Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Joysticky

Každý milimetr se počítá
Joysticky systému Linde Load Control

Joysticky jsou prodlouženou rukou řidiče vysokozdvižného vozíku. Je nutné, aby se daly ovládat dostatečně intuitivně, pohodlně a mimořádně citlivě. Těmito vlastnostmi přispívají kromě bezpečnosti také k účinnosti. Vysokozdvižné vozíky od společnosti Linde Material umožňují velice přesnou obsluhu díky dokonalému sladění hardwaru a softwaru a souhře více součástí. Na začátku tohoto řetězce stojí joystick Linde v originální kvalitě výrobce.

Výhody joysticků v kvalitě Linde

Přesnost

Joysticky Linde pracují s přesným, lineárním a jasně stanoveným elektrickým výstupním signálem, který je monitorován prostřednictvím řízení. Díky tomu je příslušný výstupní signál při totožném pracovním úhlu stejný bez ohledu na směr pohybu joysticku – tzn. zdvihání/spouštění nebo přední/zadní náklon zvedacího sloupu. Reakce zvedacího sloupu probíhá vždy úměrně k pracovnímu úhlu joysticku. To umožňuje intuitivní obsluhu a přesně předvídatelnou reakci vozíku a tím také bezpečné pracovní úkony s vyšší účinností.

Pohodlné a spolehlivé

Joysticky Linde disponují u všech modelů vysokozdvižných vozíků jednotnou odezvou. Jelikož joystick nemá žádnou tzv. „mrtvou oblast“, pracovní hydraulika reaguje vždy bezprostředně na pohyb joystickem, tzn. že pohyb joystickem spustí pohyb zvedacího sloupu. Kromě toho mají všechny joysticky stejný maximální pracovní úhel. Tyto vlastnosti poskytují řidičům neustále stejné chování joysticku. Je načase odstranit nutnost zvykání řidičů na různé modely vysokozdvižných vozíků nebo poškození způsobená nečekanou reakcí stroje.

Joysticky systému Linde Load Control

Dodatečné bezpečnostní vlastnosti

Bezpečné konektory

Joysticky Linde jsou vybaveny připojovacím konektorem. Díky tomu je prakticky nemožné, aby byl kabel špatně připojen nebo omylem „přepólován“.

Redundantní provedení

Společnost Linde navrhuje všechny bezpečnostní konstrukční díly jako redundantní. Díky tomu je také u joysticků veden výstupní signál dvoukanálově přes signální napětí a referenční napětí, jež jsou obě monitorována řízením Linde. Tím je zajištěno, že k reakci zvedacího sloupu dojde jen při skutečném pohybu joystickem. Kromě toho systém rozpozná a ohlásí odchylky od linearity signálu. Pro řidiče to znamená maximální bezpečnost a pohodlnou obsluhu.

Vysoká ochrana proti vlhkosti

Svorkovnice a pájecí body joysticku Linde jsou utěsněny velmi vysokou ochranou proti vlhkosti podle standardu stupně krytí IP67.

Odolné a hospodárné

Výhody dílů od originálního výrobce se projevují velice výrazně na životnosti a hospodárnosti: joysticky Linde jsou díky vysoce kvalitním materiálům navrženy na přibližně šest milionů aktivací. Náhradní díly v originální kvalitě výrobce jsou sice obvykle dražší, ale tyto vyšší náklady jsou více než vyváženy několikanásobně delší životností.