Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Li-ION technologie od společnosti Linde

Energetický systém pro dnešní i budoucí intralogistiku
Vysokozdvižný ručně vedený vozík s Li-ION bateriemi od společnosti Linde při použití ve skladu

Rostoucí tlak na snížení nákladů, přísné harmonogramy a těžce odhadnutelné pracovní špičky: dynamika logistického podnikání mění požadavky na zařízení skladové techniky i vysokozdvižné vozíky. Musí být hlavně neustále dostupné a umožňovat flexibilní použití. Současně je kladen důraz na bezpečnost a hospodárnost. To znamená, že zkouškou prochází také energetické systémy.

Nejen v automobilovém průmyslu se v současnosti projevuje trend přechodu na elektromobilitu. Odvětví manipulačních vozíků je na tomto poli již dlouho průkopníkem. Od určité doby se tak stále častěji místo vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem poptávají elektrické vysokozdvižné vozíky. Výzvou je umožnit stejně vysokou dostupnost vozíků jako u spalovacích motorů. Zde se dostává ke slovu lithium-iontová technologie. Osvědčila se při každodenním použití, například v chytrých telefonech, a ve srovnání s olověnými bateriemi přináší u vysokozdvižných vozíků celou řadu výhod:

Vysokozdvižné vidlicové vozíky a zařízení skladové techniky Linde s Li-ION bateriemi od společnosti Linde

Krátké a rychlé mezidobíjení

Baterie lze dobíjet i v krátkých pracovních přestávkách, nejsou nutné nákladné a časově náročné výměny baterií.

Vyšší energetická účinnost

Až o 30 % více energie díky vyšší hustotě energie a vysoká celková účinnost systému.

Výkonný systém

Nedochází ke ztrátě výkonu ani při klesajícím stavu nabití baterie.

Uživatelsky přívětivé řešení

Z baterií neunikají žádné nebezpečné plyny ani kyseliny. Nevyžadují údržbu a snadno se čistí.

Li-ION_technologie Linde
Vysokozdvižný ručně vedený vozík s Li-ION baterií Linde při použití v chladírně

Ideální pro všechny oblasti použití

Lithium-iontová technologie je v zásadě vhodná pro všechny oblasti použití. Jejich výhody se projeví obzvláště při intenzivním používání, například při vícesměnném provozu, při použití v chladicích skladech nebo v nápojovém průmyslu.

U této bezúdržbové a snadno čistitelné technologie nevznikají žádné nečistoty v důsledku úniku plynů nebo kyselin z baterií. Díky tomu jsou lithium-iontové baterie vhodné i do mimořádně citlivých oblastí použití, jako jsou farmaceutický nebo potravinářský průmysl.

Pro společnosti, které hledají bezemisní alternativu k vozovému parku se spalovacími motory, představují vysokozdvižné vozíky s lithium-iontovými bateriemi správnou volbu.

Výhody Li-ION řešení od společnosti Linde

Elektrický vysokozdvižný vozík připojený k Li-ION nabíječce

Li-ION řešení Linde pro vysokozdvižné vozíky a zařízení skladové techniky zlepšuje provoz i manipulaci. Zvyšuje dostupnost vozíků a provoz je díky němu hospodárnější, bezpečnější a zároveň udržitelnější. Mnoho uživatelů oceňuje praktické výhody při každodenní práci.

Hospodárnost

Li-ION baterie zvyšují hospodárnost používaného vozového parku. Ta je výsledkem technologických výhod tohoto energetického systému, který při každodenní logistické práci a v rámci související infrastruktury nabízí množství výhod týkajících se úspory času i nákladů:

Vysoká účinnost systému

Li-ION řešení od společnosti Linde nabízí mimořádně vysokou účinnost systému. Kombinace lithium-iontové baterie Linde a příslušné nabíječky Linde zvyšuje ve srovnání s olověnými bateriemi množství získané energie o 30 procent. To vede ke snížení energetických nákladů.

Inteligentní správa baterie

Kromě toho je řízení vozíku optimálně sladěno se správou baterie, například prostřednictvím rozhraní se sběrnicí CAN, která umožňuje vzájemnou komunikaci systémů. Tímto způsobem může systém vyrovnávat zátěžové špičky a současně poskytovat dostatečné množství energie. To šetří baterii a prodlužuje její provozní dobu i životnost.

Snížené náklady na údržbu a manipulaci

Běžné olověné baterie způsobují celou řadu nákladů na údržbu a manipulaci, které při použití lithium-iontových baterií zcela odpadají. Mezi ně patří například náklady na druhou baterii či náklady na personál využívaný k plnění baterií vodou a výměně baterií.

Štíhlá dobíjecí infrastruktura

Navíc odpadá také složitá dobíjecí infrastruktura se samostatným prostorem pro baterie a odsávacím zařízením pro plyny. Nabíječku lithium-iontových baterií lze naopak flexibilně umístit na smysluplná místa na trase, například v blízkosti oblastí pro přestávky za účelem krátkých mezidobíjení nebo v bezprostřední blízkosti oblasti použití za účelem úspory času.

Dostupnost

Bezproblémový a efektivní logistický provoz je možný pouze za předpokladu, že zařízení skladové techniky a vysokozdvižné vozíky budou co nejdostupnější. Zde se projevuje jedna z významných silných stránek Li-ION baterií. Na rozdíl od olověných baterií je tato technologie mimořádně efektivní a flexibilní z hlediska dobíjecích cyklů i frekvence dobíjení.

