Vysokozdvižné vozíky EX od společnosti Linde Material Handling s konstrukcí zajišťující ochranu proti výbuchu
Bezpečný logistický výkon díky ochraně proti výbuchu

Vozíky s ochranou proti výbuchu

Bezpečné, efektivní a ergonomické v jakémkoli prostředí

Při výrobě v mnoha průmyslových odvětvích vznikají jako vedlejší účinek směsi plynů, výpary, mlhy nebo prachové mraky s nebezpečím výbuchu. To se například týká farmaceutického a chemického průmyslu, oblasti tisku a papírenství, ale také zpracovávání obilnin a cukru. Intralogistické vozíky musí v těchto společnostech zaručovat maximální ochranu proti výbuchu, aby se zabránilo možným nehodám.

Množství elektrických nebo dieselových vysokozdvižných, paletových a dalších vozíků skladové techniky od společnosti Linde Material Handling se proto nabízí ve verzích EX s ochranou proti výbuchu. Díky tomu může probíhat kompletní tok materiálů ve společnosti za podmínek chráněných proti výbuchu. Díly, které mohou způsobit jiskření, jako jsou díly pohonu, kola, ale také zdvihací vidlice, jsou vždy zapouzdřené, uzavřené nebo vyrobené z vysoce bezpečných materiálů.

Aby se zabránilo výbuchu, je kromě toho regulována povrchová teplota jednotlivých součástí vozíků. Logistické vozíky si díky doplňkové výbavě udržují hospodárnost, manipulační výkon a ergonomicky navrženou konstrukci, jež jsou typické pro společnost Linde.

Nebezpečnými zónami podle normy

Zákonné požadavky na ochranu proti výbuchu stoupají jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni. Tím se zvyšují požadavky na logistické vozíky. Společnost Linde Material Handling dodržuje v rámci výbavy vysokozdvižných a paletových vozíků chránící proti výbuchu specifikované rozdělení do nebezpečných zón: Existují modely Linde do prostředí, ve kterých se výbušné směsi plynů nebo výpary vyskytují pouze příležitostně.

Tyto vysokozdvižné a paletové vozíky zóny 1 vyžadují takzvanou kategorii ochrany proti výbuchu 2G. Zóny použití, ve kterých se koncentrace plynů vyskytují jen zřídkakdy a krátkodobě (zóna 2) naopak vyžadují kategorii ochrany proti výbuchu 3G. U výbušných prachových mraků zase předpisy EU ATEX rozlišují zóny 21, 22 nebo 23 podle toho, zda se nebezpečné koncentrace prachu vyskytují neustále, příležitostně nebo pouze krátkodobě. Pro téměř všechny definované nebezpečné zóny dokáže společnost Linde vybavit ochranou proti výbuchu širokou řadu vozíků s elektrickými nebo dieselovými pohony.

Konstrukce podle skupiny výbušnosti a teplotních tříd

Při konstrukci vozíků skladové techniky s ochranou proti výbuchu používají inženýři společnosti Linde technologie, které jsou navrženy pro jednotlivé definované skupiny výbušnosti a teplotní třídy. V závislosti na citlivosti výbušné látky dochází k jejímu zařazení do určité skupiny výbušnosti. Látky z vyšších skupin výbušnosti, například vodík nebo acetylen, vyžadují na vozidlech složitější ochranná opatření. Látky se kromě toho dělí také podle hodnot teploty, od kterých ve formě plynu nebo mlhy hrozí nebezpečím výbuchu. V důsledku toho jsou různé díly vysokozdvižných a paletových vozíků chlazeny.

Ochranná opatření EX u elektrických vozíků s kategoriemi ochrany 2G a 3G

Zapouzdřené

Aby se zabránilo jiskření vznikajícímu v elektrickém logistického vozíku Linde, jsou všechny elektrické díly, jako jsou pohonné, zdvihací, čerpadlové a řídicí motory, i elektronické řídicí díly, jako jsou relé, počítadla provozních hodin nebo ukazatel kapacity baterie, zapouzdřeny v hermeticky uzavřených pouzdrech.

Sešroubované

Vstupy kabelů k součástem jsou provedeny pomocí speciálně schválených šroubových spojů a kromě toho jsou nainstalovány certifikované baterie, spoje a konektory.

Povrchová úprava

U vysokozdvižných a paletových vozíků jsou hroty zvedací vidlice povrchově upraveny mosaznou slitinou nebo nerezavějící ocelí, jelikož obě povrchové úpravy potlačují jiskření, například v případě nárazu do kovového regálu.

