Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Asistenční systém, který odhalí nebezpečí dříve, než nastane

Linde Safety Guard
Osoba v areálu firmy s výstražným popruhem pro chodce na těle

Bezpečnost, když na ní záleží

Co kdyby spolu manipulační vozíky, lidé a infrastruktura dokázali mluvit?

Manipulační vozík od společnosti Linde vykládá zboží z nákladního vozidla.

Tam, kde se používají manipulační vozíky, dochází ke složitým interakcím lidí a strojů. Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který pomáhá včas rozpoznávat nebezpečí.

Nakládání a vykládání nákladních vozů často vede ke kritickým situacím: manipulační vozíky a lidé pracují v omezeném prostoru, činnost je hektická a prostředí nepřehledné. V nejhorším případě může dojít až ke zraněním osob nebo ke hmotným škodám.

Maximální pozornost všech účastníků však nevyžadují jen situace při manipulaci s nákladem. Mrtvé úhly, těžko přehledné úseky a rozptylování hlukem znamenají v intralogistice permanentní bezpečnostní riziko.

Včasné varování: Linde Safety Guard

Linde Safety Guard je inovativní asistenční systém, který zvyšuje bezpečnost obsluhy vozíků a chodců v bezprostředním okolí vozíku. Díky aktivnímu výstražnému systému mohou v případě ohrožení všichni účastníci ihned zareagovat. V závislosti na způsobu použití a konkrétním zařízení komponenty systému Safety Guard varují prostřednictvím zvukových signálů, blikajících LED světel nebo vibrací. Rizika se snižují, aby se předešlo zraněním osob a hmotným škodám.

Tento asistenční systém byl vyvinut start-upem Comnovo, který od července 2017 patří ke společnosti Linde Material Handling. Od začátku roku 2016 se systém zabudovává do manipulačních vozíků společnosti Linde Material Handling. Od té doby se v praxi osvědčil v nejrůznějších odvětvích.

Na obrázku jsou znázorněny oblasti použití systému Linde Safety Guard.

Neustále v ochranné zóně

Nadměrná rychlost, přecházející osoby nebo omezená viditelnost: při práci s manipulačními vozíky může docházet k nehodám z různých důvodů. Ochranné zóny systému Linde Safety Guard lze individuálně přizpůsobit pro všechny nebezpečné situace.

Nebezpečné situace mezi chodci a vozíky

Na rozích, na přechodech nebo u vjezdů do hal mohou manipulační vozíky představovat pro lidi nebezpečí. Systém Linde Safety Guard včas varuje řidiče i chodce. Signál se přenáší i přes zdi a regály s přesností 10 cm. Varování se aktivují jen při akutně hrozícím nebezpečí, k neustálým nepříjemným varováním nedochází.

Nepřiměřená rychlost

Když manipulační vozíky rychle projíždějí oblastmi, v nichž zaměstnanci často přecházejí jízdní dráhu, může docházet k nehodám. Nebezpečné jsou i dlouhé rovné úseky, které řidiče svádějí k rychlé jízdě. Systém Linde Safety Guard snižuje rychlost vozíku v kritických oblastech.

Nehody vozíků

Na nepřehledných křižovatkách může docházet ke kolizím manipulačních vozíků. Systém Linde Safety Guard varuje všechny zúčastněné řidiče před dalšími vozíky v bezprostřední blízkosti křižovatky. Na přijímači se zobrazuje směr, ze kterého se vozíky blíží. Vzdálenost pro aktivaci varování lze na vozících nastavovat.

Přenosná bezpečnost: Výstražný popruh pro chodce od společnosti Linde

Výstražný popruh pro chodce je nejnovější inovací v rámci systému Linde Safety Guard. Pomocí vibrací, zvukových a světelných signálů varuje svého uživatele před blížícím se vozíkem, a zajišťuje tak bezpečnost při provozu. Díky přesnosti na 10 cm a ergonomickému designu kombinuje výstražný popruh pro chodce vysokou bezpečnost s vysokým komfortem nošení. Výstražný popruh pro chodce se pohodlně nasazuje přes certifikovanou výstražnou vestu a je vybavený intuitivně vyměnitelnou baterií. To umožňuje použití ve všech oblastech, a to i ve vícesměnném provozu.

Další informace o výstražném popruhu pro chodce

Přesně přizpůsobená bezpečnost

Systém Linde Safety Guard zvyšuje bezpečnost vnitropodnikového provozu. Dívá se za roh a skrze stěny, snižuje rychlost a může se přizpůsobit jakémukoli nebezpečnému scénáři.

Systém Linde Safety Guard snižuje nehodovost díky použití varovných zón. Vysílače jsou umístěny na manipulačních vozících, zdech či regálech, nosí je na sobě i zaměstnanci a díky včasnému rozpoznání varují před nejrůznějšími nebezpečnými situacemi.

Pokud hrozí například kolize člověka se strojem, manipulační vozíky i chodci se vzájemně varují. Přijímač ve vozíku zobrazuje počet osob a směry, z nichž se do nebezpečné oblasti blíží. Chodce varuje vysílač, který má při sobě. Signál prochází i zdmi a regály.