Vysokorychlostní dobíjení

Baterie od společnosti Linde dokážou dokončit plný dobíjecí cyklus během pouhé jedné hodiny. Podle intenzity použití jsou tak vozíky k dispozici na několik hodin i po rychlém mezidobíjení během přestávky na oběd.

Požadavek na krátké mezidobíjení

U běžných baterií se doporučuje provádět vždy plné dobíjecí cykly, aby se šetřily baterie. U lithium-iontových baterií je to úplně jinak: i mimořádně krátké mezidobíjení trvající jen několik minut je nejen povoleno, ale dokonce žádoucí. Ideální stav nabití baterie se nachází zhruba mezi 20 až 80 procenty celkové kapacity. Díky flexibilitě při dobíjení se výrazně zvyšuje celková dostupnost vozíků.

Individuální ochrana proti hlubokému vybití

Technologie sběrnice CAN od společnosti Linde umožňuje individuální nastavení ochrany proti hlubokému vybití. Když se blíží minimální zbývající kapacita, správa baterií Li-ION sníží výkon jízdních i zdvihacích funkcí. Tuto hodnotu lze nastavit individuálně podle požadovaného vyvážení dostupnosti vysokozdvižného vozíku a ochrany baterie.

Kapacity pro jednotlivá použití

Společnost Linde nabízí pro každý typ baterie dvě různé velikosti kapacity. Společnosti si tak mohou navrhnout napájení vozíků individuálně podle intenzity používání. Díky tomu lze například používat vysokozdvižný vozík s velkou baterií v třísměnném provozu, aniž by bylo nutné dobíjení vozíku během směny.

Bezpečnost

Li-ION technologie od společnosti Linde je na nejvyšší úrovni také z hlediska bezpečnosti řidiče a vozíku. Inženýři společnosti Linde vyvinuli komplexní bezpečnostní koncepci celkového systému složeného z baterie a vozidla. Baterie absolvují během vývoje program obsahující speciální zátěžové a nárazové zkoušky.

Žádné nebezpečné plyny

Zatímco vodík vznikající u olověných baterií se může stát nebezpečným výbušným plynem, u lithium-iontových baterií toto riziko neexistuje. Díky tomu, že na rozdíl od použití olověných baterií není nutná výměna baterií, navíc řidičům nehrozí nebezpečí zranění. Jelikož Li-ION články jsou téměř bezúdržbové, nemohou uživatelé přijít do kontaktu s nebezpečnými kyselinami.

Prostor pro baterii testovaný při nárazových zkouškách

Při nehodách s vysokozdvižným vozíkem působí v důsledku hmotnosti obrovské síly. Aby se zajistila ochrana Li-ION baterií ve vozících i v extrémních situacích, byly vystaveny nárazové zkoušce s maximálním zatížením. Video ukazuje, že prostor pro baterii zabránil díky 25 mm tlusté oceli vniknutí vidlice i při vysoké rychlosti. Mechanická konstrukce baterie tak zároveň splňuje i vysoké standardy kvality společnosti Linde.

Bezpečnostní systém s více úrovněmi

Vícestupňový bezpečnostní systém Li-ION baterií Linde vzniká na úrovni článku, modulu i baterie. Systém správy baterie navíc řídí optimální využití baterie neustálým sledováním a harmonizací funkcí vozíku, procesů dobíjení a systému baterií. Díky tomu nehrozí přetlak, přehřátí, nadměrné nabití ani hluboké vybití.

Kromě toho nejsou v souladu s předpisy CE pouze vozík a baterie – celkový systém složený z vozíku, baterie a nabíječky rovněž nese označení CE pro ověřenou bezpečnost. To není při zakoupení baterie jako jednotlivé součásti obvykle zaručeno.

Udržitelnost

Současné energetické systémy nejsou pouze vysoce účinné, ale zároveň chrání lidi i životní prostředí. Li-ION baterie od společnosti Linde splňují všechny požadavky z hlediska udržitelnosti. Jejich provoz je tak například úplně bez emisí.

Provoz vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky s touto technologií je navíc výrazně energeticky účinnější, tzn. že při celkově stejném výkonu se spotřebuje méně energie.

Prodloužený životní cyklus

I při výrobě lithium-iontových baterií vzniká méně škodlivých látek než v případě běžných olověných baterií. Další výhodou této technologie je delší životní cyklus baterií, který pomáhá více šetřit životní prostředí.

Komplexní proces recyklace

Ve společnosti Linde začíná udržitelnost u výroby baterií a pokračuje i po skončení životního cyklu. I přes dlouhou životnost totiž někdy dosáhnou konec své životnosti také lithium-iontové baterie. V tomto případě lze baterie vrátit u všech servisních partnerů ze sítě Linde. Odtud putují do certifikované recyklační společnosti, s níž společnost Linde připravila komplexní proces recyklace svých lithium-iontových baterií.

Na tomto místě se baterie nejdříve rozeberou a jejich součásti se roztřídí. Elektronické díly a kabely se stanou součástí běžné recyklace. Články baterií se naopak roztaví, metalurgicky zpracují a cenné prvky jako lithium, kobalt a nikl se znovu použijí. Díky tomuto komplexnímu procesu je společnost Linde jedním z průkopníků v oblasti recyklace lithium-iontových baterií v intralogistice.

Zde si můžete stáhnout více informací o našich Li-ION bateriích