Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Rychlé a pohodlné skladování ve středních výškách zdvihu

Vysokozdvižné ručně vedené vozíky L14–L20 AP jsou všestranně použitelné a umožňují ve skladu efektivní a rychlé procesy. Vozík se sklopenou plošinou dosahuje díky třífázovému motoru s výkonem 2,3 kW maximální rychlosti 10 km/h. Jeho nosnost činí až 2000 kg. Veškeré ovládací prvky, jež se nachází na hlavici oje, umožňují intuitivní ovládání vysokozdvižného ručně vedeného vozíku. Vozík lze navíc díky elektrickému servořízení řídit bez velké námahy. Pomocí systému Linde Load Control probíhá veškerá manipulace s nákladem citlivě a přesně. Váha ukazuje obsluze hmotnost nákladu.

Vlastnosti

Bezpečnost

Pokud řidič aktivuje tlačítko nouzového zastavení nebo opustí plošinu, nouzová brzda vozík okamžitě zabrzdí. Vozík kromě toho automaticky zabrzdí, když obsluha uvolní jízdní spínač. K bezpečnosti vozíku přispívá také váha: To obsluhu varuje, když naložený náklad překročí jmenovitou nosnost vysokozdvižného ručně vedeného vozíku. Funkce Linde Curve Assist přizpůsobuje v zatáčkách rychlost a zabraňuje tak vzniku nebezpečných situací. Na odpružené plošině je řidič v bezpečí i při rychlejší jízdě.

 • Odpružená plošina se sklopnými ochrannými konzolami
 • Váha varuje před přetížením
 • Funkce Linde Curve Assist pro přizpůsobení rychlosti jízdy
 • Varování při překročení jmenovité nosnosti

Ergonomie

Vysokozdvižné ručně vedené vozíky L14–L20 AP disponují odpruženou plošinou, která společně s bočními konzolami a hlavicí oje tvoří jednu jednotku. Tato konstrukce omezuje otřesy a vibrace, které působí na tělo řidiče. Další ulehčení práce poskytuje flexibilní plošina pro obsluhu: Ve sklopeném stavu umožňuje chůzi vedle vozíku, čímž odpadá obtížné nastupování a vystupování během vychystávání. Všechny ovládací prvky jsou uspořádány ergonomicky a obsluha na ně snadno dosáhne.

 • Sklopná konzola a plošina umožňující obsluze provoz s chůzí vedle vozíku
 • Odpružená plošina omezující vibrace
 • Ergonomicky uspořádané ovládací prvky pro snadnou a efektivní práci
 • Systém Linde Load Control pro účely přesné manipulace s nákladem

Manipulace

Pomocí třífázového hnacího motoru se vysokým krouticím momentem a výkonem 2,3 kW se vozík pohybuje každým skladem s velmi úzkými uličkami rychlostí až 10 km/h. Jeho nosnost činí 1400 kg až 2000 kg. Robustní podvozek navíc vozíku poskytuje vysokou zbytkovou nosnost. Prostřednictvím systému Linde Load Control probíhají všechny manipulační procesy velmi přesně. Funkce Soft Landing chrání vidlice i náklad před příliš rychlým zastavením v koncové poloze.

 • Zapouzdřený třífázový motor s vysokým krouticím momentem a výkonem 2,3 kW
 • Zdvihání zvedacího sloupu s ojí ve svislé poloze díky funkci Linde SafetyLift
 • Citlivá a přesná manipulace s nákladem pomocí systému Linde Load Control
 • Funkce Soft Landing pro měkké vyložení nákladu
 • Nastavitelná rychlost jízdy až do 10 km/h

Servis

Multifunkční displej ukazuje veškeré informace o aktuálním stavu vozíku – od hmotnosti nákladu a provozních hodin přes stav údržby až po vybití baterie. Díky technologii sběrnice CAN mají navíc servisní technici rychlý přístup ke všem údajům o vozíku. Robustní součásti a zapouzdřený třífázový motor, který nevyžaduje údržbu, prodlužují servisní intervaly vozíku a snižují tak náklady na údržbu i provozní náklady.

 • Robustní konstrukce a součásti zařízení
 • Zapouzdřený třífázový motor bez potřeby údržby
 • Technologie sběrnice CAN, důležité informace o stavu vozíku a nákladu prostřednictvím multifunkčního displeje

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Rychlost vozíku s/bez nákladu Rádius otáčení Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5
L14AP 1,4 (t) 2844 (mm) 4/4 6/6 (8/10) km/h 1681 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
L16AP 1,6 (t) 2844 (mm) 4/4 6/6 (8/10) km/h 1681 (mm) 24 / 250 (V)/(Ah) o. kWh
L20AP 2,0 (t) 2684 (mm) 4/4 6/6 (7,5/10) km/h 1795 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh

Zvláštní výbava

Počáteční zdvih

Počáteční zdvih zajišťuje vyšší světlou výšku, což umožňuje hravé manévrování vysokozdvižného vozíku i v rámci stoupání nebo na nerovných površích. Počátečním zdvihem dochází pouze ke zvednutí podpěrných ramen vysokozdvižného vozíku.

Provedení do chladíren

Provedení do chladíren umožňuje plnou provozuschopnost a výkon vysokozdvižného ručně vedeného vozíku až do -35 °C.

Ochranná nákladní mříž

Ochranná nákladní mříž brání sklouznutí nákladu dozadu a nárazu do řidiče, když dojde ke zdvihnutí nákladního nosiče.

Funkce Lift Speed Booster

Pro použití s vysokým podílem zdvihání je volitelně dostupná funkce Lift Speed Booster. Touto funkcí lze zvýšit rychlost zdvihání bez nákladu o dalších 40 procent.

Funkce vidlic Soft Landing

Funkce Soft Landing brzdí vidlice před dosednutím na zem. Díky tomu dochází k měkkému spouštění naloženého zboží na zem.

Boční výměna baterie

Boční vyjmutí baterie s válečkovými ložisky umožňuje rychlou výměnu zejména při použití ve vícesměnném pracovním režimu.

Různé zvedací sloupy

Za účelem vyhovění rozmanitým požadavkům na použití mají zákazníci možnost výběru ze zvedacích sloupů Standard, Duplex nebo Triplex. Pro vyšší výšky zdvihu se používá zvedací sloup Duplex. Tento zvedací sloup obsahuje dodatečný vnitřní profil, který výšku zdvihu vysokozdvižného vozíku téměř zdvojnásobí. Zvedací sloup Triplex je vybaven dvěma vnitřními do sebe vloženými profily, díky čemuž dosahuje téměř trojnásobné výšky vnějšího zvedacího sloupu.

Vyžádat nabídku