Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.
 • 0 - 3 000 (kg)
 • 0 - 120 (mm)

Automatizované vozíky T-MATIC

Vytrvalý pomocník při manipulaci s paletami

Automatizované přesuny nákladů na dlouhých trasách

Autonomně řízený nízkozdvižný paletový vozík Linde T-MATIC je vhodný k přepravě na dlouhých trasách nebo k blokovému stohování při přípravě k odeslání. Tento model, jenž je určen pro náklady s hmotností do 3000 kilogramů, lze použít samostatně nebo v rámci automatizovaného vozového parku. Tento nízkozdvižný paletový vozík umožňuje kdykoli přejít na ruční řízení. Navigační systém vozíku nevyžaduje žádnou dodatečně instalovanou vodicí techniku, jako jsou například vodicí kolejnice v podlaze nebo laserové reflektory. Místo toho spolehlivě reaguje na jakékoli překážky a jiné přepravní pohyby v pracovním prostředí na základě optických snímačů. Díky inovativní bezpečnostní a navigační technologii je vozík T-MATIC vhodný také pro použití v prostředích, kde na omezeném prostoru flexibilně spolupracují lidé a autonomní stroje. Linde T-MATIC způsobuje jako autonomní logistický vozík méně poškození nákladů a infrastruktury.

Vlastnosti

Bezpečnost

Optické snímače technologického partnera, společnosti Balyo, přizpůsobují v reálném čase rychlost nízkozdvižného paletového vozíku Linde. Díky tomu zůstává vozový park v pohybu a nabízí optimální produktivitu a zároveň vysokou bezpečnost práce. Bezpečnostní výbava založená na laserové optice a skenování kamerou rozezná osoby, jiné vozíky i překážky a spolehlivě tak zabrání srážkám. Bezpečnostní prvky vozíku T-MATIC doplňují tlačítka pro zastavení v nouzových případech i akustické výstražné signály a blikající světla.

 • Prediktivní bezpečnostní systém
 • Spolehlivé zabránění srážkám
 • Akustické a vizuální výstražné systémy

Manipulace

Nízkozdvižný paletový vozík T-MATIC je určen pro práci s osobami pohybujícími se v bezprostředním okolí. Kromě toho lze vozík T-MATIC přepnout z automatizovaného řízení na ruční jednoduchým uchopením ruční páky. Vozík T-MATIC, jenž lze použít samostatně nebo v rámci vozového parku automatizovaných robotů, se na místě rychle přizpůsobí změnám pracovních podmínek. Komunikace s automatizovanými zařízeními, jako jsou vrata nebo válečkové dopravníky, případně také se systémy hospodaření se zbožím nebo systémy ERP probíhá prostřednictvím softwaru Supervisor. Přitom vozík T-MATIC neustále nabízí optimální rychlost jízdy umožňující dosahovat maximální manipulační výkon.

 • Uživatelsky přívětivé ovládání
 • Ovládání vhodné pro vozový park
 • Komunikace s automatizovanými zařízeními
 • Optimalizovaná rychlost vozíku

Servis

Elektronické i mechanické součásti nízkozdvižného paletového vozíku T-MATIC jsou snadno přístupné, čímž jsou zajištěny krátké zastávky z důvodu údržby a vysoká provozuschopnost po mnoho let. K vysoké dostupnosti vozíku přispívá bezúdržbová třífázová technologie pohonů i speciálně vyvinuté propojení řídicí elektroniky, díky kterému lze všechna data vozíku T-MATIC načíst do servisního laptopu a analyzovat je. Kromě toho existuje také možnost nastavení dálkového diagnostického systému.

 • Digitální diagnostický nástroj
 • Dálkově řízená kontrola
 • Prediktivní údržba
 • Bezúdržbová třífázová technologie

Technické údaje

Model Nosnost / Náklad Zdvih Napětí baterie / jmenovitá kapacita K5 Rádius otáčení Rychlost vozíku s/bez nákladu
T-MATIC 3,0 (t) 120 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh 2735 (mm) 6/6 (max. 7,2/1,1) km/h

Zvláštní výbava

2D laserová clona

Vozík T-MATIC lze dodatečně vybavit dvourozměrnou laserovou clonou, která podporuje sledování okolí z hlediska bezpečnosti.

Čtečka čárových kódů

Na vozík je možné nainstalovat čtečku čárových kódů, kterou lze použít k načtení dat přímo z nákladu do systému hospodaření se zbožím.

Zařízení Linde BlueSpot™ s modrou LED svítilnou

Zařízení Linde BlueSpot™

Výstražné zařízení Linde BlueSpot™ zvyšuje bezpečnost provozu, protože díky LED svítilně je vysokozdvižný vozík viditelný bez nutnosti zvukových signálů.

Gelová baterie

Nízkozdvižný paletový vozík T-MATIC může být poháněn také gelovou baterií. Za tímto účelem lze vozík dodat s odpovídajícím počátečním nastavením.

Prodlužovací kabel

Pro nízkozdvižný paletový vozík je k dispozici třímetrový prodlužovací kabel, jenž usnadní nabíjení baterie.

Doplňkový klakson

Vozík T-MATIC může být volitelně dodán s doplňkovým klaksonem. Díky němu je vysokozdvižný ručně vedený vozík lépe slyšet v obzvláště hlučných prostředích.

Vyžádat nabídku

T-MATIC

T-MATIC