Osoba na firemním pozemku s jednotkou Portable Unit na sobě.
Linde Safety Guard

Asistenční systém, který odhalí nebezpečí dříve, než vznikne

Bezpečné, když na to přijde

Co když spolu mohou manipulační vozíky, lidé a infrastruktura komunikovat?

Manipulační vozík od společnosti Linde vykládá nákladní vozidlo

Tam, kde pracují manipulační vozíky, dochází ke komplexnímu vzájemnému působení lidí a strojů. Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který pomáhá včas odhalit nebezpečí.

Nakládání a vykládání nákladního vozidla často vede ke kritickým situacím: manipulační vozíky a lidé pracují v těsném prostoru a vše probíhá hekticky a nepřehledně. V nejhorším případě to může vést k věcným škodám nebo zraněním osob.

Maximální pozornost všech zúčastněných však nevyžadují jen nakládky a vykládky. Mrtvé úhly, těžko přehledné úseky a rozptylování hlukem znamenají v intralogistice neustálé bezpečnostní riziko.

Včasné varování: systém Linde Safety Guard

Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který zvyšuje bezpečnost obsluhy vozíků a chodců v bezprostředním okolí vozíků. Díky aktivnímu poplachovému systému v případě ohrožení mohou všichni zúčastnění okamžitě reagovat. Podle druhu použití a zařízení varují součásti systému Safety Guard zvukovými signály, blikajícími LED světly nebo vibracemi. Nebezpečí jsou odhalena dříve, než může dojít ke zraněním osob a věcným škodám.

Tento asistenční systém vyvinula startupová firma Comnovo, která je od července 2017 součástí společnosti Linde Material Handling. Systém se montuje do manipulačních vozíků od společnosti Linde Material Handling od začátku roku 2016. Od té doby se prakticky osvědčil v různých odvětvích.

Grafika znázorňuje oblasti použití systému Linde Safety Guard.

Stále v ochranné zóně

Příliš vysoká rychlost, osoby křižující cestu nebo špatný výhled: při práci s manipulačními vozíky může dojít k nehodám z různých důvodů. Ochranné zóny systému Linde Safety Guard lze individuálně nastavit pro všechny nebezpečné situace.

Nebezpečné situace mezi chodci a vozíky

Vozíky mohou pro osoby představovat nebezpečí na rozích, na přechodech nebo ve vjezdech do hal. Systém Linde Safety Guard včas varuje řidiče i chodce. Signál se přenáší stěnami i regály a systém pracuje s přesností na 10 centimetrů. Varování se spouští jen v případě akutního nebezpečí, nedochází k obtěžujícím nepřetržitým varováním.

Příliš vysoká rychlost

Když manipulační vozíky projíždí rychle oblastmi, ve kterých často chodí jiní zaměstnanci, může docházet k nehodám. Nebezpečí vzniká také na místech s dlouhými rovnými trasami, které řidiče svádí k rychlé jízdě. Systém Linde Safety Guard v kritických oblastech snižuje rychlost vozíku.

Nehody mezi vozíky

Na nepřehledných křižovatkách může dojít ke srážkám manipulačních vozíků. Systém Linde Safety Guard varuje všechny zúčastněné řidiče před ostatními vozíky v bezprostředním okolí křižovatky. Přijímač ukazuje, ze kterého směru se blíží vozíky. Výstražnou vzdálenost vozíků lze nastavit.

Dokonalá bezpečnost

Systém Linde Safety Guard zvyšuje bezpečnost vnitropodnikové dopravy. Vidí za roh a skrz stěny, snižuje rychlost a lze jej nastavit pro každou nebezpečnou situaci.

Systém Linde Safety Guard zabraňuje nehodám prostřednictvím varovných zón. Vysílače jsou umístěny na manipulačních vozících, stěnách, regálech i přímo na zaměstnancích a včasným rozpoznáním rizika varují při různých nebezpečných situacích.

Pokud například hrozí srážka člověka se strojem, varují se manipulační vozíky a chodci navzájem. Přijímač ve vozíku signalizuje, kolik osob a ze kterého směru se blíží k nebezpečné oblasti. Chodce varuje
přiložený vysílač. Ten funguje i přes stěny a regály.

Kromě toho lze definovat rychlostní zóny. V těchto zónách systém sníží rychlost vozíku a informuje řidiče. Díky tomu se snižuje počet nehod mezi vozíky a zaměstnanci ve výrobní a vychystávací oblasti, ale také na nepřehledných křižovatkách.

Vše je možné díky tomu, že systém Linde Safety Guard určuje polohu označených objektů nebo osob s přesností na 10 centimetrů a varovné zóny lze individuálně nastavit. Díky této přesnosti se rovněž předchází chybným výstrahám. Spolehlivost zaručuje širokopásmový
rádiový signál v pásmu 4 GHz (UWB), který vylučuje rušení způsobené přenosem WiFi, Bluetooth nebo RFID.

Systém lze přizpůsobit všem bezpečnostním požadavkům. Skládá se z jednotlivých modulů a může být upraven pro každou nebezpečnou situaci na místě instalace.

Přehled výhod

  • Rozpoznání osob a zón
  • Nastavitelné varovné zóny s přesností až 10 centimetrů
  • Ukazatel počtu a polohy osob v nebezpečné oblasti
  • Vzájemné varování osob a vozíků
  • Rozpoznání skrz stěny a regály*
  • Flexibilní a rychlá instalace


* Platí pro typická zařízení intralogistiky. Zkouška v rámci poradenství.

Kabina řidiče s jednotkou Truck Unit systému Linde Safety Guard
Linde Truck Unit

Truck Unit

Jednotka Truck Unit varuje řidiče manipulačního vozíku pomocí LED světel a zvukových signálů.

Linde portable Unit

Portable Unit

Jednotka Portable Unit varuje osoby před blížícími se manipulačními vozíky prostřednictvím zvukových signálů, LED světel a vibrací.

Snímače Linde

Snímače

Rozpoznávají jednotky osob a vozíků v definovaných nebezpečných oblastech.

Linde Truck Unit small

Truck Unit small

Jednotka Truck Unit small se instaluje na vozík a komunikuje se stacionárními moduly, jako jsou jednotka Static Unit nebo zařízení Zone Marker.

Linde static unit

Static Unit

Jednotka Static Unit označuje nebezpečné zóny v kritických oblastech, jako jsou vrata nebo křižovatky se špatnou viditelností. Varuje všechny v okolí pomocí zvukových signálů a LED světel.

Linde Zone Marker

Zone Marker

Zařízení Zone Marker definuje zóny, ve kterých se má snížit rychlost.

Linde Charger

Charger

Nabíječka Charger induktivně dobíjí jednotku Portable Unit. Plně automatická aktivace poskytuje optimální pohodlí při ovládání.