Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Technologie Li-ION od společnosti Linde

Energetický systém pro intralogistiku dneška a zítřka
Vysokozdvižný ručně vedený vozík Linde s Li-iontovou baterií od společnosti Linde při použití ve skladu

Rostoucí tlak na náklady, napjaté termíny a obtížně předvídatelné špičky objednávek: Dynamická povaha logistiky mění požadavky na zařízení skladové techniky a vysokozdvižných vozíků. Především musejí být neustále k dispozici a flexibilně použitelné. Zároveň je důležitá bezpečnost a hospodárnost. Tím se také prověřují energetické systémy.

V současné době se prosazuje přechod na elektromobilitu nejen v automobilovém průmyslu. Odvětví manipulačních vozíků je v této oblasti již dlouho průkopníkem. Již nějakou dobu roste poptávka po elektrických vysokozdvižných vozících namísto vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem. Výzva: umožnit stejně vysokou dostupnost vozíků jako u spalovacích motorů. Zde přichází ke slovu lithium-iontová technologie. Osvědčila se v každodenním životě – například v chytrých telefonech – a oproti olověným akumulátorům ve vysokozdvižných vozících nabízí celou řadu výhod:

Vozíky Linde a zařízení skladové techniky s Li-ION bateriemi od společnosti Linde

Krátké a rychlé dobíjení

Baterii lze dobíjet i během krátkých pracovních přestávek, čímž odpadá nutnost nákladné a časově náročné výměny baterie.

Vyšší energetická efektivita

Až o 30 procent více energie díky vyšší hustotě energie a vysoké celkové účinnosti systému.

Výkonný systém

Žádná ztráta výkonu ani při poklesu stavu nabití baterie.

Uživatelsky přívětivé řešení

Žádné unikající nebezpečné plyny a bateriové kyseliny. Nevyžadují údržbu a snadno se čistí.

Linde Li-ION_technologie
Vysokozdvižný vozík s Li-ION baterií Linde při práci v chladírně

Ideální pro všechny oblasti použití

Lithium-iontová technologie je v podstatě vhodná pro všechny oblasti použití. Její výhody se projevují zejména při intenzivním použití, například ve vícesměnném provozu, v chladírnách nebo v nápojovém průmyslu.

V případě použití bezúdržbové a snadno čistitelné technologie nedochází ke znečištění bateriovými plyny nebo kyselinou. Lithium-iontové baterie jsou proto vhodné i pro obzvláště citlivé pracovní úseky, např. ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Pro společnosti, které hledají bezemisní alternativu ke svému vozovému parku se spalovacími motory, jsou dobrou volbou vysokozdvižné vozíky s lithium-iontovými bateriemi.

Výhody řešení Li-ION od společnosti Linde

Elektrický vysokozdvižný vozík připojený k nabíječce Li-ION

Řešení Linde Li-ION pro vysokozdvižné vozíky a zařízení skladové techniky zlepšuje provoz a manipulaci. Zvyšuje dostupnost vozíků a hospodárnost, bezpečnost a zároveň udržitelnost provozu. Mnoho uživatelů oceňuje praktické výhody při každodenní práci.

Hospodárnost

Baterie Li-ION zvyšují hospodárnost používaného vozového parku. To vyplývá z technologických výhod tohoto energetického systému, který nabízí řadu časových a finančních výhod v každodenní logistice a související infrastruktuře:

Vysoká účinnost systému

Řešení Li-ION od společnosti Linde má mimořádně vysokou účinnost systému. Kombinace lithium-iontové baterie a příslušné nabíječky Linde zvyšuje energetickou výtěžnost oproti olověným bateriím o 30 procent. Výsledkem jsou nižší náklady na energii.

Inteligentní správa baterií

Řízení vozíku a správa baterií jsou navíc optimálně sladěné, například prostřednictvím rozhraní sběrnice CAN, které umožňuje vzájemnou komunikaci systémů. Tímto způsobem systém vyrovnává zátěžové špičky a zároveň vždy poskytuje dostatek energie. To šetří baterii a prodlužuje její dobu provozu a životnost.

