Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Barcelona Cartonboard

Individuální řešení pro papírenský průmysl
Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem při použití ve společnosti Barcelona Cartonboard

Barcelona, tři hodiny odpoledne, 35 stupňů ve stínu. Kolem balíku slisovaných nápojových kartonů z kombinovaného materiálu krouží vosy. Co se jeví jako pop-artová kulisa, je ve skutečnosti sklad surovin jednoho z největších výrobců kartonů ve Španělsku, společnosti Barcelona Cartonboard. Společnost založená v roce 1967 ročně vyprodukuje 170 000 tun obalových kartonů. A ty jsou nepostradatelnou surovinou pro krabice a obaly bezpočtu produktů. Ve skladu mimo závod probíhá recyklace, kdy se nápojové kartony dělí na své jednotlivé složky, což jsou především plasty, hliník a papír. Hliník a plast se v závodě nezpracovávají, a proto se mohou dále prodat. S podílem 75 procent tvoří nejdůležitější surovinu pro společnost Barcelona Cartonboard papír. Ke zpětnému získávání dlouhých vláken této cenné suroviny je nutné speciální zařízení ke zpracování povrstvených a nenavlhavých papírových produktů. K zavážení zařízení jsou 358 dní v roce celých 24 hodin denně k dispozici dieselové vysokozdvižné vozíky s čelistmi na papír.

Výrobní hala ve společnosti Barcelona Cartonboard

Od „pasty“ až po papírové role o hmotnosti 25 tun

Když jsou materiály odděleny, vzniká z papíru ve velkých nádržích celulozová kaše, takzvaná „pasta“. Ta se následně ve 45 metrů dlouhém stroji mění na kartony. Na konci této výrobní linky pak najdeme 25 tun těžké, 4 metry široké papírové role – „bobiny“ – s 20 000 metrů dlouhým návinem. Giganty, které budou v dalších strojích rozřezány podle objednávek zákazníků na menší role. I tyto role jsou však ještě mohutné, o průměru asi jeden metr. Pro manipulaci s nimi jsou opět nutné robustní vozíky s čelistmi k uchopení papírových rolí.

Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem a čelistmi k uchopení papírových rolí při použití ve společnosti Barcelona Cartonboard
Naše logistické procesy jsou založeny na recyklaci.

Ramón García López, vedoucí skladu zboží a plánování

„Naše logistické procesy jsou založeny na recyklaci,“ uvádí Ramón García López, vedoucí skladu zboží a plánování ve společnosti Barcelona Cartonboard. „Netřídíme pouze materiál získaný z nápojových kartonů, který pak přivádíme ke zpětnému využití. Také pára vznikající při výrobě kartonů se díky kogenerační jednotce pro výrobu elektřiny a tepla vrací zpět do výroby v podobě elektřiny. Nespotřebované množství se odvádí do státní energetické rozvodné sítě.“

Ramón García López, vedoucí skladu zboží a plánování ve společnosti Barcelona Cartonboard
Video o používání vozíků Linde ve společnosti Barcelona Cartonboard

Toto není na první pohled ve skladech zboží Barcelona Cartonboard patrné. Do velkých výšek se zde skladují silné papírové role nebo hotové papírové přířezy. Objednávky přicházejí z celého světa. Jejich finální použití je, jak říká García López, naprosto odlišné. Pro nesčetné druhy obalů v potravinářském, textilním či farmaceutickém průmyslu jsou vhodné tři varianty Triple Gris, Triple Madera a Triple Blanco.

Až na vlastní proces výroby papíru je veškerá přeprava materiálu prováděna pomocí vysokozdvižných vozíků: Vyložení po dodání a přivezení surového materiálu do recyklačního zařízení, přeprava v rámci skladu zboží a nakládání k expedici. „V papírenském průmyslu,“ říká vedoucí produkce Narcís Clotas, „pracují vysokozdvižné vozíky ve velmi těžkých podmínkách. Vzduch je nasycený vlákenným prachem, takže často dochází k ucpávání filtrů vysokozdvižných vozíků. K práci potřebujeme robustní stroje. Musíme brát v úvahu, že tyto práce probíhají přibližně 358 dní v roce, 24 hodin denně, takže když se nějaký stroj pokazí, proces nemůže fungovat.“

Recyklovaný papír ve společnosti Barcelona Cartonboard

Jenom nebýt unavený...

Nicméně v jihoevropském Španělsku přichází další výzva: ve skladech panují od dubna do listopadu velmi vysoké teploty. Proto jsou všechny vozíky vybaveny plnými kabinami a klimatizací*. „To, že jsou vozíky firmy Linde vybaveny klimatizací*, znamená pro náš region zvýšení produktivity a snížení únavy našich řidičů,“ zdůrazňuje García López. To potvrzuje i řidič vozíku Javier Payá: „Díky klimatizaci* se člověk v létě neunaví tak rychle a v zimě tak nemrzne. Tyhle vozíky jsou vážně velmi pohodlné.“ Pro Garcíu Lópeze je především důležité, jestli jeho logistické procesy běží hladce jak v létě, tak i v zimě, a to po celý den. Jeho vozový park Linde je těmto požadavkům naprosto přizpůsoben. „Pokaždé, když potřebujeme vozíky s různými vlastnostmi, najdeme je u společnosti Linde.“

* obsahuje fluorované uhlovodíky

Vozový park Linde ve společnosti Barcelona Cartonboard

  • Výbava: 13 dieselových vysokozdvižných vozíků (nosnosti 1,4–12 tun) s čelistmi na papírové role
  • Bezpečnostní funkce: integrovaný filtr pevných částic, cyklonový odlučovač, mikrofiltr v hydraulickém systému, optické výstražné zařízení dráhy BlueSpot, bezpečnostní pásy, úplná kabina s klimatizací a topením
  • Použití: v exteriéru s bočními čelistmi k zavážení recyklačního zařízení, v prostorách skladu s čelistmi na papírové role pro přepravu velmi těžkých „bobin“ a na stohování a nakládání palet na nákladní automobily
  • Servis: Jeden technik společnosti Linde je k dispozici na plný úvazek. Zajišťuje připravenost vozového parku k maximálnímu využití a koordinuje používání vypůjčených vozíků.
  • Zvláštnost: dočasné doplnění stávajícího vozového parku v rámci služby Linde Rental Solutions: v době pracovní špičky před víkendem nebo po něm, o svátcích a v období dovolených. Nebo také pro školení nových zaměstnanců