Teplotní kontrola

Vozíky jsou kontrolovány z hlediska teploty. Při dosažení povolené mezní teploty snižují pracovní rychlost nebo se zcela vypnou. Je-li to možné, jsou na nápravách nebo motorech nainstalována chladicí tělesa ze slitiny hliníku a hořčíku, aby lépe odváděla teplotu a vozíky mohly zůstat déle k dispozici.

Antistatická úprava

Jiskry mohou vznikat také čistě statickým nabitím vozíků. Sedadla, díly z plastů v kabině řidiče i pneumatiky jsou proto ve vodivém provedení. Ráfky kol zůstávají částečně nenalakované, aby odvedly náboje do země. Elektrické ovládací prvky v kabině jsou navrženy s nízkými provozními proudy, aby se daly použít originální díly Linde.

Ochranná opatření EX u dieselových vozíků s kategoriemi ochrany 2G a 3G

Zapouzdřené

Pohony vozíků spalují zápalné palivo, přičemž vznikají vysoké teploty, například součástí motoru a výfukových plynů. U vozíků těchto modelových řad je proto celý motor zapouzdřen s ochranou proti výbuchu. Hlavní elektrický systém motoru a ovládacích prvků, startovací baterie, startér a alternátor jsou také izolovány hermetickým uzavřením.

Kontrola teploty

Pohony vysokozdvižných vozíků mají automatické vypínací zařízení. To zastaví motor, když chladicí voda nebo výfukový plyn překročí povolenou mez teploty, otáčky jsou příliš vysoké nebo klesne tlak mazacího oleje v motoru.

Těsnění

V místech, kde má jednotka motoru mechanická spojení směrem ven, jsou přijata zvláštní ochranná opatření. Na obou stranách jednotky se tak nachází těsnění mezer klikové hřídele se zašroubovanou měrkou oleje a vlastním větráním klikové skříně.

Chlazení

Dieselové motory vozíků Linde s ochranou proti výbuchu mají chlazení výfukových plynů, které odvádí vznikající teplo výfukových plynů přes výměník tepla do chladicí vody. Ve výfukovém systému je navíc vestavěn vyzkoušený lapač jisker a ve vedení vzduchu nasávaného do motoru je integrováno jištění pro zhášení plamene.

Zvláštní výbava chráněná proti výbuchu

Také modely vysokozdvižných vozíků EX s ochranou proti výbuchu jsou dostupné s volitelnou zvláštní výbavou, jež je známá u běžných vozíků Linde. Elektricky poháněné doplňky, jako jsou motory předních stěračů, pracovní světlomety, zařízení Linde BlueSpotTM nebo výstražná blikací světla, jsou přitom také chráněny proti výbuchu.

Při výrobě v mnoha průmyslových odvětvích vznikají jako vedlejší účinek směsi plynů, výpary, mlhy nebo prachové mraky s nebezpečím výbuchu. To se týká například farmaceutického a chemického průmyslu, oblasti tisku a papírenství, ale také zpracovávání obilnin a cukru. Intralogistické vozíky musí v těchto společnostech zaručovat maximální ochranu proti výbuchu, aby se zabránilo možným nehodám.

Mnoho vysokozdvižných vozíků s protizávažím, vysokozdvižných vozíků s výsuvným sloupem, vysokozdvižných ručně vedených vozíků a nízkozdvižných paletových vozíků od společnosti Linde Material Handling je proto nabízeno ve verzích EX s ochranou proti výbuchu. Díky tomu může probíhat kompletní tok materiálu ve společnosti za podmínek ochrany proti výbuchu. Díly, které mohou způsobit jiskření, jako jsou díly pohonu, kola, ale také zdvihací vidlice, jsou chráněny povrchovou úpravou.

Aby se zabránilo příliš vysokému zahřátí, je kromě toho regulována povrchová teplota součástí vozíků. Vozíky si i při použití doplňkové výbavy zachovávají atributy typické pro společnost Linde: hospodárnost, manipulační výkon a ergonomicky navrženou konstrukci.

Nebezpečnými zónami podle normy

Zákonné požadavky na ochranu proti výbuchu se neustále rozvíjejí a standardizují a je nutné je včas a správně aplikovat. U vysokozdvižných vozíků a zařízení skladové techniky s výbavou na ochranu proti výbuchu od společnosti Linde splňují samotné vozíky i příslušná dokumentace nejaktuálnější zákonné požadavky. Odpovídají normám EU pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu (EN 1755) i směrnici ATEX 2014/34/EU.

