Fotbalista se odpoutává od stolního fotbalu a běží
Je to osvobozující. Elektrická síla bez limitů.
Další podrobnosti

To nejlepší z obou světů pro absolutně špičkový výkon.

Žádný elektrický vysokozdvižný vozík ještě nikdy neměl vyšší výkon. Elektrické vysokozdvižné vozíky X20–X35 obstojí při porovnání výkonu s vysokozdvižným vozíkem se spalovacím motorem i v případě extrémních požadavků: v interiéru i exteriéru a na všech površích. Jejich synchronní reluktanční motory (SRM+) posouvají výkon na zcela novou úroveň a na základě společné platformy pro elektrické vysokozdvižné vozíky a vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem zajišťují nebývalou flexibilitu.

Osvobození díky extrémnímu výkonu: Nový hráč pro všechny, kteří chtějí rozšířit své možnosti!

Platforma pro novou výkonnostní třídu.

S elektrickými vysokozdvižnými vozíky X20–X35 přivádí společnost Linde Material Handling do startovního pole novou výkonnostní třídu, která výkon a robustnost vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem spojuje s dynamikou, flexibilitou, nulovými emisemi a nízkou hlučností elektrického pohonu. To vše je založeno na osvědčené, mimořádně snadné obsluze a údržbě, která představuje vysoce hospodárnou platformu nových vysokozdvižných vozíků s protizávažím od společnosti Linde.

Objevte nejvýkonnější elektrický vysokozdvižný vozík na světě. TO JE LINDE.

Nejvyšší výkon

Díky novým synchronním reluktančním motorům s přídavnými permanentními magnety (SRM+) jsou elektrické vysokozdvižné vozíky X20–X35 výkonnou, ale zároveň tichou a bezemisní alternativou k vysokozdvižným vozíkům se spalovacím motorem.

Vysoká odolnost

Vysoká mechanická zátěž, prach, nečistoty a extrémní výkyvy teplot nejsou pro modely X20–X35 žádnou překážkou. A kdyby se něco stalo: Všechny sestavy a komponenty elektrických vysokozdvižných vozíků X20–X35 jsou optimalizovány z hlediska nízkého opotřebení.

Nekompromisní udržitelnost

Všechny ekologické výhody elektricky poháněného vysokozdvižného vozíku na úrovni výkonu vysokozdvižného vozíku se spalovacím motorem! Díky udržitelně vyráběné primární energii lze vysokozdvižné vozíky provozovat zcela bez emisí CO2. Lithium-iontové bateriové systémy lze využívat jako statická úložiště elektřiny a recyklovat je.

Bezpečnost jede s vámi

Díky společné platformě pro vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem a elektrické vysokozdvižné vozíky jsou k dispozici všechny bezpečnostní výhody této moderní konstrukce. Příkladem jsou optimalizace konstrukce, které výrazně zlepšují výhled do všech stran. Sériově nabízené funkce, jako je Linde Curve Assist, navíc chrání řidiče i materiál.

Vysoká hospodárnost

Nenáročnost na údržbu spolu s vysokou celkovou manipulační kapacitou a hustou servisní sítí v pozadí zaručují vysokou výkonnost. Dokonalá souhra člověka a stroje navíc zvyšuje produktivitu, a tím i hospodárnost z hlediska celkových nákladů.

Rozsáhlá síťová komunikace

Rozsáhlá konektivita zajišťuje snadnou integraci vozíků do systémů správy vozového parku a digitálních procesů. Aktualizace a další digitální funkce lze nahrávat snadno a jednotlivě. Důležité parametry lze kdykoli vyvolat a analyzovat.

Chcete nastoupit a absolvovat zkušební jízdu?