek. Společnost Linde Material Handling letos poprvé získala status Gold, čímž se zařadila mezi 3 % nejlépe hodnocených společností z odvětví strojírenství. Pro společnost je to ocenění vynikajících výsledků, kterých dosáhla v hodnocených oblastech.

„Jsme potěšeni, že úsilí, které jsme v posledních letech vynaložili na zvýšení bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí a ochranu zdraví při práci, bylo tak významně ohodnoceno,“ uvádí Dr. Holger Hoppe, Senior Director Sustainability Management z Linde Material Handling. „Zlaté ocenění EcoVadis nás inspirovalo a nadchlo pro zavádění dalších inovací a stálé zlepšování ve všech zmíněných oblastech,“ doplnil Dr. Holger Hoppe.

Každoroční celosvětové ratingy EcoVadis nezávisle vyhodnocují chování firemního managementu firmy z pohledu udržitelnosti. Dávají odpovědi na mnoho otázek z oblasti společenské odpovědnosti podniků (CSR), které následně hrají ústřední roli v dnešních obchodních vztazích a investičních rozhodnutích. Patří sem mimo jiné, zda společnost využívá přírodní zdroje zodpovědně, jakou úlohu hrají sociální aspekty a které etické hodnoty tvoří základ tohoto jednání.