Snížení nákladů na údržbu a manipulaci

Běžné olověné baterie způsobují hned celou řadu nákladů na údržbu a manipulaci, které jsou u lithium-iontových baterií zcela eliminovány. Patří sem například náklady na druhou baterii, personální náklady za práci při plnění baterií vodou a jejich výměně.

Štíhlá nabíjecí infrastruktura

Navíc není potřeba nákladná nabíjecí infrastruktura s oddělenou místností pro baterie a systémem odsávání plynů. Naproti tomu nabíječku lithium-iontových baterií lze flexibilně umístit na vhodných místech na trase, například pro krátké dobíjení v blízkosti přestávkových místností nebo pro úsporu jízdního času v bezprostřední blízkosti místa použití.

Dostupnost

Pro zajištění plynulého a efektivního logistického provozu musí být zařízení skladové techniky a vysokozdvižné vozíky k dispozici v co největší míře. To je jedna z klíčových předností Li-ION baterií Linde. Na rozdíl od olověných akumulátorů je tato technologie mimořádně účinná a flexibilní z hlediska nabíjecích cyklů a frekvencí.

Vysokorychlostní nabíjení

Baterie od společnosti Linde zvládnou celý nabíjecí cyklus za pouhou jednu hodinu. V závislosti na intenzitě používání budou vaše vozíky po dobití během polední přestávky opět k dispozici na několik hodin.

Požadavek na krátké dobíjení

U běžných baterií se doporučuje provádět vždy pouze plný nabíjecí cyklus, aby se šetřily baterie. U lithium-iontových baterií je tomu zcela jinak: Zde jsou i extrémně krátká dobíjení trvající jen několik minut nejen povolená, ale dokonce žádoucí. Ideální stav nabití je přibližně 20 až 80 procent celkové kapacity. Flexibilita nabíjení výrazně zvyšuje celkovou dostupnost vozíků.

Individuální ochrana proti hlubokému vybití

Technologie sběrnice CAN od společnosti Linde umožňuje přizpůsobit nastavení ochrany proti hlubokému vybití. Když se přiblíží minimální zbývající kapacita, správa baterií Li-ION sníží výkon jízdních a zvedacích funkcí. Tuto hodnotu lze nastavit individuálně pro požadovanou rovnováhu mezi dostupností vysokozdvižného vozíku a ochranou baterie.

Kapacita podle způsobu použití

Společnost Linde nabízí pro každý typ baterie dvě různé kapacity. To umožňuje společnostem individuálně přizpůsobit napájení vozíků intenzitě jejich používání. Například vysokozdvižný vozík s velkou baterií je možné používat ve třísměnném provozu bez nutnosti dobíjení během směny.

Bezpečnost

Technologie Li-ION od společnosti Linde je na nejvyšší úrovni také z hlediska bezpečnosti řidiče a vozíku. Inženýři společnosti Linde vyvinuli komplexní bezpečnostní koncepci pro celý systém baterie a vozíku. Během vývojové fáze procházejí baterie programem speciálních zátěžových a crash testů.

Žádné nebezpečné plyny

Zatímco vodík produkovaný olověnými akumulátory se může změnit na nebezpečný výbušný plyn, u lithium-iontových akumulátorů toto riziko nehrozí. Protože není třeba měnit baterii, což je u olověných akumulátorů nezbytné, nehrozí řidičům ani žádné nebezpečí zranění. Vzhledem k tomu, že články Li-ION jsou prakticky bezúdržbové, nemůže obsluha přijít do styku s nebezpečnými kyselinami.

Vana testovaná na náraz

Při nehodách vysokozdvižných vozíků působí vzhledem k jejich hmotnosti obrovské síly. Aby bylo zajištěno, že baterie Li-ION ve vozících jsou chráněny i v extrémních situacích, byly podrobeny crash testu s maximálním zatížením. Video ukazuje, že díky 25 mm silné oceli zabrání bateriová vana proniknutí vidlice i při vysoké rychlosti. Mechanická konstrukce baterie proto také splňuje vysoké standardy kvality společnosti Linde.

