Logistická řešení od společnosti Linde jsou navržena tak, aby odpovídala změněným požadavkům na použití v moderní výrobě.
Logistická řešení s náhledem do budoucnosti

Technologie a inovace

Nový pohled na tok materiálu

V propojeném průmyslu budou lidé spolupracovat se stroji mnohem těsněji. Až bude tok zboží a materiálu řízen digitálně a zboží se dostane na požadované místo zcela automaticky, bude inteligentní logistika představovat rozhodující přínos pro přidanou hodnotu společnosti. Společnost Linde Material Handling navrhuje tuto budoucnost již dnes. Inženýři a technici ze společnosti Linde dnes pracují na účinných řešeních pro složité úkoly v intralogistice se stejnou vynalézavostí, jakou prokázali již zakladatelé společnosti. Díky důkladnému porozumění požadavkům zákazníků a pracovníků obsluhy neváhají měnit i zavedené přístupy. V kombinaci produktivity, bezpečnosti a ergonomie tak vznikají technické inovace a nové přístupy ke správě vozového parku i servisní modely, díky nimž uživatelé dosáhnou udržitelných konkurenčních výhod.

Inovativní ochrana regálů před najetím

Linde Rack Protection Sensor při příjezdu k regálu automaticky zabrzdí a zabrání kolizím a škodám.

Zjistit více

Multifunkční joystick Linde

Multifunkční joystick Linde je novým rozhraním člověk-stroj, které integruje všechny ovládací funkce a zajišťuje dokonalou ergonomii a optimální ovladatelnost.

Zjistit více

Interaktivní výstražná vesta pro maximální bezpečnost

Interaktivní výstražnou vestou rozšiřuje společnost Linde Material Handling svůj inovační systém Safety Guard, který mimo jiné včas varuje řidiče vysokozdvižných vozíků a chodce v nebezpečných situacích. Tato inteligentní výstražná vesta upozorňuje svého nositele na nebezpečí prostřednictvím světelných signálů, vibrací a zvuků a zajišťuje tak maximální bezpečnost ve vnitřních i vnějších prostorách.

Zjistit více

Jednoduchá koordinace úkolů a řidičů

Aplikace Linde Truck Call zjednodušuje přiřazování přepravních příkazů v rámci vozového parku a výrazně zkracuje komunikační trasy mezi správcem vozového parku a řidiči.

Zjistit více

Linde Safety Guard

Tam, kde pracují manipulační vozíky, dochází ke komplexnímu vzájemnému působení lidí a strojů. Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který zvyšuje bezpečnost obsluhy vozíků a chodců v bezprostředním okolí vozíků.

Zjistit více

Systém Linde Safety Pilot

Nehodám způsobeným převrácením u vidlicových vozíků s protizávažím lze z velké části zabránit použitím systému Safety Pilot od společnosti Linde Material Handling.

Více informací

Systém Dynamic Mast Control

Asistenční systém řidiče Dynamic Mast Control určený pro vysokozdvižné vozíky retrak s výsuvným sloupem od společnosti Linde Material Handling zajišťuje omezením výkyvů zvedacího sloupu větší bezpečnost a účinnost.

Více informací

Otočné pracoviště řidiče a otočná kabina

Volný výhled i dozadu bez vyvráceného krku: Otočné pracoviště řidiče snižuje zatížení páteře řidiče vysokozdvižného vozíku. Co je dobré pro řidiče, zlepšuje také provoz.

Více informací

Zařízení Linde BlueSpot™

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky LED svítilně je vysokozdvižný vozík viditelný bez nutnosti zvukových signálů.

Více informací

Linde VertiLight a Linde LED Stripes

Významným předpokladem pro bezpečnost a efektivitu práce na manipulačním vozíku je správné světlo ve správnou chvíli. V podobě světel Linde VertiLight a Linde LED Stripes nabízí společnost Linde Material Handling dvě inovativní koncepce osvětlení.

Zjistit více

Linde TruckSpot

Úzké regálové uličky, křižovatky se zhoršenou viditelností a nepřehledné oblasti často chodcům brání v tom, aby včas viděli couvající vysokozdvižný vozík. Linde TruckSpot, optické výstražné zařízení, oznamuje blížící se vozík světelným signálem.

Zjistit více

Active Stability Control

Systémové vozíky pro velmi úzké uličky pracují ve vysokých výškách úzkých uliček, kde jsou vzdálenosti k regálu přesně vypočítány. Na těchto místech může každá drobná nerovnost podlahy skladu způsobit problémy. Společnost Linde Material Handling nabízí inovativní řešení v podobě asistenčního systému Active Stability Control pro vozík řady K.

Zjistit více

S vodíkem do budoucnosti

Palivové články se stávají pro manipulační vozíky stále zajímavějším energetickým systémem. Kromě krátké doby na tankování tato technologie přesvědčuje mimo jiné menší potřebou místa pro čerpací infrastrukturu, snížením energetických nákladů i lepší ekologickou udržitelností a hygienou. Společnost Linde v současnosti nabízí přijatelná řešení pro tuto slibnou technologii budoucnosti.

Zjistit více