Používáte starou verzi webového prohlížeče. Pro využití veškerých funkcí webu aktualizujte svůj prohlížeč nebo použijte jiný.

Školení VZV

Linde Škola
Základní a opakovací školení řidičů vysokozdvižných vozíků všech kategorií

Vyškolení řidiči vysokozdvižných vozíků jsou předpokladem pro bezpečný a hladký provoz. Zodpovědnost za to nesou příslušní podnikatelé. To na mnoha místech platí také z právního hlediska. Je stanoveno množství předpisů týkajících se bezpečnosti práce, provozní bezpečnosti a prevence úrazů, které požadují, aby byla obsluha pracovních zařízení řádně vyškolena. Vyškolení pracovníci jsou ale především lépe schopni zabránit úrazům, poškozením a souvisejícím přerušením provozu. Vaši servisní partneři společnosti Linde nabízejí možnosti vyškolení nebo dalšího školení pro různé manipulační vozíky i každodenní pracovní postupy v logistice. Školení mohou probíhat na místě přímo u vás nebo u vašeho servisního partnera společnosti Linde.

Kvalifikace řidičů vysokozdvižných vozíků

V mnoha zemích je kvalifikace řidičů vidlicových vysokozdvižných vozíků pro jejich obsluhu povinná. Nicméně i mimo tento čistě zákonný požadavek existuje mnoho dalších důvodů, proč se podniku kvalitně vyškolení řidiči vyplatí. Řidiči, kteří se vyznají ve vozících a bezpečnostních opatřeních, způsobují méně nehod. Tím se snižují škody na vysokozdvižných vozících a zboží i prostoje vzniklé poškozenými vozíky. Kromě toho se řidiči na školeních naučí, jak své vozíky používat co nejproduktivněji a energeticky nejúsporněji. To zahrnuje znalosti týkající se poměrů zatížení, stability při náklonu a údržby, ale také příčin nehod a chování při nehodách. Kvalifikace řidičů vysokozdvižných vozíků zahrnuje teoretickou a praktickou část, obě jsou vždy zakončeny zkouškou.

consulting_warehouse_0868_1

Souhrn výhod kvalifikace řidičů vysokozdvižných vozíků

 • Provoz vozíku vyhovující právním předpisům
 • Zvýšení bezpečnosti a produktivity
 • Omezení škod na zboží, vybavení a vysokozdvižném vozíku
 • Optimalizace provozní doby akumulátoru
 • Školení na místě nebo ve společnosti Linde
 • Přizpůsobené školicí balíčky

Plakáty pro každodenní kontrolu

Jak vám sdělíme během školení, pravidelná údržba vysokozdvižných vozíků se často v každodenním provozu zanedbává. Společnost Linde nabízí jako pomoc dva plakáty určené pro každodenní kontrolu elektrických vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem. Když je zavěsíte na správném místě, mohou řidičům připomínat pravidelnou údržbu vozíku a podporovat je při ní.

Plakáty získáte u svého prodejce společnosti Linde.

Nácvik slaňování

Školení slaňování z regálových zakladačů

Prostřednictvím nácviku slaňování je obsluha regálových zakladačů optimálně připravena na nouzové situace. Účastníci se naučí, jak funguje nouzové slaňovací zařízení, a procvičí si průběh slaňování i správné chování při záchranné akci.

Kvalifikace pro manipulační vozíky s pěší obsluhou

Takzvané manipulační vozíky s pěší obsluhou, jako je například ručně vedený elektrický paletový vozík, jsou šikovnými a všestrannými pomocníky v logistickém provozu, a proto se používají ve velkém počtu. Přestože je jejich obsluha jednoduchá a intuitivní, statisticky dochází k nejvíce nehodám právě s těmito zařízeními. O to důležitější je, aby pracovníci znali možná nebezpečí a věděli, jak se mají zařízení správně obsluhovat. V rámci příslušného školení pořádaného společností Linde se účastníci dozvědí vše potřebné na téma:

 • Stabilita
 • Příklady nehod
 • Správná obsluha
 • Každodenní provozní kontrola
 • Správné nabíjení akumulátoru
 • Péče a údržba

Pro podrobnější informace nebo pro objednání nás neváhejte kontaktovat na e-mailu skola@linde-mh.cz