Víceúrovňový bezpečnostní systém

Víceúrovňový bezpečnostní systém Li-ION baterií Linde funguje na úrovni článků, modulů i baterií. Systém správy baterií navíc řídí optimální využití baterie tím, že trvale monitoruje a harmonizuje funkce vozíku, nabíjecí procesy a bateriový systém. Tím se zabrání poškození způsobenému přetlakem, přehřátím, přebitím nebo hlubokým vybitím.

Navíc nejen vozík a baterie splňují požadavky CE, ale i celý systém složený z vozíku, baterie a nabíječky nese pečeť kvality CE pro ověřenou bezpečnost. To zpravidla není zaručeno, pokud je baterie zakoupena jako samostatná komponenta.

Udržitelnost

Moderní energetické systémy jsou nejen vysoce účinné, ale také chrání lidi a životní prostředí. Li-ION baterie od společnosti Linde splňují všechny požadavky na udržitelnost. Jejich provoz je například zcela bezemisní.

Kromě toho je provoz vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky s touto technologií výrazně energeticky úspornější, tj. při stejném celkovém výkonu se spotřebuje méně energie.

Prodloužený životní cyklus

Při výrobě lithium-iontových baterií také vzniká méně škodlivin než při výrobě běžných olověných baterií. Další výhodou této technologie je delší životnost baterií, která pomáhá šetřit přírodní zdroje.

Komplexní recyklace baterií

Lithium-iontové baterie jsou pohonnou technologií budoucnosti. Rostoucí poptávka vyvolává otázku, jak tento zdroj využívat udržitelným způsobem. Navzdory dlouhé životnosti dosáhnou i baterie Li-ION nakonec mezí své výkonnosti. Ve společnosti Linde Material Handling začíná udržitelnost už při výrobě baterií a pokračuje až do konce jejich životního cyklu. Profesionální recyklace hraje rozhodující roli při zpětném získávání cenných kovů a surovin a jejich převádění do uzavřeného cyklu.

Společnost Li-Cycle je certifikovaná podle norem ISO 14001 (systém environmentálního managementu) a ISO 45001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Ve spolupráci se společností Li-Cycle vyvinula společnost Linde komplexní proces recyklace. V rámci tohoto procesu lze téměř všechny lithiové baterie bezpečně recyklovat bez ohledu na jejich tvar, velikost nebo chemické složení. Recyklovat je možné i poškozené baterie. K získání recyklovatelných materiálů z bateriových článků používá společnost Li-Cycle energeticky úsporný postup na bázi kapaliny. Zpět lze získat až 95 procent kovů a použít je pro výrobu nových baterií.

V porovnání s těžbou a zpracováním surovin nabízí recyklační proces snížení emisí na tunu bateriového materiálu o 67 procent u CO₂, 86 procent u oxidů síry a 89 procent u oxidů dusíku. Kromě toho se 97 procent snížila spotřeba vody. Tím se dále optimalizuje ekobilance již tak ekologických baterií.

Elektrický vysokozdvižný vozík Linde E16 při nabíjení

Bezplatná recyklace všech Li-ION baterií od společnosti Linde

Recyklace Li-ION baterií zakoupených od společnosti Linde Material Handling je v rámci smlouvy o likvidaci zdarma. Baterie lze vrátit kterémukoli servisnímu partnerovi v síti Linde nebo je zaslat přímo společnosti Li-Cycle. K tomu je zapotřebí několik informací, které najdete na typovém štítku baterií. Po odeslání údajů vás bude kontaktovat náš logistický partner, který se postará o přepravu baterií.

Chcete nechat recyklovat své lithium-iontové baterie? Kontaktujte nás!

Stáhněte si více informací o našich Li-ION bateriích zde