Kromě toho lze definovat rychlostní zóny. V těchto zónách systém snižuje rychlost vozíku a informuje řidiče. Tím se snižuje nehodovost vozíků a pracovníků ve výrobních nebo vychystávacích oblastech, ale také na nepřehledných křižovatkách.

Všechny tyto funkce jsou dostupné díky tomu, že systém Linde Safety Guard určuje pozici označených objektů nebo osob s přesností až deset centimetrů a varovné zóny lze individuálně nastavovat. Díky takové přesnosti se předchází i planým poplachům. Spolehlivost zajišťuje širokopásmový rádiový signál ve frekvenčním pásmu 4 GHz (UWB), který vylučuje rušení signálem WiFi, Bluetooth nebo RFID.

Systém umožňuje přizpůsobení veškerých bezpečnostních požadavků. Skládá se ze samostatných modulů a lze jej upravit na míru podle nebezpečné situace přímo na konkrétním místě.

Přehled výhod

  • Rozpoznávání osob a zón
  • Varovné zóny s možností konfigurace s přesností až 10 cm
  • Zobrazení počtu a pozice osob v nebezpečné oblasti
  • Oboustranné varování osob a vozíků
  • Rozpoznávání skrz zdi a regály*
  • Flexibilní a rychlá instalace


*Platí pro typická intralogistická zařízení. Kontrola v rámci poradenství.

Kabina řidiče s jednotkou Truck Unit systému Linde Safety Guard
Linde Truck Unit

Jednotka Truck Unit

Jednotka Truck Unit varuje řidiče manipulačního vozíku LED světly a zvukovými signály.

Jednotka Linde portable Unit

Přenosná jednotka (Portable Unit)

Přenosná jednotka (Portable Unit) varuje osoby zvukovými signály, LED světly a vibracemi před blížícími se manipulačními vozíky.

Snímače Linde Sensor

Snímače

Rozpoznávají jednotky osob a vozíků v definovaných nebezpečných oblastech.

Jednotka Linde Truck Unit small

Jednotka Truck Unit small

Jednotka Truck Unit small je umístěna na vozíku a komunikuje se stacionárními moduly, jako jsou jednotky Static Unit nebo Zone Marker.

Jednotka Linde static unit

Jednotka Static Unit

Jednotka Static Unit označuje nebezpečné zóny v kritických oblastech, jako jsou vrata nebo málo přehledné křižovatky. Okolí je varováno zvukovými signály a LED světly.

Jednotka Linde Zone Marker

Jednotka Zone Marker

Jednotka Zone Marker definuje zóny, v nichž je omezena rychlost.

Jednotka Linde Charger

Jednotka Charger

Jednotka Charger indukčně nabíjí jednotku Portable Unit. Plně automatická aktivace zajišťuje maximální komfort ovládání.

Výstražný popruh pro chodce

Výstražný popruh pro chodce

V případě nebezpečí výstražný popruh zalarmuje chodce i řidiče vysokozdvižného vozíku. Světelné a zvukové signály upozorňují uživatele popruhu na blížící se vozíky. Ergonomický design zaručuje vysoký komfort při nošení.

Názory zákazníků

Dvojnásobná bezpečnost: Safety Guard přechází na ochranu proti výbuchu

BASF patří k největším chemickým koncernům na světě. Pro zvýšení bezpečnosti v zónách chráněných před výbuchem v düsseldorfském závodě BASF Personal Care and Nutrition GmbH se společnost spoléhá na vhodně upravenou variantu ochrany proti výbuchu Linde Safety Guard. Ve vnitřních prostorách systém automaticky sníží rychlost pojezdu na 5 km/h a v úzkých místech na 2 km/h. Výstražná světla upozorňují chodce na blížící se vysokozdvižné vozíky. Linde Safety Guard tak zajišťuje maximální bezpečnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Přejít k videu

A akce: Systém Linde Safety Guard při použití

Společnost Smurfit Kappa LithoPac ve švédském Nybro se specializuje na ofsetově potištěné obaly z vlnité lepenky. Tento podnik je jedním z předních světových výrobců obalů na bázi papíru. V závodu v Nybro pracují vidlicové vysokozdvižné vozíky a lidé společně vysokým tempem a v omezeném prostoru. Bezpečnost má proto nejvyšší prioritu. V roce 2021 zavedla společnost Smurfit Kappa LithoPac systém Linde Safety Guard. Systém byl plně přizpůsoben individuálním potřeb podniku a i v budoucnu se bude dále rozšiřovat.

Zjistit více
Linde Safety Guard ve společnosti Smurfit Kappa LithoPac

A akce: Systém Linde Safety Guard při použití

Společnost Smurfit Kappa LithoPac ve švédském Nybro se specializuje na ofsetově potištěné obaly z vlnité lepenky. Tento podnik je jedním z předních světových výrobců obalů na bázi papíru. V závodu v Nybro pracují vidlicové vysokozdvižné vozíky a lidé společně vysokým tempem a v omezeném prostoru. Bezpečnost má proto nejvyšší prioritu. V roce 2021 zavedla společnost Smurfit Kappa LithoPac systém Linde Safety Guard. Systém byl plně přizpůsoben individuálním potřeb podniku a i v budoucnu se bude dále rozšiřovat.