Shoda s předpisy CE je zaručena dodržováním harmonizovaných norem ve fázi vývoje. Všechny příslušné součásti, zařízení, konstrukční skupiny i celý vozík prochází typovou zkouškou nebo jsou certifikované známou akreditovanou zkušebnou. Společnost Linde nabízí vozíky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které vzniká v důsledku přítomnosti plynů, výparů nebo prachů a v běžném provozu se vyskytuje příležitostně (zóna 1 / zóna 21) nebo krátkodobě (zóna 2/22). Vozíky kategorie zařízení 2G/D i 3G/D se upravují přesně na příslušné podmínky použití, které vyplývají z dokumentu o ochraně proti výbuchu poskytnutého zákazníkem.

Elektrický vysokozdvižný vozík s ochranou proti výbuchu
Vozíky s ochranou proti výbuchu od společnosti Linde

Ochranná opatření EX

Vozíky Linde speciálně vyvinuté pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu spojují osvědčené výhody sériově vyráběných vozíků s rozsáhlými opatřeními na ochranu proti výbuchu v souladu s produktovými směrnicemi ATEX.

Elektrické zdroje, jako jsou motory, ovládací prvky, snímače, spínače nebo displeje, jsou chráněny různými druhy ochrany proti jiskření. Společnost Linde používá pevný závěr, zajištěné provedení, jiskrově bezpečné zařízení, zalití zalévací hmotou, utěsněná zařízení, nejiskřící zařízení i ochranu typu „n“ konstrukčním zařízením.

Mechanické zdroje jsou chráněny konstrukčními opatřeními. V případě vidlic a brzd se zabrání tvorbě mechanických jisker. Díly z plastů, jako jsou například rohože, pneumatiky, nádrže a potahy sedadel, jsou chráněny proti nebezpečnému elektrostatickému náboji.

Elektronické monitorování teploty zajišťuje, aby při extrémních podmínkách použití nevznikaly nepřípustně vysoké teploty.

Konstrukce podle skupiny výbušnosti a teplotních tříd

Při konstrukci manipulačních vozíků s ochranou proti výbuchu používají inženýři společnosti Linde technologie, které jsou navrženy pro jednotlivé definované skupiny výbušnosti a teplotní třídy. V závislosti na citlivosti výbušné látky dochází k jejímu zařazení do určité skupiny výbušnosti. Látky z vyšších skupin výbušnosti, například vodík, vyžadují na vozících složitější ochranná opatření. Látky se kromě toho dělí také podle hodnot teploty, od kterých hrozí ve formě plynu nebo mlhy nebezpečím výbuchu. Příslušné díly manipulačních vozíků jsou navrženy odpovídajícím způsobem.

Inovativní technologie v provedení s ochranou proti výbuchu EX

Díky těsné spolupráci vývojářských týmů sériových vozíků a vozíků s ochranou EX ve společnosti Linde jsou k dispozici inovativní asistenční systémy, bezpečnostní prvky a varianty speciální výbavy ve velmi krátké době i pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Výběr volitelné speciální výbavy sahá od systému pro správu vozového parku Linde connect přes zařízení Linde BlueSpot až po nový pracovní světlomet Linde VertiLight. Vozové parky složené ze standardních vozíků i vozíků s ochranou proti výbuchu tak mohou být vybaveny příslušenstvím na stejné úrovni komfortu a bezpečnosti.

Perfektní koordinace

Video o manuální manipulaci se sudy

Manuální manipulace se sudy

Vysokozdvižný ručně vedený vozík s manuální manipulací se sudy pro zóny 1 a 21

Video o dálkově řízené manipulaci se sudy

Dálkově řízená manipulace se sudy

Vysokozdvižný ručně vedený vozík s dálkově řízenou manipulací se sudy pro zóny 1 a 21

Servis

I při použití v rizikových prostředích s nebezpečím výbuchu se můžete spolehnout na naši hustou servisní síť. Naši servisní technici vyškolení podle mezinárodně platných norem ochrany EX zajistí, aby váš vozík s ochranou proti výbuchu zůstal provozuschopný a bez problémů splnil požadavky pravidelných zákonem předepsaných zkoušek. Stejně jako v případě zásobování sériových náhradních dílů mají servisní partneři Linde na celém světě k dispozici nepřetržité centrální zásobování náhradních dílů pro vozíky s ochranou proti výbuchu. Tyto náhradní díly zůstávají k dispozici i dlouho po ukončení výroby dané řady.