Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Zařízení Linde BlueSpot™

Modré světlo pro větší bezpečnost
Zařízení Linde BlueSpot™ při použití u dodavatele nápojů

Bezpečnost na prvním místě! Ať už zaměstnanci řídí vysokozdvižný vozík nebo jdou pěšky, rychle v provozu ztrácí respekt před možnými riziky. Jsou nepozorní nebo ponořeni do práce. Hlasité zvuky odvádějí pozornost a mohou přehlušit důležité výstražné signály. To vše může vést v areálu závodu k nebezpečným nehodám. Inovativní výstražné zařízení na vozovku Linde BlueSpot™ minimalizuje toto riziko bez nutnosti zvukových signálů.

Světlo LED zařízení Linde BlueSpot™ připevněné na ochranném střešním rámu pro řidiče promítá na podlahu modrý výstražný bod. Tímto způsobem jsou chodci i řidiči jiných vysokozdvižných vozíků varováni před blížícím se vozíkem. Díky tomuto vizuálnímu řešení od společnosti Linde Material Handling intuitivně přitahuje pozornost k pohybujícímu se vysokozdvižnému vozíku. Tím lze výrazně zvýšit bezpečnost v uličkách i na nepřehledných křižovatkách.

Zařízení Linde BlueSpot™ při použití

Nenápadné, ale nepřehlédnutelné

Zařízení Linde BlueSpot™ se skládá ze dvou zářivých neoslňujících světel LED, které promítají na podlahu modrý bod. Lze nastavit, zda mají neustále svítit nebo blikat. Při jízdě dopředu i při couvání je světelný bod o několik metrů před vysokozdvižným vozíkem. Má velmi dobrou trvanlivost: zařízení Linde BlueSpot™ lze používat více než 20 000 hodin, protože LED technologie je trvanlivá a má i při vysoké intenzitě světla nízkou spotřebu energie.

Bezpečné a robustní

Elektrické díly výstražného zařízení na vozovku jsou schváleny pro stupeň krytí IP 67. Díky tomu jsou optimálně připraveny na vliv prostředí: zařízení Linde BlueSpot™ je odolné proti vodě, například při vysokotlakém čištění vysokozdvižného vozíku, a proti prachu. Výstražné světlo nemá problémy ani s otřesy a vibracemi.

Zařízení Linde BlueSpot™ jako dodatečná výbava

maintenance-repair_working_1200

Řada BlueSpot™ jako sada dodatečné výbavy

Zařízení Linde BlueSpot™ není dostupné pouze s modrým světlem. Za účelem jasného směru a jednoznačných signálů vyvinula společnost Linde dvě další varianty jako sady dodatečné výbavy.

Zařízení Linde BlueSpot™ s modrou směrovou šipkou

Modrá směrová šipka

Světlo promítá modrou směrovou šipku. Díky tomu je i na nepřehledných křižovatkách jasný směr jízdy vysokozdvižného vozíku.

Zařízení Linde BlueSpot™ s červeným světlem LED

Červené světlo

Zařízení Linde BlueSpot™ s červeným světlem LED má smysl zejména tehdy, když je modrá barva již používána pro jiné výstražné pokyny nebo je podlaha taková, že červené světlo poskytne větší kontrast.

Pohodlný a bezpečný společník

Díky výkonným světlům LED zařízení Linde BlueSpot™ jsou zaměstnanci upozorněni na kolemjedoucí vysokozdvižné vozíky příjemným a účinnou způsobem – žádné hlasité zvuky, žádné leknutí, žádné riziko. Výstražné signály od společnosti Linde jsou v závodech velice dobře přijímány. Dokonce i návštěvníci, kteří do závodu nepatří, instinktivně rozpoznají zařízení Linde BlueSpot™ jako výstražný pokyn a odpovídajícím způsobem na něj reagují.

Bezpečnost prostřednictvím inovace

Přehled výhod

  • Výstražné zařízení na vozovku: Větší bezpečnost v uličkách a na nepřehledných křižovatkách
  • Včasné varování: Bod na podlaze v dostatečném předstihu před vozíkem poskytuje dost času uhnout
  • Bezpečnost v každém směru: Možnost použití při jízdě dopředu i při couvání
  • LED technologie: Zářivé světlo s vysokou intenzitou a nízkou spotřebou energie
  • Dlouhá životnost: Velmi nízká provozní teplota
  • Robustnost: Odolné proti otřesům, vibracím a vysokotlakému čištění
  • Rozmanitost: Světla LED s červeným nebo modrým světelným bodem nebo modrou směrovou šipkou
  • Kladné přijetí mezi řidiči a chodci: Odpadávají rušivé akustické signály

Zařízení Linde BlueSpot™

Linde TruckSpot

Úzké regálové uličky, křižovatky se zhoršenou viditelností a nepřehledné oblasti často chodcům brání v tom, aby včas viděli couvající vysokozdvižný vozík. Linde TruckSpot, optické výstražné zařízení, oznamuje blížící se vozík světelným signálem.

Zjistit více